De opgewarmde prak van Zijlstra

In opinie door Bart Top op 25-03-2015 | 20:36

Tekst: Bart Top

Sommige media meldden het al. Het plan van Zijlstra om de grenzen van Europa te sluiten voor vluchtelingen van buiten is niet bepaald nieuw. Bolkestein bracht het als onderdeel van een zes-puntenplan door Bolkestein in 1994.

Maar ook Bolkestein warmde de prak al op. Behoefte aan een déjà vu?

Lees dan deze passage uit mijn artikel in het boek ‘Media en allochtonen’ (Sdu) uit 2000: 

“Al op 8 januari 1992 hadden de VVD-parlementariërs Wiebenga en Dijkstal een Tien-puntenplan Immigratiebeleid gepresenteerd. Ruim twee jaar later dreigt er in de actualiteitenrubriek Brandpunt van 13 maart 1994 een gaatje te val¬len. Volgens VVD-fractieleider Dijkstal belt één van de redacteuren naar de VVD-fractie met de vraag of die ‘nog iets heeft’. Het is verkiezingstijd en het asielvraagstuk staat op dat moment volop in de belangstelling, onder meer vanwege de discussie rond de nieuwe Vreemdelingenwet. Bolkestein ziet een kans en belooft een zes-puntenplan voor het asielbeleid te presenteren. Later zegt Dijkstal in het weekblad Nieuwsblad Migranten: “De redactie van Brandpunt wilde wat doen en daar hebben we ‘ja’ op gezegd. Uit het tien-pun¬tenplan over immigratie zijn toen zes punten gehaald die betrekking hebben op asielzoekers.”

Pièce de résistance van het programma zoals dat op televisie gepresenteerd werd, was een voorstel alleen nog Europese asielzoekers op te nemen. Presen¬tator J. Driessen zet het stevig aan:

“Op een uiterst gevoelig moment, nau¬welijks twee weken nadat extreem-rechts 86 gemeenteraadszetels behaalde, komt Frits Bolkestein met ingrijpende plannen om de aanzwellende stroom asielzoekers naar Nederland te keren. Hij heeft zes actiepunten. Allereerst wil hij alleen nog maar Europese vluchtelingen toelaten. Ontheemden uit bijvoor¬beeld Afrika, Oost-Europa, Irak of Iran moeten we in hun eigen regio helpen”. Bolkestein hoeft alleen maar ja te zeggen op de formulering van Driessen. (..) De centrale boodschap van Bolkestein vormt de volgende dag de opening in de meeste kranten: “VVD: alleen nog asielzoekers uit Europa welkom”, “VVD: alleen asielzoekers uit Europa”, “Bolkestein wil alleen nog Europeanen”, “Alleen Europese vluchtelingen”, “VVD tegen komst niet-Europese vluchtelingen”.”

Wat heerlijk voor de liberalen dat ze al 23 jaar een voorstel in de la hebben liggen waarmee ze op gezette tijden hun rechtse profiel kunnen aanscherpen, een voorstel dat ze zelfs in het gedoogkabinet met de PVV zelf nog nooit serieus hebben genomen.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over bart top, immigratie, vvd.

Delen: