Geloof in Vrijheid, vrijheid in Geloof. Twee bijeenkomsten met Rachid Benzine in Amsterdam

In opinie door Roemer van Oordt op 31-05-2015 | 09:21

"Moslims, en niet-moslims trouwens ook, generaliseren vaak, ze zeggen dan: de islam is vrede, of: de islam is geweld. Allebei niet waar."

“De islam is in crisis. Voor sommigen is het een identiteit geworden, voor anderen zelfs een strijd. We moeten deze strijd ontleden en alles wat gezegd wordt in naam van de islam. Dan zullen we merken dat het om fictie gaat, met als bedoeling haat te zaaien,”

Twee citaten van islamoloog Rachid Benzine.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseren op 6 en 8 juni een aantal
bijeenkomsten met Rachid Benzine.

Rachid Benzine woont in Frankrijk en heeft veel boeken op zijn naam staan over de islam, zoals ‘le coran expliqué aux jeûnes’ en ‘les nouveaux penseurs de l’islam’.

In ‘le coran expliqué aux jeûnes’ plaatst hij de koran in eenvoudige taal in zijn historische context. Het is zijn antwoord op de steeds populairdere stromingen, die de koran zo letterlijk mogelijk proberen te nemen.

Zaterdag 6 juni: lezing en debat Tijd: 15.00 – 18.00 uur
De eerste bijeenkomst is een lezing die wordt gegeven door Rachid Benzine. Na de lezing vindt er een open debat plaats waarbij de rol van de Islam in de Westerse samenleving het onderwerp is. Het doel van het debat is ruimte geven aan tegengeluiden tegen het jihadistische betoog dat voor veel jongeren met een islamitische achtergrond verleidelijk blijkt te zijn.

De deelnemende organisaties maken zich hard tegen alle vormen van islamofobie en moslimhaat. Elk individu heeft de vrijheid om te geloven, maar heeft tevens de vrijheid om te twijfelen en niet te geloven.

Het debat vindt plaats in café Belcampo aan de Hannie Dankbaarpassage 10 (De Hallen) in Amsterdam. Dagvoorzitter is Roemer van Oordt, redacteur van Republiek Allochtonië.

Voor meer informtie kunt u bellen met EMCEMO, telefoon 020-4288825

De tweede bijeenkomst vindt plaats maandag 8 juni 19.00 uur, in de vorm van een workshop speciaal bedoeld voor jongeren.

Jongeren kunnen zich per email aanmelden bij Argan: info@argan.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Argan op telnr 020-6389966.

Lees ook:

"De islam is vrede", "de islam is geweld". Allebei niet waar. 

Op zoek naar de mens Mohammed

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over islam, islamdebat, islamkritiek, islamofobie, moslimhaat, rachid benzine, radicalisering, roemer van oordt.

Delen: