De hypes van deze week: een scriptie en een doekje

In opinie door Ewoud Butter op 13-01-2012 | 17:43

Opiniemakend Nederland maakte zich deze week druk over twee onderwerpen: de sluier die de koningin droeg tijdens een moskeebezoek en een scriptie over de mate waarin de PVV fascistisch is.

Je kunt je afvragen wat de staat van het land is wanneer we ons met z’n allen zo druk maken over een stukje stof en de scriptie van een student. Over de hypes van deze week.

Scriptie

Allereerst de scriptie van de student: dat een student een 10 krijgt is uitzonderlijk, maar wanneer die scriptie over het voortplantingsgedrag van de amoebe was gegaan, had deze uitzonderlijke beoordeling op zijn hoogst het faculteitsblaadje gehaald en was het niet onderwerp geweest van een nationaal debat. Nee, de student in kwestie, Henk Bovekerk had het in z’n bolle hoofd gehaald zich af te vragen hoe fascistisch de PVV is en die vraag ligt gevoelig.

Een oordeel was door velen al snel geveld- vaak al voordat de scriptie gelezen was. Bovekerk deugde niet, zijn begeleiders die het in hun malle hoofd gehaald hadden een 10 te geven deugden al helemaal niet en zelfs de reputatie van de Universiteit van Tilburg had schade opgelopen. En, let wel, dan gaat het nog steeds over een bachelorscriptie van een student en niet over bijvoorbeeld het verzameld werk van een jarenlang frauderende hoogleraar.

Er is niets mis met de vraag naar overeenkomsten tussen de PVV en het fascisme, zoals er trouwens ook niets mis is met de vraag naar in hoeverre er overeenkomsten zijn tussen de islam en het fascisme – een vergelijking die PVV-leider Wilders graag maakt. Je kunt, als je daar behoefte aan hebt, iedere politieke of religieuze stroming met het fascisme vergelijken. Dergelijke vergelijkingen kunnen en mogen gesteld en onderzocht worden.

Je kunt je met goede redenen wel afvragen in hoeverre deze vergelijkingen goed te maken zijn, wat het maatschappelijk nut is van dergelijke vergelijkingen en of we nou zoveel opschieten met het labelen van een partij of een stroming als ‘fascistisch’. Wat mij betreft gaan dergelijke vergelijkingen al heel snel mank en werken labels te simplificerend..

Je kunt je evengoed afvragen waarom de vraag naar het fascistisch gehalte van de PVV zo snel politiek incorrect wordt genoemd en hoe het toch komt dat die vraag, zich in verschillende vormen steeds weer aandient.

Een PVV’er zal al snel zeggen dat de Linkse Kerk er alles aan doet om de PVV te demoniseren, maar dat is een te gemakkelijke verklaring.

De partij geeft zelf namelijk voldoende aanleiding om uiterst kritisch benaderd te worden. Denk aan de weinig democratische partijstructuur, de ondoorzichtige partijfinanciering, discriminerende maatregelen als een kopvoddentax, het deporteren van miljoenen moslims uit Europa, het verheerlijken van gewelddadig politie-optreden, het koranverbod en het hoofddoekverbod, de mogelijke relatie tussen het gedachtengoed van de PVV en dat van (psychisch gestoorden) terroristen als Breivik etc.

En dan hebben we het nog niet over het onbeschofte wangedrag van PVV-vertegenwoordigers en aanhangers. Je zou er niet aan moeten denken dat dergelijke lieden een inburgeringscursus zouden gaan verzorgen.

De PVV doet er kortom alles aan zichzelf in diskrediet te brengen en de vraag naar het karakter van de partij actueel te houden. Daarmee brengt de partij niet alleen Henk en Ingrid in verlegenheid, maar ook premier Mark Rutte die voor de legitimeit van zijn eigen kabinet de PVV toch het liefste als een normale partij zou willen beschouwen.

Hoofdoek
Dan de koninklijke hoofddoek. De koningin bracht een bezoek aan de Sjeik Zayed-moskee in Abu Dhabi.

Volgens Elsevier columnist Afshin Elian was dat bezoek een provocatie voor binnenlands politieke doeleinden die bedacht was door de hofhouding van de koningin. Elian dicht de koninklijke hofhouding blijkbaar veel macht toe.
Veel waarschijnlijker is dat het bezoek in overleg met de gastheren en de betrokken ministeries op het programma was gezet vanwege de architectonische waarde en vooral omdat omdat de stichter van de nog jonge staat daar begraven ligt.

Neemt niet weg dat Wilders zich wel liet provoceren, maar dat was niet erg verrassend. Dat Beatrix tijdens dat bezoek een abaya over haar hoed had gedaan was voor de PVV-leider namelijk aanleiding om kamervragen te stellen. Geert Wilders sprak van een trieste wanvertoning, omdat een hoofddoek volgens hem een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw is.

Rutte antwoordde snel en kort. Voor de antwoorden op de vier vragen van de PVV had de premier minder dan 20 woorden over: '1. Ja. 2-4. Bij een bezoek van H.M. de Koningin aan een godshuis worden de daarbij behorende kledingvoorschriften gerespecteerd.'

De Koningin leek de premier vervolgens toch in een lastige positie door de opmerking van Wilders tijdens een persgesprek ‘echte onzin’ te noemen. Beatrix verklaarde bovendien dat in de streek die ze bezocht - Verenigde Arabische Emiraten en Oman - vrouwen niet onderdrukt worden.

Het is niet de gewoonte dat de Koningin zo duidelijk stelling neemt tegen het standpunt van een politieke partij. En de uitspraak van de koningin over de positie van de vrouw in die regio is bovendien met rapporten van Amnesty International gemakkelijk te weerleggen.

De premier is ministerieel verantwoordelijk voor de uitspraken van de koningin en die verantwoordelijkheid nam hij vandaag. Hij noemde de koninklijke "Onzin"  een "voorzichtige kwalificatie”. De opmerking van de koning over de positie van de vrouw in die regio pareerde hij omzichtig met enig gedraai door dit een "eigen waarneming” te nomen die per definitie juist is. Het was volgens hem geen algemene uitspraak, de koningin baseerde zich op wat ze gezien had.”

Tot zover de hypes van deze week.

Ewoud Butter is redacteur van Republiek Allochtonië. Dit artikel verschijnt ook op zijn eigen blog.


Meer over ewoud butter, hoofddoek, hypes, islam, pvv, rutte, wilders.

Delen:

Reacties


marijke - 23/01/2012 20:08

Ik vond de hoofddoek in combinatie met hoed juist een geweldig goede vondst. Je kon nog steeds de hoed duidelijk zien, dus de kroon was duidelijk aanwezig. Misschien kan Beatrix hiermee wel een trend zetten: onder elke hoofddoek een hoedje. De eerstvolgende keer dat ik een moskee bedekt moet betreden ga ik het meteen uitproberen.