„Een verbod op Zwarte Piet van regeringswege is geen oplossing”

In opinie op 21-08-2015 | 07:52

De Nederlandse regering zal Zwarte Piet niet gaan verbieden, maar wil zich wel inzetten om van Zwarte Piet een figuur te maken die voor iedereen acceptabel is. Dat liet Afke van Rijn, directeur samenleving en integratie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten in een hoorzitting op de vragen van de VN-commissie voor de bestrijding van racisme en discriminatie in Genève.

Van Rijn, voorzitter van de Nederlandse delegatie zei, volgens het NRC, tijdens de hoorzitting: “Minister Asscher organiseert een dialoogtafel met verschillende organisaties en groepen, met het doel Zwarte Piet aan te passen. Een verbod op Zwarte Piet van regeringswege is geen oplossing.”

Van Rijn kreeg volgens het NRC van de internationaal samengestelde VN-commissie vooral vragen over Zwarte Piet, maar ook over bijvoorbeeld de verplichte inburgeringscursus. Waarom hoeven immigranten uit landen als Japan en Zuid-Korea niet mee te doen aan de voor anderen wel verplichte inburgeringscursus vroeg het Turkse commissielid. Is dat niet discriminerend? vroeg het Turkse commissielid.

Ook kreeg ze vragen over etnisch profileren door de politie, de verplichte inburgeringscursus voor immigranten, de huisvesting van asielzoekers en ongedocumenteerden, over zwaarder bestraffen van discriminatie in het strafrecht en over de toonhoogte van het publieke debat.

Van Rijn stelde volgens het NRC dat het “essentieel” is om etnisch profileren tegen te gaan. Nederland heeft volgens haar al maatregelen genomen, maar zal ook kijken naar de positieve ervaringen van de politie in het buitenland. Een commissielid suggereerde bijvoorbeeld naar Noorwegen te kijken.
Van Rijn verklaarde verder dat het kabinet in het najaar met een nieuw actieplan tegen discriminatie komt. Daarin zal ook veel aandacht zijn voor de preventie van discriminatie.

Het NRC schrijft dat een paar keer een ongemakkelijke vergelijkingaan de orde kwam over de behandeling van Joden en van andere minderheden als het om discriminatie gaat. Commissielid Murillo Martinez meende dat Nederland een stevige inspanning levert in de strijd tegen antisemitisme, en dat is volgens hem heel goed. Maar in vergelijking daarmee kwamen “andere, grotere bevolkingsgroepen” er bekaaid vanaf. “De verhouding is uit balans.”

De VN-commissie komt 28 augustus met zijn eindrapport over Nederland.


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over afke van rijn, discriminatie, racisme, vn, zwarte piet.

Delen: