Flinke stijging bijstandsuitkeringen aan allochtone ouderen

In opinie op 23-09-2011 | 16:25

Het aantal bijstandsuitkeringen aan huishoudens met een aanvrager van 65 jaar of ouder is zeer sterk gestegen: van 18 duizend in 2000 tot bijna 40 duizend in 2011. Dit is meer dan een verdubbeling, terwijl in dezelfde periode het aantal 65-plussers in Nederland met ruim een vijfde is toegenomen.
De sterke groei van het aantal 65-plushuishoudens met bijstand komt vooral door de migranten die in de tweede helft van de twintigste eeuw naar Nederland zijn gekomen. Zij ontvangen vaak maar een gedeeltelijke AOW-uitkering, omdat ze in de jaren in het buitenland geen recht op AOW hebben opgebouwd. De Wet werk en bijstand (WWB) biedt hen een voorziening om te voorkomen dat hun (huishoud)inkomen onder het bestaansminimum komt. Deze voorziening staat bekend als de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Van de 40 duizend bijstandsuitkeringen aan 65-plushuishoudens werden er negen van de tien verstrekt aan allochtonen. Het grootste deel is van niet-westerse herkomst. Het grote aandeel Surinaamse ouderen met bijstand is mede toe te schrijven aan de omstandigheid dat Suriname vóór haar onafhankelijkheid in 1975 eigen sociale voorzieningen had. Hoewel Surinamers wonend in Suriname in die tijd wel de Nederlandse nationaliteit hadden, waren zij vanwege de eigen voorzieningen uitgesloten van de AOW.

Om een volledige oudedagsvoorziening van de staat te krijgen, moet iemand tussen zijn 15de en 65ste verjaardag in Nederland hebben gewoond. In 2006 pleitte SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan al voor een volledige AOW voor oudere allochtonen.

Bron: HP/De Tijd en CBS. Lees verder bij het CBS


Meer over allochtone, bijstand, ouderen, socale zekerheid.

Delen: