Forse bezuiniging op inburgering

In opinie op 15-09-2010 | 13:13

Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd flink te gaan snijden in de kosten voor inburgering van migranten, meldt de NOS. De bezuiniging die zal oplopen tot enkele honderden miljoenen euro’s is onderdeel van de 3,2 miljard euro die gevonden moet worden om de begroting van 2011 op orde te krijgen.

Tekst: Floris Meijer

De bezuiniging zal officieel pas volgende week op Prinsjesdag (21 september) door het demissionaire kabinet bekend worden gemaakt, maar Haagse bronnen bevestigden het bestaan ervan al tegen de NOS. Het snijden in de kosten voor inburgering van migranten past in de plannen van VVD, CDA en PVV, die momenteel in onderhandeling zijn over de vorming van een rechts kabinet. Hoe de bezuinigingen er precies uitzien moet nog bekend worden gemaakt. Bekend is wel dat in 2011 100 miljoen euro minder beschikbaar is. In 2014 zal dat zelfs moeten oplopen tot een korting van 340 miljoen euro.

Verdonk
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering van kracht. Onder toenmalig minister van Integratie Verdonk werd toen bepaald dat migranten verplicht moesten inburgeren en werd de naturalisatietoets vervangen door een inburgeringsexamen. Immigranten die net in Nederland zijn komen wonen van buiten de EU en migranten die pas een bepaald aantal jaar in Nederland woonachtig zijn, werden verplicht een inburgeringsexamen te halen. Als dit examen binnen 3,5 jaar niet wordt behaald, riskeert de migrant een geldboete en wordt er geen verblijfsvergunning verstrekt.
Bronnen melden dat er niet alleen bezuinigd wordt omdat de inburgering van migranten in de praktijk niet altijd werkt, ook omdat de verwachting is dat het aantal inburgeraars op termijn zal afnemen. Temeer wanneer de plannen voor een migrantenbeleid van een mogelijk rechts kabinet zullen worden doorgezet.

Doodsteek
PvdA-kamerlid Dijsselbloem noemde de voorgenomen bezuiniging de doodsteek voor de inburgering. Hij wees erop dat het grootste gedeelte van de inburgeraars niet eens kan worden verplicht tot deelname, bijvoorbeeld omdat ze uit een ander EU-land komen of omdat ze al in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Als die mensen straks de cursus zelf zullen moeten gaan betalen haken ze af, met alle gevolgen van dien, aldus Dijsselbloem. Ook vreest de PvdA’er voor het ontslag van enkele duizenden inburgeringsdocenten. 

Lees hier de uitgebreide reactie van Dijsselbloem op Republiek Allochtonië.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemde de beoogde bezuinigingen eveneens een 'slechte ontwikkeling'. Als het Rijk wil dat jaarlijks tienduizenden migranten inburgeren komt dat door deze maatregelen nu in gevaar, aldus de VNG.

Vorige week werd ook bekend dat Turken in Nederland niet gedwongen kunnen worden een integratiecursus te volgen. Volgens de Nederlandse wet bezetten Turken in Europa een tussenpositie, vanwege het associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie. Zij zijn wat rechten en plichten betreft een (soort) EU-burgers en kunnen om die reden niet verplicht worden gesteld een inburgeringstoets te doen, zo oordeelde het Hof in Luxemburg dit jaar.

Delen: