De fatwa van Dibi is misplaatst

In opinie door Mohamed Rabbae op 13-09-2011 | 22:04

Tekst: Mohamed Rabbae

Tofik Dibi van Groen Links grijpt het moment van de 10-jarige herdenking van 11 September 2011 aan om af te rekenen met de “destructieve invloed” van de fatwa’s in de islamitische wereld( VK 10 Sept.). Hij doet een beroep op de moslims om deze adviezen van islamgeleerden – hoe pacifistisch en vrouwvriendelijk ze soms ook kunnen zijn- te negeren en zich door het eigen gezond verstand en geweten te laten leiden. Tegen het standpunt van Dibi om bij het handelen het eigen verstand en geweten te gebruiken, kan geen verstandig mens bezwaar hebben. Integendeel. Toch zal ik ook - deze “laatste fatwa” van Dibi naast me neerleggen vanwege de volgende redenen.

Dibi koppelt de “destructieve” werking van de fatwa’s aan de aanslagen van 11 September 2001. Voor zover bekend ligt aan deze aanslagen geen fatwa ten grondslag. Het is bekend dat Bin laden heftige kritiek leverde op de V.S vanwege hun militaire aanwezigheid in Saoudi- Arabië, maar Bin laden was alles behalve een islamgeleerde.

Dibi islamiseert net als Bush ,Wilders en anderen de breed aanwezige woede in de Arabische wereld tegen de V.S. Deze woede heeft niets te maken met de godsdienst maar alles te maken met het optreden van Amerika in het Midden-Oosten ( Irak, Palestijns- Israëlisch conflict, Afghanistan, Soedan, etc) en het steunen van praktisch alle dictators in Arabische- islamitische landen, inclusief Saddam Hussein.

Dibi wil de strijd aanbinden met de fatwa’s omdat ze moslims “reduceren tot machines zonder hart en ziel”. Hierbij bevestigt hij -bewust of onbewust- de bekende retoriek van extreem -rechts tegen de moslims: achterlijk, fanatiek, gewetenloos, meedogenloos, onbeschaafd. Het is te prijzen dat hij al een tijd op zoek is naar strategieën om de destructieve effecten van Wilders op de samenleving tegen te gaan. Daartoe zoekt hij graag het debat op. Maar te veel “politiek flirten” met extreem- rechts leidt kennelijk tot enige besmetting. Dan is het risico aanwezig dat de eigen geloofwaardigheid naar de moslims toe weg is terwijl er geen erkenning komt van extreem- rechts.

Dibi maakt zich net als anderen schuldig aan het importeren van een vraagstuk dat geen voedingsbodem heeft in Nederland. Uitgezonderd enkele jongeren die in het begin van deze eeuw zich bezig hielden met allerlei radicale sites om hun kennis over de islam te “voeden” met het risico op radicalisering, leeft de meerderheid van de moslims in Nederland niet bij fatwa’s. Een groot deel van de eerste generatie moslims heeft voornamelijk de plaatselijke moskee als oriëntatiekader. De tweede generatie moslims- en zeker de steeds groeiende populatie van studenten- is ook niet bezig met fatwa’s. Verschillende onderzoeken hebben integendeel aangegeven dat ze aan seculariseren zijn. Dus wat heeft de fatwa van Dibi te zoeken in Nederland?

Hij weet waarschijnlijk niet dat, voordat Wilders met zijn film over de islam kwam, meer dan tweehonderd Marokkaans- Nederlandse organisaties – bijeenkwamen in Leiden- om passende maatregelen te nemen. Er werden twee besluiten genomen om de polariserende bedoeling van Wilders te neutraliseren. Één: een advies aan de moslimgemeenschap in Nederland om de film te negeren. Twee: verzoek aan een aantal ambassades van islamitische landen en islamgeleerden in het Midden-Oosten om zich niet met deze kwestie in te laten. Kortom: Nederlandse moslims keken niet naar het Midden-Oosten om dit varkentje te wassen.
Ook in 1989 hebben alle landelijke moslimorganisaties de fatwa van Khomeini om de schrijver Salman Rushdie vanwege zijn boek “de Duivelsverzen” te doden, publiekelijk afgewezen.

Ten slotte dit: Dibi stelt dat de terroristen van 11 September de islam als een van de meeste waardevolle bezittingen van de moslims hebben gestolen. Daarom moeten we af van de fatwa’s om eindelijk “vrij van angst onze eigen godsdienst, gedachten,en geweten terug te eisen” . De angst die de moslims in Nederland voelen om hun godsdienst te beleven, komt niet van de fatwa’s maar van al die islamofoben die de moslims continu aanvallen op hun moslim zijn.

Die angst wordt ook gevoed door de politiek die zelfs grondrechten van moslims aantast. Het is toch de politiek die besloten heeft om het ritueel slachten voor de moslims - en de Joden trouwens- te verbieden. Over de vrijheid van godsdienst gesproken!
Ook Groen Links van Dibi is daarvoor verantwoordelijk!

Mohamed Rabbae, oud-lid Tweede kamer voor Groen links, Landelijk Beraad Marokkanen. Een bewerkte versie van dit artikel is eerder in de Volkskrant verschenen. Meer van of over Mohamed Rabbae op dit blog leest u hier

Zie ook:

Final Fatwa: beleef de islam individueel en in vrijheid (Tofik Dibi e.a.)

Debat in Argan: de laatste fatwa met Tofik Dibi

 


Meer over fatwa, integratiedebat, islam, islamdebat, mohamed rabbae, tofik dibi2.

Delen:

Reacties


AHL - 14/09/2011 13:39

Al ben ik het met Rabbae niet altijd eens, in dit geval slaat hij de spijker op zn kop. Het is precies wat ik dacht toen ik het stuk van Dibi en Marcoush las. Van Marcoush had ik zoiets wel vewacht die staat nl. Graag op de voorgrond door zgn. de misstanden in de eigen gemeenschap aan de kaak te stellen. Op zich goed maar menneer zegt niks over het demoniseren van moslims,de discriminatie, etc om aan te tonen dat hij zich helemaal van de moslims distantieert, heeft zich als een soort advoaat van de homo's opgeworpen en de joden in nl (door in het parlement te pleiten voor het betalen van beveiliging van joodse instellingen).Niks mis mee ook, maar aangezien moslims nu in het verdoemhoekje zitten, zou je verwachten dat hij ook daar voor pleit. Ik hoef me als moslim nergens voor te verantwoorden, behalve voor mijn daden en hetgeen daar uutvoort vloeit. Als mensen moeite hebben met islam is dat hun probleem, net zoals het mijn probleem is dat ik moeite heb met hun mening over de islam. Introspectie is goed,maar cijfert u zelf niet weg menneer Dibi! Fatwa's hebben niks te maken met de islamfobie!

Faatje - 13/09/2011 22:40

Sorry, ik vind het optimisme en het intiatiefrijke van Tofik inspirerender dan het geklaag en gemopper van degenen die met begativisme aan de kant blijven staan. Natuurlijk, kun je op ieder intiatief kritiek hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat Tofik dit met de beste bedoelingen en integer doet.
Hij is in de Kamer ook één van de weinigen die de confrontatie met de PVV aangaat en bv een debat over Breivik wilde.
Alle respect voor Mohamed, maar vooral: hup Tofik!