Europese dag tegen islamofobie

In opinie op 21-09-2015 | 08:03

Vandaag, 21 september, is de Europese dag tegen Islamofobie. Deze term is in Europa en Nederland omstreden, bijvoorbeeld omdat de term wordt ervaren als een middel om kritiek op de islam onmogelijk te maken. Er wordt als alternatief ook geregeld gekozen voor moslimdiscriminatie, moslimhaat, 'islam alarmisme', 'anti-islamisme' en 'anti-moslimisme.

Op polderislam.nl meer informatie over deze termen en over de vraag in hoeverre er harde cijfers beschikbaar zijn over islamofobie/moslimdiscriminatie/moslimhaat in Nederland.

Lees: islamofobie, moslimdiscriminatie, moslimhaat.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over islamofobie, moslimdiscriminatie, moslimhaat.

Delen:

Reacties


Ewoud Butter - 21/09/2015 15:07

Beste Rudi,


Hartelijk dank voor je reactie. We zullen je opmerkingen meenemen in een volgende versie. Alvast een eerste reactie:

1. Het is ons doel slechts een schets te maken van het debat. Het is niet aan ons tot een definitieve definitie van islamofobie te komen. Het hanteren van verschillende definities (hetzelfde geldt voor antisemitisme en racisme) maakt registratie soms wel lastig. Persoonlijk gebruik ik de term islamofobie liever niet.
2. Of het strafbaar is, hangt van de definitie af. Bij een beperkte definitie van islamofobie/moslimdiscriminatie, waarbij het gaat om het discrimineren, bedreigen of gewelddadig bejegenen van iemand op grond van zijn geloof, kan er sprake zijn van overtreding van de wet en is melding en bestraffing aan de orde.
Bij een ruimere definitie, waarbij bijvoorbeeld ook vooroordelen worden betrokken, is er vaak geen sprake van strafbaar gedrag. Dit is trouwens ook het geval bij de ruimere definities van racisme en antisemitisme.
3. Discriminatie is bij wet verboden (los van de vraag dat discriminatie vaak moeilijk aantoonbaar is). Het gaat in de discussie ook niet om een pleidooi voor nieuwe wetgeving. Waar het wel over gaat is dat bij de registratie van discriminatie een onderscheid wordt gemaakt naar gronden waarop gediscrimineerd wordt (ras, religie, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd etc.). Tot nu toe werd moslimdiscriminatie niet apart geregistreerd, zoals dat met homofobie en antisemitisme wel het geval was. Op steeds meer plekken verandert dit en wordt moslimdiscriminatie nu wel geregistreerd.

Rudi Dierick - 21/09/2015 14:40

Interessante pagina op polderislam.nl, maar ook die langere en behoorlijk grondige bespreking die de verschillende visies op 'islamofobie' belicht, geeft geen enkele ernstige basis om iets concreet te doen met islamofobie!

1. De bestaande definities over islamofobie liggen nog steeds zeer ver uiteen. Ook deze pagina komt daar niet uit.
2. Pleiten voor opsporing, melding en bestraffing van zoiets heeft dan ook, in een rechtsstaat, totaal geen zin.
3. Er wordt al evenmin duidelijk aangetoond waarom er zaken zijn die bestraft zouden moeten worden, maar die niet gedekt worden door de reeds voorziene wettelijke bestrijding van misdrijven zoals racisme en discriminatie.