De onzin van het CBS

In opinie door Edge of Europe op 18-04-2011 | 22:33

Tekst: Edge of Europe

Als je statistiek bedrijft, ontkom je niet aan grove generalisaties en vreemde paraplubegrippen – dat begrijpt op een enkel PVV-kamerlid na een kind. Maar wat het CBS doet met allochtonen, gaat alle begrip te boven.

Allochtonen – mensen van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren, aldus het CBS (wij zwaaien even naar het voltallige Koninklijk Huis) – worden onderverdeeld in westerse en niet-westerse allochtonen. Wat meteen opvalt, is dat mensen uit het grootste moslimland ter wereld, Indonesië, westerse allochtonen zijn. Want, zegt het CBS, het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren.

Maar mensen die in onze voormalige kolonie Suriname zijn geboren, zijn niet-westerse allochtonen en mensen die van de Antillen komen en dus rijksgenoten zijn, zijn eveneens niet-westers. Vanwaar die voorkeur voor Indonesiërs? Dat heeft te maken met hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie. Plat gezegd: een centenkwestie, net als voor Japanners. Chinezen daarentegen, een ondernemend volk dat niet snel bij de Sociale Dienst aanklopt en al minstens zestig jaar de natie voedt met emmers nasi goreng, zijn weer niet-westers. Sambal bij?

Wat levert dat nu op, die onderverdeling in westerse en niet-westerse allochtonen? Een Chinese restauranthouder en een Marokkaanse imam: één pot nat. Een Poolse vrachtwagenchauffeur en een Japans directielid: één pot nat. Een Molukse ex-treinkaper en een Franse hoogleraar: één pot nat. Ik ben geen statisticus maar het lijkt me lastig zinvolle gegevens te extraheren uit dit soort indelingen. Het wordt me ook niet heel erg duidelijk waar ze voor dienen.

Wat ik wel begrijp, is dat de methode het kijken naar etnische (of culturele) achtergrond als oorzaak van problemen propageert. Dat is an sich niet altijd fout, maar het leidt tot eenzijdige en kortzichtige politiek, zoals die van de PVV die niet ophoudt te hameren op het feit dat de moslims in ons land voor problemen zorgen. ‘Moslimjeugd’ die op straat rondhangt, terwijl geen Koranvers zegt dat je dat moet doen. ‘Moslimjongeren’ die achterblijven op school, terwijl geen imam predikt dat ze er met de pet naar moeten gooien. De PVV koppelt zaken aan elkaar die niets met elkaar te maken hebben en negeert alle andere factoren. Zoals ook het CBS dat in feite doet.

Als de hele indeling westerse en niet-westerse allochtonen gebaseerd is op een centenkwestie, waarom deelt het CBS de allochtonen dan niet in op basis van inkomen? Waarom die preoccupatie met etniciteit?

Edge of Europe is blogger. Dit artikel is eerder op zijn blog verschenen en met zijn toestemming op Republiek Allochtonië geplaatst. Lees meer van Edge of Europe hier


Meer over allochtonen, cbs, edge of europe, etnische registratie, niet westerse allochtonen.

Delen:

