'De islam is vrede', of 'de islam is geweld'. Allebei niet waar."

In opinie op 11-05-2015 | 11:58

In Trouw een uitgebreid interview met Rachid Benzine (1971), als islamoloog verbonden aan de Universiteit van Aix-en-Provence en de faculteit voor protestante theologie van Parijs. Hij publiceerde diverse boeken, waaronder 'Les nouveaux penseurs de l'islam' (2004) over denkers die de Koran lezen met de blik van een moderne menswetenschapper. Op 6 juni komt hij naar Nederland.

Rachid Benzine wil de geschiedenis van de islam ontwarren en gaat op zoek naar de menselijke kant van Mohammed. Rachid Benzine poogt zo de islam te moderniseren. 

In 'Le Coran expliqué aux jeunes' (2013) probeert hij jongeren te bewegen tot dezelfde, meer afstandelijke benadering van het heilige boek van moslims. Benzine verklaart de opkomst van de gewelddadige islam uit het 'stoppen van de dynamiek van de ijtihad' (tekstinterpretatie) vanaf de achtste eeuw na Christus maar als een antwoord op westerse agressie.

Enkele citaten:

"Moslims, en niet-moslims trouwens ook, generaliseren vaak, ze zeggen dan: de islam is vrede, of: de islam is geweld. Allebei niet waar."

"Er wordt zoveel gemoord in naam van Allah dat je niemand nog overtuigt door 'islam is vrede!' te roepen. Vertegenwoordigers van moslimorganisaties, maar ook politici van allerlei richtingen roepen om het hardst 'dit is niet de islam'. Omdat je zo niet na hoeft te denken over een religie of een eigen verantwoordelijkheid bij wat er gaande is. Je kunt IS een monster noemen dat de islam in een kwaad daglicht stelt, maar dat verklaart natuurlijk niet hoe IS - een extreme variant van de salafistische islam - heeft kunnen ontstaan. Je kunt beter onder ogen zien dat de islam gewelddadig kan zijn, in woorden of in daden."

"Er is duidelijk sprake van ongelijke behandeling. Meten met twee maten. Joden nemen een andere positie in dan moslims. Op antisemitisme wordt feller gereageerd dan op islamofobie. Juridisch is er veel minder aandacht voor de discriminatie van moslims. Dat zie je ook in de media. Het is soms alsof islamofobie helemaal niet bestaat, die realiteit willen ze hier niet onder ogen zien."

"Wat niet helpt is dat er in Frankrijk heel veel aandacht voor politicologie en sociologie is, maar totaal niet voor godsdienst. Mensen knutselen op internet hun eigen geloof in elkaar, ze kennen hun eigen traditie niet, ook moslims niet. Gewetensvrijheid bij katholieken is er trouwens pas sinds het Tweede Vaticaans Concilie, sinds 1965 dus. Dat verlichte geloof is heel pril."

"Ik maak onderscheid tussen de Koran en de Hadith, de daden en uitspraken die zijn toegeschreven aan Mohammed. De Hadith stammen uit de negende eeuw. De Koran is van het begin van de zevende eeuw, mijn specialisme; uit die tijd is geen document of getuigenis bewaard gebleven. De Hadith moet je nemen voor wat ze zijn: ze leveren de basismythe, een heilig verhaal. De traditieverzamelingen zijn onbruikbaar als koranuitleg, beide teksten moet je los van elkaar lezen. De moslimtraditie heeft ze helaas innig met elkaar verbonden."

"Toen Mohammed optrad, had je geen islamitische staat. Geloofsafval, martelaarschap, dat bestond allemaal nog niet. Daar wil ik mensen oog voor leren krijgen. Mohammed is in de Koran veel menselijker, hij moet zijn menselijke dimensie terug krijgen. Het is de latere overlevering die de profeet op een goddelijk voetstuk gezet heeft."

Lees het hele interview hier.

Lees ook De Koran zegt helemaal niets en over de leermeester van Rachid Benzine, Mohammed Arkoun

6 juni: debat met Rachid Benzine

EMCEMO organiseert op 6 juni een lezing door Rachid Benzine, waarna een open debat zal plaats vinden over de rol van religie, in het bijzonder de islam, in de Nederlandse samenleving. Het doel is ruimte geven aan tegengeluiden tegen het jihadistische betoog dat voor veel jongeren met een islamitische achtergrond verleidelijk blijkt te zijn. Emcemo: "Wij willen ons hardmaken tegen alle vormen van islamofobie en moslimhaat. We staan niet alleen pal voor de vrijheid om te geloven, maar ook voor de vrijheid om te twijfelen en om niet te geloven." Meer hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

  


Meer over emcemo, islam, islamdebat, islamkritiek, rachid benzine.

Delen: