Fenna Ulichki (GroenLinks) en Fatima Talbi (PvdA) vragen om actie tegen dumpen van vrouwen

In opinie op 23-11-2011 | 20:37

Afgelopen weekend bleek uit cijfers van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) en de Stichting Steun Remigranten (SSR) dat er jaarlijks tientallen vrouwen worden ‘gedumpt’ in Marokko. Het nieuws heeft geleid tot opvallende initiatieven van lokale politica in Rotterdam en Amsterdam.

Het Rotterdamse PvdA-raadslid Fatima Talbi hoopt dat de Marokkaanse koning, Mohammed VI, zich wil uitspreken tegen deze praktijken en heeft hem door middel van een brief hiertoe opgeroepen.
Het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Fenna Ulichki zoekt de oplossing in Nederland: zij wil dat Amsterdamse ambtenaren voortaan weigeren vrouwen uit te schrijven zonder dat ze aanwezig zijn. Ook stelt Ulichki voor een meldpunt op te richten en samen met vrouwenorganisaties een voorlichtingscampagne op te zetten.

Fatima Talbi

“Het probleem van achterlating van vrouwen bestaat al jaren en ik vecht hier al jaren tegen,” zegt PvdA-raadslid Fatima Talbi. “Maar alleen gezamenlijk is deze strijd te winnen. Jaarlijks melden zich ongeveer 80 vrouwen die vanuit Nederland in Marokko zijn gedumpt. Dit zijn schrikbarende cijfers en daar moet iets tegen gedaan worden. En ik geloof dat met hulp van de koning van Marokko de kans dat dit lukt velen malen groter wordt.”

Zij heeft daarom een brief geschreven aan de Marokkaanse koning, Mohammed VI. In Marokko is het rechtstreeks benaderen van de koning zeer ongebruikelijk en het sturen van een rechtstreekse brief aan de koning gebeurt dan ook zelden.

Talbi: “Deze vrouwen blijven na achterlating ontheemd en machteloos achter in Marokko. Velen van hen zijn na hun huwelijk uitgebuit, mishandeld en in een sociaal isolement geraakt en het doen van aangifte van achterlating is niet mogelijk, noch bij de Marokkaanse, noch bij de Nederlandse politie,” zegt Talbi. “De verhalen van deze vrouwen stemmen mij erg verdrietig en hier moet actie tegen worden ondernomen.”

“De koning van Marokko staat bekend als iemand die de vrouwenrechten aan het hart gaan en hiervoor krachtig opkomt. Ondanks tegenstand van het conservatieve, veelal mannelijke, deel van Marokko. Maar dat deerde hem niet. Sterker nog, hij voelde zich in zijn strijd gesterkt en paste verschillende wetten aan in het voordeel van de Marokkaanse vrouw,” zegt Talbi. “Dit is een proces dat ik met veel belangstelling en bewondering heb gevolgd en daarom heb ik ook de hoop dat de koning mijn hartenkreet niet onbeantwoord zal laten.”

Fenna Ulichki
Het Amsterdamse raadslid Fenna Ulichki van GroenLinks: “Het tegen de wil in achterlaten van kinderen en vrouwen is volkomen onacceptabel. Het is verschrikkelijk dat er nog steeds vrouwen en kinderen met angst en beven uitkijken naar de zomervakantie omdat ze bang zijn om achtergelaten te worden. De afgelopen jaren is er gelukkig steeds meer aandacht gekomen voor dit probleem, maar helaas blijkt nu weer dat dit nog lang niet is opgelost. Ik sta er eerlijk gezegd van te kijken dat ons nu signalen bereiken dat mannen hun vrouwen zomaar kunnen uitschrijven. GroenLinks wil haarfijn weten of dit allemaal juridisch klopt. Zodra blijkt dat dit niet mag lijkt het me logisch dat ambtenaren weigeren vrouwen uit te schrijven zonder dat de persoon in kwestie aanwezig is.”

Fenna Ulichki, zelf voormalig voorzitter van de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland, heeft vandaag door het stellen van schriftelijke vragen aan Amsterdamse het College om opheldering gevraagd. Ook stelt GroenLinks voor dat er een centraal meldpunt wordt opgericht in Amsterdam. Dat meldpunt moet actief kunnen optreden tegen de verantwoordelijke(n). GroenLinks heeft het College gevraagd wat de mogelijkheden hiertoe zijn.
Ulichki: “GroenLinks wil een actievere rol van de Leerplicht bij het oplossen van dit probleem. Een meldpunt bij de Leerplicht instanties moet naast melding en registratie ook de betrokken ouders/vader actief en dwingend aanspreken. Verder wil GroenLinks dat het college inventariseert welke juridische mogelijkheden bestaan om de praktijk van achterlating van vrouwen en kinderen te beëindigen.”

Tegelijkertijd wil GroenLinks dat de gemeente vrouwenorganisaties gaat ondersteunen bij het opzetten van een voorlichtingscampagne over het achterlaten van vrouwen en kinderen tijdens vakanties in het land van herkomst. Zo moeten vrouwen en kinderen weten waar ze terecht kunnen voor het geval ze advies willen inwinnen of hun rechten en handvaten aangereikt krijgen om iets aan hun eigen situatie te doen.

Bronnen: persberichten van de PvdA Rotterdam en GroenLinks Amsterdam

Zie ook: Khadija Arib: bestraf mannen die hun vrouwen in Marokko dumpen


Meer over achtergelaten vrouwen, dumpen, emacipatie, fatima talbi, fenna ulichki, groenlinks, marokko, mensenrechten, mvvn, pvda, verborgen vrouwen, vrouwen, vrouwenemancipatie.

Delen:

Reacties


Liesbeth van der Hoop - 28/11/2011 16:03

Laat het wettelijk verplicht worden om echtparen die naar hun 'moederland'gaan een soort visum te laten aanvragen met kopieen van hun paspoorten, zodat bij terugkeer van de vrouw zij bekend is in het land van herkomst (Nederland). De vrouw kan zich in het 'moederland' wenden tot de SSR, waar zij zich kan identificeren met haar foto en persoonlijke gegevens, die corresponderen met de gegevens in Nederland. Is zoiets al geprobeerd? Hoop het!

R.aallouch - 23/11/2011 21:35

Ik help deze vrouwen al jaren en zorg ervoor dat ze terug keren naar Nederland, Vanuit mijn werk weet ik vele wegen te wandelen door de contacten hier en in Marokko.