Reacties


Daphne - 19/04/2011 11:26

Edge of Europe, ik heb deze vraag een keer gesteld aan het CBS. Zij kwamen met het verhaal terug dat deze rubricering is ingevoerd in de jaren negentig. Het was gebaseerd op de economische omstandigheden van de migrantenpopulatie in Nederland. En zei dus op zich weinig over de omstandigheden in het land van herkomst. Was je arm, dan was je niet-westers, min of meer. Helaas is mijn computer onlangs gecrasht en heb ik die fysieke email niet meer.
Het heeft ook iets met de wet SAAM te maken, uit 1998, waarbij werkgevers de etniciteit van hun werkgevers moesten registreren. Als een bepaald percentage van die werknemers dan 'niet-westers' waren, kreeg de werkgever geen boete.
Allemaal ooit goed bedoeld, maar radicaal verkeerd uitgepakt. Die wet werd na enkele jaren afgeschaft, in 2002 of zo, maar de etnische organisatie van onze bevolking in 'westers' en 'niet-westers' bleek heel goed te werken in het migratie-debat. Zodoende dat nu de 'niet-westersen' aan strengere eisen moeten voldoen dan de westersen.
Voor elk EU-land gelden overigens aparte regels over wat nu precies 'niet-westers' is. In Duitsland bijvoorbeeld zijn Israeli's gewoon westerse immigranten, in Ned. zijn zij 'niet-westers'. In Duitsland wordt Honduras ook als westers land beschouwt.
Vraag me niet waarom dit allemaal zo is zoals het is, het heeft met een combinatie van historische gevoeligheden (Indo's! Molukkers!) te maken, en racisme.

Egbert - 19/04/2011 00:14

Ik denk dat het niet zo eenvoudig ligt; het is niet alleen een kwestie van de sociaal-economische & de sociaal-culturele positie van Indonesiërs. Indonesië, of voormalig Nederlands-Indië, speelt een belangrijke rol in het Nederlandse bewustzijn (gezien het aantal literaire werken waarin Nederlands-Indië een rol speelt); allereerst, Nederlands-Indië werd als parel op de Nederlandse kroon gezien. Daarnaast heeft de Nederlandse koloniale politiek in Nederlands-Indië een totaal andere karakter gekend dan in West-Indië; het kon ook niet anders: Nederlands-Indië was vele malen groter en moeilijker te besturen. Nederland heeft daarom ook veel meer ambtenaren, die in Leiden en Utrecht speciaal daarvoor werden opgeleid, naar Nederlands-Indië gestuurd. De gebeurtenissen tijdens WW II in Nederlands-Indië hebben ook diepe sporen achtergelaten in het Nederlandse bewustzijn (ook hierover zijn literaire werken geschreven). West-Indië speelt niet zo'n grote rol in het Nederlandse bewustzijn omdat het niet verweven is met de Nederlandse geschiedenis zoals Indonesië. Er zijn heel wat Nederlanders met roots in Nederlands-Indië; hetzelfde kan niet gezegd worden voor West-Indië.

Bovendien etnogenese, in dit geval tot uiting komend in een ongerijmde (etnische) subdivisie onder voormalige koloniën, is niet onderhevig aan logica. Het is vooral gevoelsmatig. Ik denk dat Nederlanders zich meer verwant voelen met Indonesië door het feit dat Nederlands-Indië zo'n prominente rol speelt in het Nederlandse bewustzijn.

Natuurlijk is dit een vereenvoudigde explicatie. Wat ik wil illustreren is dat het een complexe samenspel is van een aantal zaken. It's never cut and dry.

Faatje - 18/04/2011 23:34

Interessante stelling. Je kunt natuurlijk over verschillende etnische groepen wel wat zeggen, maar het is inderdaad de vraag wat het nut is om iets te zeggen over de gehele groep 'niet-westerse allochtonen'.

Faatje - 18/04/2011 23:34

Interessante stelling. Je kunt natuurlijk over verschillende etnische groepen wel wat zeggen, maar het is inderdaad de vraag wat het nut is om iets te zeggen over de gehele groep 'niet-westerse allochtonen'.

Makbouli - 18/04/2011 23:33

Het verhaal over Nederlands-Indië is duidelijk. Als min. één van je ouders voor 1948 geboren is in voormalig Nederlands-Indië, ben je Westerse allochtoon anders niet-westerse allochtoon, maar ja, dat zijn feitjes.

Het is natuurlijk nooit bedoeld om problemen inzichtelijk te maken, maar kon juist voor positieve doeleinden worden gebruikt. Nu de PVV ermee aan de haal gaat, lijkt het me zeer wijs ermee te stoppen.

Ik vind je suggestie van indeling op inkomen wel een briljante.