David Pinto: Stop met het integratiebeleid

In opinie door David Pinto op 21-02-2012 | 10:52

De integratie van niet-westerse migranten is volledig mislukt. De overheid moet daarom stoppen met het huidige integratiebeleid. In plaats daarvan moet het beleid zijn gericht op de participatie van migranten aan de samenleving. Participatie is het hoogst haalbare. ‘De kloof is enorm, maar er is mee te leven.’

Tekst: Floris Meijer

Dat stelt hoogleraar Interculturele Communicatie en Diversiteit David Pinto in zijn nieuwste boek ‘Canon voor Participatie en Diversiteit’ dat vorige week werd gepresenteerd in Amsterdam. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers. ‘Integreren is koste wat kost rokers en niet-rokers in dezelfde treincoupé onderbrengen. Het is veel beter ze gescheiden van elkaar toch naar hetzelfde eindstation te leiden.’

Kloof
Volgens de hoogleraar wordt er steeds gezegd dat Nederland een lange traditie heeft van het (gastvrij) ontvangen van migranten. Maar de zeventiende eeuw vergelijken met de tijd van nu is wat dat betreft onzinnig. 'We hebben nu te maken met islamitische migranten die een volledig ander wereldbeeld hebben. Er is geen grotere cultuurkloof denkbaar dan met de autochtone Nederlander.’ 

Ook op de arbeidsmarkt is er volgens Pinto een duidelijke tweedeling te onderscheiden. 'Het aantal autochtone werklozen neemt licht af, terwijl de werkloosheid onder migranten, en met name niet-westerse migranten, is gestegen. Momenteel is 23,4 procent van de jonge niet-westerse migranten werkloos, tegen 7,7 procent van de autochtone jongeren.’ De kloof is volgens Pinto enorm, maar er is mee te leven. Probeer dus vooral niet met bruggenbouwen en verbinden de boel bij elkaar te brengen.

Misvatting
Volgens Pinto gaan beleidsmakers, onderzoekers en politici ten onrechte uit van de hiërarchie van menselijke behoeften gebaseerd op de Pyramide van Maslow waarin zelfontplooiing wordt gezien als de hoogste behoefte. Bij niet-westerse migranten geldt echter vaak een andere behoeftenhiërarchie. Het belang van de groep, de naam van de familie en eer staan bovenaan. ‘Hier ligt een belangrijke oorzaak van de mislukking van het tot op heden gevoerde beleid. Het sluit niet aan bij de belevingswereld van migranten.’

Participatie
Het integreren van deze twee leefwerelden heeft daarom weinig zin. Participatie is het beste alternatief voor integratie, aldus Pinto. ‘Uit onderzoek onder migrantenjongeren in verschillende landen is gebleken dat mensen die enerzijds vasthouden aan hun eigen cultuur, maar ook goed kunnen omgaan met de cultuur van het ontvangende land, de beste perspectieven hebben. Die participeren het meest. En de enige manier om dat te bereiken is de taal leren en je goed oriënteren op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat is niet links of rechts, niet correct of incorrect, maar effectief.’ Participatie betekent volgens 'maximaal contact met de nieuwe omringende samenleving én ook maximaal eigen cultuurbehoud'.

Subsidies
Migranten moeten zich afvragen wat hun eigen kernwaarden zijn. Als je die duidelijk hebt benoemd, kun je je verdiepen in de normen en waarden van anderen.’ In de praktijk betekent dit volgens Pinto dat migranten zich meer zullen moeten voegen naar de normen en waarden van de ontvangende samenleving. Overheden moeten daarom stoppen met het voeren van op specifieke migrantengroepen gericht beleid. Je moet als overheid duidelijk maken dat er bepaalde normen en waarden zijn in deze cultuur waar je naar zult moeten leven.

Gemeenten moeten daarom ook ophouden met het faciliteren van gescheiden zwemmen, het financieren van religieuze manifestaties, stoppen met bekostigen van belangenorganisaties voor bepaalde groepen migranten, evenals het voeren van de dialoog over de in Nederland geldende kernwaarden. ‘Geen discussie aangaan, niet marchanderen, maar glasheldere grenzen trekken.' De overheid moet migranten de ruimte geven anders te zijn, maar tegelijkertijd duidelijke grenzen stellen aan wat toelaatbaar is.

Over David Pinto
De Joods-Marokkaanse Pinto emigreerde begin jaren zestig van Marokko naar Israël, en later naar Nederland. Hij is hoogleraar Interculturele Communicatie en Diversiteit aan de Universiteit Twente en aan de Bar-Ilan Universiteit van Ramat Gan (Israël). Daarnaast is hij directeur van het Inter-Cultureel Instituut (ICI) en voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Wereldfederatie van Joden en Moslims. Zijn nieuwste boek ‘Canon voor Participatie en Diversiteit’ is te bestellen bij Uitgeverij Kluwer.

Lees ook:
Sus de ernst van Islamitische terreur niet (David Pinto) 
Migrant kan helemaal niet integreren (David Pinto)


Meer over David Pinto, integratie, participatie.

Delen:

Reacties


Elvire - 10/03/2012 19:08

Wat een warrige redenering van de professor! Ik hoorde hem onlangs op de radio over het boek en ik ken zijn theorieën al jaren, enige consistentie heb ik er niet in kunnen ontdekken. Geert Wilders zal erg blij met hem zijn en misschien is dat zijn doel. Succes ermee.

S.M.Nanhekhan - 07/03/2012 23:22

Integratie is de vrouwen onder valse voorwensen uit huis plaatsen en uitbuiten dat gebeurt in Nederland.
Het loon gaat op rekening van de instantie, ,de vergoeding van CAK gaat ook op de rekening,vakantie geld oudejaars uikering idem dito,vandaar dat er alles gedaan is om haar uithuis te krijgen.De 22 jaren dat ik met haar getrouwd ben gaat een instantie met medewerking van maatschappelijkwerk,politie en de GGZ het huwelijk kapot maken door eigen belang voorop te stellen.De universelerechten van de mens zijn hier overtreden.Mijn eerst huwelijk is op de zelfde manier kapot gemaakt (1979)maatschappelijkwerk de vrouwen gaan ter goeder trouw naar de instanties en die draaien hun de nek om het zelfde is hier gebeurd,de instanties hadden alles in voorbereiding om de spullen op te halen,door te zeggen ik wil mijn spullen ophalen als mijn man thuis is,ben ik alles aan het licht gekomen.In een land dat zegt de mensenrechten te respekteren.Door de maatschappelijkwerker is zij wijsgemaakt tot het vreemd gaan,daar op is ontbinding van het huwelijk,als ik die stap neem kost het mij geld,terwijl een instantie die het leven van een ander stuk maakt alles vergoed krijgt, wat ik op schrift kan bewijzen.Had zij niet niet gezegd dat ik thuis moest zijn bij het ophalen van haar spullen,dan was ze al bij instanties geplaatst en al gescheiden.Dan hoef ik niemand uit te leggen wie en wat er allemaal bij komt kijken en te profiteren van een ander die zich niet kan verweren,en een ander kan zijn declaraties op los laten.Dit is tegen de universele rechten van de mens en uitbuiting en tegen de menselijke integiteit.

Flip van Dyke - 22/02/2012 11:46

Het is jammer dat iemand als Pinto zich zo voor het Israëlische/PVV karretje laat spannen.
Met de feiten neemt hij het niet zo nauw:

http://www.flipvandyke.nl/2010/11/de-massa-immigratie-uit-arabische-landen/

Niet-westerse immigranten vertalen naar moslim-immigranten is zo’n typische PVV truuk.

Alsof de Joden in de 17e eeuw wel wilden integreren. Daar zat een enorme kloof tussen en anders zorgden de antisemitische Nederlanders wel voor die kloof.