Expertmeeting 'de staat van de rechtsstaat'

In opinie op 05-09-2011 | 09:01

Expertmeeting met leden van de Eerste Kamer en belangenorganisaties over ‘de staat van de rechtstaat’ d.d. 8 september van 20.00 tot 22.00, Eerste Helmersstraat 106(SBWO gebouw) te Amsterdam

Wij nodigen jullie uit voor deelname aan deze expertmeeting omdat wij de indruk hebben dat de rechtsstaat steeds meer onder druk staat in die zin dat minderheden steeds minder bescherming ondervinden jegens ‘de politieke wil van de meerderheid’. Democratie wordt steeds vaker gezien als een simpele optelsom van wat de meerderheid wil.

Kernvraag tijdens de bijeenkomst zal zijn of sprake is van een politieke verschuiving waarbij de borging van mensenrechten steeds meer als een ‘belemmering’ wordt gezien voor politieke daadkracht en hierom steeds minder in acht worden genomen. Graag vernemen wij jullie mening en ervaringen hierover tijdens de bijeenkomst.

Programma :
19.45 inloop
20.00 opening & welkomstwoord
20.05 introductie van deelnemende leden van de Eerste Kamer door debatleider
20.10 inleiding door Carla van Os namens Defence for Children
20.20 debat met leden van de Eerste Kamer ( CDA,PVDA,SP,D66 ,VVD en GL) en de zaal
21.00 Pauze
21.15 inleiding door directeur UAF of wetenschapper Markha Valenta
21.25 verdieping van het debat tussen leden van de Eerste Kamer en de zaal
22.00 afsluiting met een borrel .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje Terpstra 06-4203710 of Hassan Ayi 06-14897479
Organisatie : Platform Stop Racisme en Uitsluiting & Komite Marokkaanse Arbeiders Amsterdam (KMAA)


Meer over bijeenkomst, debat, Defence for Children, KMAA, PLatform Stop Racisme en uitsluiting, rechtsstaat.

Delen: