Geweld en discriminatie is niet te accepteren noch te tolereren

In opinie door Hasib Moukaddim op 21-03-2015 | 10:02

Kom met een verbindende visie om polarisatie tegen te gaan en deze visie actief uit te dragen en ontwikkel een plan om de veiligheid te waarborgen van Almeerders die na eventuele terroristische aanslagen extra risico lopen.

Daarvoor pleitte Hasib Moukaddim deze week in de gemeenteraad van Almere.

Enige weken geleden werden Almeerders met een islamitische achtergrond aangevallen en mishandeld. Een reeks incidenten die niet toevalliger wijs volgen op de verschrikkelijke terroristische aanslagen in Parijs. Via de media hebben wij kunnen vernemen dat na deze aanslagen in onder anderen Frankrijk, België, Duitsland en ook in Nederland een tendens is ontstaan van discriminatie en mishandeling van islamitische medeburgers. Via verschillende media kan vernomen worden hoe deze mensen geraakt worden door discriminatie, intolerantie en onbegrip. En al zou maar de helft van wat daar wordt beweerd waar zijn, dan zou het nog steeds niets af doen aan de verwerpelijkheid ervan.

Wij leven helaas in een gepolariseerde samenleving. Daders van criminaliteit, mishandeling en discriminatie vinden wij binnen alle bevolkingsgroepen. Veiligheid is een verantwoordelijkheid en een plicht van ons allemaal. Ik ben daarom geschokt van het feit, dat na de discriminatoire aanval onlangs op twee oudere vrouwen in Almere, de getuigen van deze aanval niet wilden wachten op de politie om te helpen de dader te pakken. En dat daarna bij de aangifte van deze mishandeling, op de verklaring niet is gemeld dat er sprake was van discriminatie. Of een buschauffeur die bij de bushalte van het stadhuisplein in Almere Stad eist dat een mevrouw haar hoofddoek af doet of anders niet mee mag rijden. Of een jonge meid met hoofddoek op weg naar school in Almere Stad die zonder reden met een steen van haar fiets werd geslagen. Of een poging tot kidnapping in Almere Poort van een hoofddoek dragende vrouw onder begeleiding van racistische verwensingen. En dan het besef dat dit waarschijnlijk niet de laatste incidenten zijn.

Dit doet wat met islamitische Almeerders. Het maakt angstig. Het wekt wantrouwen. Het creëert afstand en maakt dat dat mensen zich naar binnen keren. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat mijn eigen vrouw, die ik ken als een zelfstandige, ondernemende, zelfverzekerde en moderne vrouw, zich nu afvraagt of zij nog wel veilig is als zij alleen buiten is.
Dit betreft een hoogopgeleide Moslima die ook in de ogen van iemand als Geert Wilders welkom is omdat zij zich netjes houdt aan de wet en een bijdrage levert aan haar omgeving. Zij merkt dat ze minder durft en zich steeds vaker afvraagt of het dragen van een hoofddoek uitmaakt voor de mensen waarmee zij in contact komt. En of Almere nog wel een stad is waarin wij onze kinderen willen opvoeden. Dit zijn toch niet de vragen waar jonge ouders in de bloei van hun leven mee bezig moeten zijn?

De angst voor aanslagen en terrorisme delen wij allemaal. Ook moslims zijn bang voor aanslagen en ook zij zullen slachtoffer zijn indien, god behoede, iets dergelijks mocht voorkomen. Schrijnend is het dan, wanneer er ergens op de wereld een aanslag wordt gepleegd, de islamitische Almeerders in een kramp schieten van angst voor represailles van boze stadsgenoten en buren. En dan heb ik het nog niet over de maatschappelijke discussies over de islam en de verdachtmaking van moslims als gevolg daarvan. Dit leidt tot naar binnen gekeerde groepen in Almere en dit staat verbinding in de weg. Dit leidt tot wantrouwen, afkeer en weerstand tussen bevolkingsgroepen, daar waar vertrouwen, tolerantie en samenleven onze inzet zou moeten zijn.

Geweld en discriminatie is niet te accepteren noch te tolereren. Van niemand niet en door niemand niet. Niemand in onze stad hoort bang te zijn, of bang gemaakt te worden. Echter, ik merk dat wij ons onvoldoende bewust zijn dat islamitische Almeerders, vooral na terroristische aanslagen, extra risico lopen op discriminatie, mishandeling en uitsluiting.

Dit verdient zowel uw aandacht als uw tijd om de veiligheid te waarborgen voor iedereen. Als wij meer met elkaar moeten oppakken als participatiesamenleving, meer voor elkaar moeten betekenen, meer elkaar moeten helpen dan zal angst, onbegrip en uitsluiting als een molensteen om de nek van de sociale cohesie hangen. Ik vraag u daarom een verbindende visie te ontwikkelen voor alle Almeerders om polarisatie tegen te gaan en deze visie actief uit te dragen. Ook vraag ik u om een plan te ontwikkelen om de veiligheid te waarborgen van Almeerders die na eventuele terroristische aanslagen extra risico lopen.

Sociale cohesie kan alleen wortel schieten in een stad waar mensen zich vrij en zonder angst kunnen bewegen en waar ‘anders denken’ niet leidt tot angst of woede maar tot interesse en uitwisseling. Tenslotte, het grootste slachtoffer van angst is de vooruitgang van ons als Almeerse gemeenschap en als stad.

 

Hasib Moukaddim is opleidingscoordinator en docent aan de Hogeschool Windesheim. Eerdere artikelen van Moukaddim op dit blog vindt u hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 

 


Meer over discrminatie, Hasib Moukaddim.

Delen: