Diversiteit en ons zelfvertrouwen

In opinie door Dick Mantel op 22-06-2015 | 22:11

Tekst: Dick Mantel

Ook in dit artikel valt niet te ontkomen aan de weerzinwekkende ‘wij/zij’ terminologie. Met excuses. ‘Wij’ (‘we’) staat weer voor de ‘oorspronkelijke Nederlanders’: beide ouders in Nederland geboren en niet tenminste één grootouder die in het buitenland geboren is (want dan ben je derde generatie allochtoon, alleen al het opschrijven is moeilijk).

René Cuperus schreef in zijn column van 15 juni in de Volkskrant behartigenswaardige zaken. De Nederlandse samenleving is riskant aan het polariseren. Volkomen mee eens. Hij schreef dat er een toenemende tweedeling is ontstaan tussen moslims en niet-moslims. Een juiste constatering, die Cuperus koppelde aan het voorstel om, naar Duits voorbeeld, een permanent overlegorgaan in het leven te roepen tussen de Nederlandse moslimgemeenschap, maatschappelijke organisaties en de overheid. Prima.

Naast een gesprek met elkaar wordt het ook tijd voor een historische bewustwording. We denken te weinig aan ons verleden. Toen was diversiteit heel gewoon. Een paar citaten om dat te staven.

Citaat 1. Nu de islamisering, toen de stadscultuur.

‘Het is zonder meer duidelijk dat wie over de levensvormen en gewoonten van het volk van Nederland wil spreken of schrijven, dat voor een groot deel in verleden tijd zal moeten doen. De meeste bestaan toch alleen nog maar als min of meer verminkte resten van wat ze eens waren. In steeds sneller vaart stroomt het water der groote stadscultuur over het platteland. Wat voor kort nog slechts kwelwater was, dat den boer nog niet over de klompen kwam, is in de laatste jaren een dijkbreuk geworden, een overstrooming, die den plattelander met zijn huis en haard en al de zijne dreigt te verzwelgen.’
Predikant P.W.J. van den Berg; uit Volk van Nederland, red. J. de Vries, 1937.

Citaat 2. De keuze toen.

‘We zullen moeten weten wat ons te doen staat als deze religie de staat overmeestert. Ik zeg: er zal vroeg of laat maar één dilemma zijn: het land verlaten of het land verdedigen.’
Prof. Miskotte, vooraanstaand figuur in de Hervormde Kerk; In de waagschaal, 1947. ‘Deze religie’ is de katholieke.

Citaat 3. De geestelijke vrijheid toen.

‘Er is genoeg reden om de R.K. kerk te beschouwen als een voortdurende bedreiging voor de geestelijke vrijheid.’
Uit Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk, 1950.

Waar het om gaat is dat we ons zelfvertrouwen herwinnen. Op dit moment hebben wij in onze onzekerheid/angst een ‘beschermende muur’ om ons heen gebouwd door een ‘zij-groep’ te creëren, waar we ons tegen af zetten. Volgens de theorie van Miles en Brown en vele anderen gebeurt dat in tijden van grote veranderingen. Het wordt ook wel het fenomeen van flows and closures genoemd (stromen van veranderingen, gevolgd door afsluitingen).

Ons zelfvertrouwen zou echter zo groot moeten zijn dat we beseffen dat we die muur niet nodig hebben. Daarbij komt dat de ‘wij/zij-indeling’ gepaard gaat met stigmatiseren, met het voortdurend als groep aanspreken van individuen. Waardoor een enorme afstand geschapen wordt. Wij zijn het meest bij machte de fatale averechtse werking te verminderen. We zullen onze onzekerheid niet moeten overschreeuwen door culturistische taal. Door alles wat bij nieuwkomers in onze ogen fout gaat te wijten aan ‘hun cultuur’, ‘hun geloof’.

We hoeven echt niet alles leuk te vinden van elkaar, maar praat erover. We hoeven niet steeds voor elkaar te applaudisseren, maar we moeten beseffen dat zowel ‘wij’ als ‘zij’ geen homogene groep vormen. ‘Wij’ vormen dat niet, waardoor ‘worden net als wij’ een loze kreet is. En ‘zij’ vormen ook geen homogene groep, waardoor het wel als zodanig aanspreken een enorme afstand creëert.

Uit ons verleden blijkt dat onze kracht juist zit in het om kunnen gaan met diversiteit. Maar wel met vallen en opstaan, waarbij we nu in een diep dal zitten. Ons verleden verplicht ons om daar snel uit te komen.

Dick Mantel, gepensioneerd wiskundeleraar en voorstander van een serieuze bezinning op het huidige ‘discours van culturalisme’. Meer van Dick Mantel op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over dick mantel, diversiteit, integratie, wij-zij.

Delen:

Reacties


Quo Vadis - 07/09/2015 18:10

Over geestelijke vrijheid gesproken, hier een citaat van Baruch Bento Spinoza. Amsterdam, 24 november 1632 – Den Haag, 21 februari 1677),
Spinoza in één van zijn brieven (Opera Posthuma) aan de Amsterdamse regentenzoon Albert Burgh in 1677,

“De katholieke Kerk? Dat was een organisatie gericht op het misleiden van mensen en ‘het bedwingen van de menselijke geest’. De enige organisatie ‘die haar hierin verre overtreft’, aldus Spinoza, was de islam”.