Gekleurde schoolboeken

In opinie door Wes Holleman op 31-10-2011 | 20:49

Tekst: Wes Holleman

Susanne Kröhnert-Othman werkt aan het Georg Eckert Institut in het West-Duitse Braunschweig. Dat unieke instituut doet internationaal onderzoek naar de inhoud van schoolboeken, vooral op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschap­pij­leer.

Lenz Jacobsen had onlangs een interview met haar (Die Zeit 6/10/2011). Het ging over haar onderzoek naar de wijze waarop de islam en de moslims in Europese schoolboeken worden afgeschilderd. Op 15/9/2011 had haar opdrachtgever, het Duitse ministerie van buitenlandse zaken, een persbijeenkomst belegd, waar ze de samen­vatting van haar onderzoeksresultaten gepresenteerd heeft.

Het belangrijkste manco van de schoolboeken is, aldus haar onderzoeksteam, dat een dynamisch, eurocentrisch beeld van Modern Europa wordt afgezet tegen een statisch beeld van de Middeleeuwse Islam en van moslims die gevangen zitten in een orthodox-religieuze identiteit. Men gaat niet alleen voorbij aan de diversiteit in het hedendaag­se islamitische geestes­leven, maar ook aan de politieke en sociale ontwikkelingen in Zuid-Oost Europa, het Nabije Oosten, Noord-Afrika en de Derde Wereld en aan de (neo-)koloniale heerschappij waaraan die landen zich trachten te ontworstelen. Door de ge­kleurde beeldvorming in de schoolboeken krijgen autochtone en allochtone leerlingen ingeprent dat moslims niet passen in de Europese samenleving. In de rapportage worden verscheidene aanbevelingen gedaan om dat beeld bij te stellen. Misschien een idee om ook de Nederlandse schoolboeken aan zo’n onderzoek te onderwerpen?

Zie ook: Deutsche Welle (15/9/2011), Euro Islam Info (19/9/2011), Lernen aus der Geschichte (12/10/2011).

Wes Holleman schrijft over onderwijs op het blog onderwijsethiek. Daar is stuk eerder ook verschenen.


Meer over eurocentrisme, onderwijs, schoolboeken, wes holleman.

Delen: