Doek of geen doek

In opinie door Suzanne Yakubu op 17-03-2011 | 10:53

Tekst: Suzanne Yakubu

Een (bijna) onvermijdelijke discussie. Of het nou autochtone mannen zijn of allochtone vrouwen. Iedereen heeft een mening. En velen verkondigen deze maar al te graag. Hoofddoeken worden gedragen om een statement te maken.

De Pers: “VVD-Kamerlid Jeanine Hennis vindt dat ambtenaren in publieksfuncties geen religieuze symbolen zoals hoofddoekjes moeten dragen. Vrijheid van godsdienst kan wat haar betreft uit de Grondwet.” In een interview met de Pers zegt Hennis: “Het debat: wanneer draag je de hoofddoek? Dat zou ik graag voeren. Een meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en staat.” De VVD is gesplitst en wil een debat. Zo meldt het NOS. Werner Toonk, eveneens VVD-er, reageert: “Met zo’n verbod is het hek van de dam.”

Het interview met Hennis heeft veel los gemaakt in de Nederlandse samenleving.
De man die bekend staat om zijn (over)duidelijke mening ten aanzien van dit onderwerp zwijgt. Hij smst naar elsevier dat: “het een cultuurrelativistisch dhimmi-voorstel van de VVD is, omdat het ook voor kruisjes en keppeltjes zou moeten gelden’. ‘Voor ons tellen alleen de abjecte islamitische ideologie en haar symbolen.” Maar er is ook een andere kant.
Bijvoorbeeld te zien op het Marokko Forum: “Surah An-Noer, 31: “En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”

Dus blijft de vraag; Doek of geen doek? Nederland is een democratisch land. In een democratie heeft het volk de macht. In Nederland beoefenen we ook een scheiding tussen kerk en staat. Laten we eens in de boeken duiken. Niet in de koran, maar in de uitleg hierover. 
Het Arabische woord zina(t) brengt veel verwarring, lees ik een boek van Nahed Selim. Wat mag er nou onbedekt zijn en wat wordt er onder schoonheid verstaan? Zo schrijft zij: “Een rechtsstaat waar gelijkheid van alle burgers voor de wet een grondrecht is waar de overheid streeft naar bescherming van alle burgers, vrouwen en mannen, gelovigen en atheïsten, met en zonder hoofddoekje, biedt moslimvrouwen een veel grotere bescherming en veel betere garantie tegen agressie.” Iets wat niet alleen zinnig is, maar ook duidelijk. Iets waar ik me graag bij aansluit.

Net als de conclusie die Selim trekt: “De mens evolueert en verandert voortdurend, en zo ook zijn manier van leven. Religie maakt de mensen bewust van bepaalde ethische principes.(…)De islam heeft de moslims de richting gewezen, het traject uitgestippeld en de eerste stappen van dit trajact mogelijk gemaakt. Maar we doen onszelf en de islam onrecht als we in de eerste stappen van dit traject gevangen blijven.(…)Op basis van de leringen van de islam hadden moslims dit stadium van Verlichting en humanisme veel eerder kunnen bereiken dan de Europeanen hebben gedaan, als ze zich minder met de letter en meer met de geest en de bedoeling van de religie hadden beziggehouden.”
Lijkt mij duidelijke taal.

Suzanne Yakubu is journaliste en houdt een weblog bij waarop dit blog ook is verschenen.

 


Meer over hennis, hoofddoek, nahed selim, suzanne yakubu, wilders.

Delen: