David Pinto sluit zich aan bij Voor Nederland (VNL)

In opinie op 05-06-2015 | 11:42

David Pinto wil opnieuw een poging wagen de Tweede Kamer in te komen. De joods Marokkaanse Nederlander die na het vertrek van Pim Fortuyn al eens kandidaat was voor Leefbaar Nederland, was eerder lid van de PvdA, VVD en D66. Ook was hij lijsttrekker van de Amsterdamse lokale ouderenpartij Onbevreesd Modern Authentiek (OMA).

VNL is de partij van de oud-PVV'ers Louis Bontes en Joram van Klaveren. Bram Moszkowicz wordt de lijsttrekker van de partij.

Pinto is, zo schrijft hij op zijn website,  opgegroeid in Marokko als een telg van de stam (Tribu) Ait Izdeg, een Berberstam in Ksr Atmanou Moussa aan de hoge Atlas in Marokko.
Hij kwam ter wereld in Midelt in een Joods orthodox gezin, studeerde in Meknès, Sefrou en Rabat, onder andere voor  'Dayan' (Rabbijn).
In een artikel over zijn Marokkaanse roots schrijft hij: "Hoe het ook zij, Marokko was en is voor de Joden het minst antisemitisch land in de Arabische wereld. Ik durf zelfs te beweren dat er in Marokko minder antisemieten zijn dan in de zogenaamde 'tolerante Nederland'"

Hij verhuisde met zijn ouders naar Israël, werkte daar als leraar en was actief bij de Arbeiderspartij. Nadat hij had meegevochten tijdens de  zesdaagse oorlog, vertrok hij met zijn uit Nederland afkomstige vriendin naar Nederland. Pinto startte in 1982 het InterCultureel Instituut en promoveerde in 1993 in de Psychologische-, Pedagogische- en Sociologische Wetenschappen (PPSW) aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). In 1998 volgde de benoeming als hoogleraar Interculturele Communicatie (ICC) in Nederland (aan de UvA).

Tegen doodknuffelen van migranten

Pinto heeft nooit een blad voor de mond gehouden en heeft vanaf de jaren 80 volop mee gedaan aan het maatschappelijke debat over integratie. Hij stuurde vele ingezonden artikelen naar kranten, maar ook verschenen er stukken van hem op de website van de SP en bij Republiek Allochtonië. Afgelopen jaar was hij columnist bij GeenStijl. Pinto heeft zich altijd hard gemaakt voor inburgering en zich verzet tegen het doodknuffelen van migranten. Ook was hij kritisch over tal van subsidies en pleitte hij voor participatie in plaats van integratie.

Op de Postonline verklaart Pinto zijn keuze voor VNL als volgt: 

"Nederland ontbeert een echte en congruente rechtse politieke partij. De VVD die landelijk met de PvdA regeert en gemeentelijk dan wel provinciaal zelfs met de SP en GroenLinks samen besturen vormt, kan niet oprecht gezien worden als rechts. De PVV hangt wel rechtse standpunten aan, maar economisch staat de PVV dichterbij de SP dan de VVD. VoorNederland (VNL) lijkt de politiek rechtse leemte met rechte te vullen. Rechtser dan de VVD en op economisch gebied ook rechtser dan de PVV."


Volgens Pinto durft  VNL, net als de PVV,  "de problematiek van niet-westerse migranten, en met name moslims, aan de orde te stellen zonder taboes en zonder de krampachtige angst om politiek incorrect over te komen." VNL is op dit punt ook milder dan de PVV volgens Pinto:" VNL houdt weliswaar aan de joods-christelijke waarden vast, maar verbiedt de Koran niet. Vrijheid van godsdienst is ook een groot goed." 

Rol van islam wordt overschat

Interessant is dat hij nu in zijn presentatie de nadruk legt op de problematiek van moslims. Het ligt ook in lijn van zijn stukken afgelopen jaar op GeenStijl. Maakte hij aanvankelijk nog een onderscheid tussen 'islam light' en islamisme, later  schreef hij:

"Hun religie is één en dezelfde: islam. En die kent enkel één Allah, één profeet, één Koran, één Hadith, één Sharia. En daar schuilt het probleem. Een leer, een ideologie die haar volgelingen duidelijk en veelvuldig aanzet tot haat en geweld. De Koran bevat vele verzen waarin moslims worden geroepen om oorlog te voeren met niet- of anders gelovigen omwille van de islamitische heerschappij. (..) Islam is kortom een leer die diametraal staat tegenover wat de huidige Westerse, moderne waarden. (..)  Het is lachwekkend als het niet zo onmetelijk absurd was om dan mensen te horen roepen: we moeten blijven praten. Dialóóg voeren. Wat voor dialoog is te voeren met iemand die de leer predikt om de ander te elimineren? Het voeren van ‘dialoog’ met zo iemand staat dan gelijk aan zelfhaat. 

In het verleden vond Pinto de aandacht voor de islam overdreven. Zo stelde hij dat Bolkestein een fout maakte door religie als een belangrijk probleem bij integratie te zien. Ook is (of was?) een voorstander van islamitisch onderwijs. Zo schreef hij:

“Voor de ontwikkeling van een kind kan een islamitische school een prima start zijn. Een vereiste zelfs om volwaardig te participeren. Op een islamitische school ontwikkelt hij gemakkelijker zelfrespect dan op een gemengde school. Neem de joodse school Rosjpina in Amsterdam. Is er iets mis met Maurice de Hond en al die anderen die daar op zaten?”

Tijdens een conferentie over radicalisering stelde hij dat de rol van religie schromelijk wordt overschat. In het verslag van een conferentie waar Pinto sprak is over zijn bijdrage te lezen:

"Religie neemt volgens hem de kleur aan van de omgeving. De omgeving waarin je opgroeit is bepalender voor je gedrag dan je religie. Pinto hecht daarom ook weinig waarde aan debatten over religie. De Islam en de Koran veranderen er niet door. Je moet je volgens hem richten op de normen en waarden die je al dan niet met elkaar deelt. Volgens Pinto is het huidige integratiebeleid teveel assimilatiebeleid geworden. En dat werkt volgens hem averechts. Assimilatie is niet mogelijk, omdat mensen niet maakbaar zijn. Migranten moeten binnen de grenzen van de wet de mogelijkheid hebben zichzelf te zijn, dat geldt ook voor orthodoxen.Wanneerje  minderheden het gevoel geeft dat ze er toch nooit bij zullen horen, zullen ze ook minder geneigd zijn zich in te spannen en dreigt het gevaar van segregatie. Pinto pleit voor een participatiebeleid. Volgens Pinto is radicalisering van alle tijden. Er is in iedere samenleving altijd een kleine groep die radicaal gedrag zal vertonen. Daar moet je volgens Pinto niet te krampachtig mee omgaan."

Als voorzitter van de Worldfederation of Muslims and Jews schreef Pinto een brandbrief aan Balkenende waarin hij waarschuwde voor de evanglisatie van moslimjongeren. Pinto schreef onder andere: 

“Die jongeren hebben problemen, soms is het enige houvast hun geloof. Door evangelisatie wordt hun de islam ook nog afgepakt. Van moslimjeugd wordt al gevraagd te integreren - wat ik zelf al te ver vind gaan, participatie is genoeg. Nu willen christenen er ook nog christenen van maken. Dat is levensgevaarlijk.“

Ook nam hij het op voor imam Salam toen deze weigerde om minister Verdonk een hand te geven. Pinto stelde onder andere dat " juist mensen als Salam goede dienst bewijzen aan de hedendaagse complexe en verwarrende samenleving. Integratie moet niet mensen dwingen hun religieuze voorschriften te overtreden ten faveure van fatsoensnormen van het oude Nederland."

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over david pinto, islam, moslims, pinto, politiek, vnl.

Delen: