Dokters van de Wereld: maak zorg toegankelijker voor mensen zonder verblijfspapieren

In opinie op 18-05-2015 | 22:38

Vanmiddag maakte het Europese netwerk van Dokters van de Wereld, Médecins du Monde, in Londen de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar toegang tot zorg in Europa bekend. Het onderzoek, gehouden onder 22.171 personen uit negen Europese landen, wijst uit dat meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen (54%) geen toegang heeft tot verloskundige zorg. Ook blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde kinderen die op consult kwamen, 66%, niet was gevaccineerd tegen de bof, mazelen en rode hond. In Nederland hebben 123 ongedocumenteerde migranten aan het onderzoek deelgenomen en ook hun antwoorden illustreren een slecht perspectief; slechts 23% heeft een stabiele verblijfplaats en één op de vijf beoordeelt de eigen gezondheid als slecht of zelfs als zeer slecht. Het recht op zorg van veel personen die in de marge van de maatschappij leven lijkt daarmee ook in Nederland onvoldoende gewaarborgd. Dokters van de Wereld vraagt medische professionals om de zorg voor mensen zonder verblijfspapieren toegankelijker te maken en specifiek aandacht te geven aan ongedocumenteerde vrouwen.

Het onderzoek toont aan dat de situatie van ongedocumenteerde migranten in Europa in veel gevallen schrijnend is en dat de situatie ten opzichte van vorig jaar niet is verbeterd. Dokters van de Wereld hoopt dat de Nederlandse samenleving richting migranten meer begrip toont. Juist om die reden lanceert de hulporganisatie vandaag een online video en presenteert zij het boek ‘Vrouwen op de vlucht’. Een bundel waarin tien vrouwen over hun land van herkomst, hun vlucht naar Europa en over hun schrijnende situatie in Nederland vertellen; kenmerkend zijn de heftige geweldservaringen en het teleurstellende Nederlandse asielbeleid. Het boekje kan men hier gratis downloaden.

Geweld in Europa

Uit het Europese onderzoek naar toegang tot zorg blijkt dat bijna alle door Dokters van de Wereld geconsulteerde patiënten, 91%, beneden de armoedegrens leeft. Terwijl 94% van hen gemiddeld langer dan zes jaar in Europa verblijft. Acht op de tien respondenten (84%) is slachtoffer van minimaal één geweldservaring. Ook na hun komst in Europa krijgen migranten regelmatig met geweld te maken; één op de tien personen heeft op Europese bodem geweld ondergaan.

Uitsluiten kwetsbare personen onethisch

Naar aanleiding van het onderzoek, waarvan de resultaten verontrustend zijn, roept Dokters van de Wereld de Nederlandse overheid op om het recht op zorg voor migranten te waarborgen en hen bescherming te bieden. Het uitsluiten van kwetsbare personen van gezondheidszorg is volgens Dokters van de Wereld gevaarlijk voor de patiënt, kostbaar voor de samenleving en ook onethisch. Volgens Dokters van de Wereld zijn migranten zonder verblijfspapieren en ongedocumenteerde vrouwen in het bijzonder, extra kwetsbaar voor uitbuiting, misbruik en ziekte en is het waarborgen van adequate ‘bed, bad en broodvoorzieningen’ en medische begeleiding het minste wat de Nederlandse overheid kan bieden.

Over het onderzoek

Voor het jaarlijkse rapport ‘European Observatory’ van het internationale netwerk van Dokters van de Wereld zijn in 2014 22.171 personen uit negen Europese landen door medische vrijwilligers geïnterviewd over hun gezondheidssituatie en toegang tot zorg. Deze respondenten komen uit allerlei landen, wonen langere of kortere tijd in Europa en hebben al dan niet verblijfspapieren. Kenmerkend is dat zij vanwege hun juridische status óf door economische crisis onvoldoende toegang tot zorg krijgen en daarmee vermijdbaar gezondheidsverlies hebben. Dokters van de Wereld Nederland komt op voor het recht op zorg van kwetsbare groepen in binnen- en buitenland. In Nederland werken we aan de empowerment van en bemiddeling voor personen zonder verblijfspapieren. Via pleitbezorging wordt gestreefd naar het waarborgen van het recht op gezondheid.

Bron: persbericht Dokters van de Wereld

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over asielzoekers, dokters van de wereld, illegalen, ongedocumenteerden, vluchtelingen.

Delen: