Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien

In opinie door Ewoud Butter op 08-04-2012 | 13:48

Tekst: Ewoud Butter

De PvdA en GroenLinks willen in de Tweede Kamer gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel indienen om te garanderen dat illegale mbo'ers stage kunnen lopen.

Dit is een logisch en terecht vervolg op het conflict dat deze week ontstond tussen Amsterdam en het kabinet over de kwestie die door het Amsterdamse GroenLinks werd geagendeerd, nadat eerder ombudsman Pieter Hilhorst en het Stoutfonds er al aandacht voor hadden gevraagd.

Fenna Ulichki (foto), raadslid van GroenLinks stelde in de Amsterdamse raad van woensdag 4 april voor dat de gemeentelijke diensten van Amsterdam ook stageovereenkomsten aan moeten gaan met jongeren zonder verblijfsvergunning. Een tijdens de raadsvergadering uitgedeelde 'blafbrief' van minister Kamp, die de gemeente waarschuwde met boetes en "stillegging van de rechtspersoon" kon niet verhinderen dat het voorstel van Ulichki werd aangenomen met steun van onder andere de CDA-fractie en één raadslid van de VVD. De Amsterdamse wethouder Asscher omarmde het voorstel en verdedigde het vervolgens met verve in Nieuwsuur en bij Pauw en Witteman.

Het is een helder conflict dat niet wordt vertroebeld doordat er een 'gezicht' aan is verbonden zoals eerder met bijvoorbeeld Mauro het geval was.

Uiteindelijk draait het conflict om de vraag of de stage die kinderen zonder verblijfsvergunning in het kader van hun opleiding lopen als 'werk' is te betitelen. Het kabinet vindt van wel en meent dat "illegalen" (volgens minister Kamp "tweederangs burgers") niet mogen werken en ook geen stage mogen lopen, omdat dat werk zou zijn. De gemeente Amsterdam stelt juist dat stages een wezenlijk onderdeel zijn van een opleiding en dat illegalen daar ook aan mee moeten kunnen doen.
Het recht van kinderen zonder verblijfsvergunning op onderwijs is voor beide partijen geen punt van discussie.

Minster Kamp en minister-president Rutte stellen dat de gemeente Amsterdam de wet moet uitvoeren. Maar de wet is helemaal niet zo duidelijk. Zowel het kabinet als de gemeente Amsterdam kunnen voor de onderbouwing van hun verhaal verwijzen naar gerechtelijke uitspraken en internationale verdragen.

Alleen al daarom is de bewering van Trouw-columnist Ephimenco grotesk en bizar dat GroenLinks en de PvdA hiermee bezig zijn met "een verderfelijke poging tot destabilisatie" en een "slinkse poging tot bestuurlijke ontwrichting".

Het is bovendien eerder het kabinet dat de democratische regels aan haar laars lijkt te lappen. Immers, op 21 juni nam de Tweede Kamer een motie van PvdA, GroenLinks en CDA (!) aan waarin het kabinet werd opgeroepen de juridische onduidelijkheid weg te nemen en stages mogelijk te maken. Alleen de VVD en de PVV stemden tegen deze motie.

Rutte en Kamp, gegijzeld door de PVV, hebben laten weten de motie niet te willen uitvoeren. Rutte liet wel weten dat de Tweede Kamer initiatief kan nemen.

De PvdA-Kamerleden Mariëtte Hamer en Martijn van Dam en GroenLinks Kamerlid Jesse Klaver willen nu met een wetsvoorstel komen. Het CDA wil eerst nog afwachten wat de uitspraak van rechters zal zijn in nog lopende zaken.

Wat betreft prominent CDA'er Doekle Terpstra moet zijn partij zich niet langer door de PVV laten gijzelen, maar wat dit onderwerp betreft meedoen met PvdA en GroenLinks. ,,Het is een kullekoekonderwerp'', aldus Terpstra voor radio 1. Wat betreft Terpstra,  bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland en oud-voorzitter van de HBO-raad is een stage per definitie opleiden. En daarin heeft Doekle Terpstra groot gelijk.

Een stage is een wezenlijk onderdeel van diverse opleidingen. Kinderen zonder verblijfsvergunning die recht hebben op onderwijs, hebben daarom ook recht op een stage, zodat ze na afloop van hun studie een volwaardig diploma kunnen halen. Daar hebben ze wat aan, of ze nu alsnog een verblijfsvergunning krijgen of niet.

Het is aan de politiek om hier nu helderheid over te verschaffen. Volkomen terecht daarom dat de gemeente Amsterdam zich niet heeft laten intimideren door de blafbrief (term is van Asscher) van Henk Kamp en dit onderwerp opnieuw heeft geagendeerd.

Ewoud Butter is redacteur van Republiek Allochtonië. Dit stuk is ook verschenen op zijn eigen blog.

 


Meer over ewoud butter, fenna ulichki, groenlinks, henk kamp, illegalen, lodewijk asscher, pvda, pvv, rutte, stages, vvd, zonder verblijfsvergunning.

Delen:

Reacties


redactie - 09/04/2012 18:40

Beste H Pax,

Uw reactie op Evelien van Roemburg staat onegveer een week online. Misschien is er iets mis met uw scherm of wellicht uw ogen?

Vriendelijke groet,

de redactie

HPax - 09/04/2012 17:33

Ik zou hier graag op dit artikel willen reageren, maar vrees - ervaring! - demoderatie.

Op een bijdrage van Evelien van Roemburg op RA heb ik een paar dagen geleden een klein commentaar geschreven, maar moet volgens het scherm nog steeds op haar numen wachten, of het mag!

Zeg he, zijn jullie van RA goden, of minstens despoten, autocraten?