David Pinto: Er zou een taboe moeten rusten op de discussie over de islam

In opinie door Ewoud Butter op 01-02-2016 | 09:11

“We moeten ophouden met discussiëren over de islam. Dat is een volstrekt onzinnige discussie, die niet leidt tot een discussie over problemen, maar tot eindeloze tekstexeges. Er zou een taboe moeten rusten op de discussie over de islam. Wanneer je krampachtig de islam basht of verdedigt, kom je geen klap verder”. Dat stelt David Pinto in een interview.

In juni 2014 werd bekend dat David Pinto zich had aangesloten bij VoorNederland (VNL), de partij van de ex-PVV’ers Bontes en Van Klaveren. Een maand later maakte de hoogleraar interculturele communicatie bekend dat hij alweer was vertrokken. Hij had geen vertrouwen in Bram Moskowicz die toen nog beoogd lijsttrekker was. De rest van VNL kwalificeerde hij als 'PVV-afval' dat op zoek is naar wraak op Geert Wilders”. Pinto vertrok en maakte deze maand bekend dat hij een nieuwe partij heeft opgericht: LEF.

Waar staat de afkorting LEF voor?

Voor Liberté, Egalité Fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het is de leus van de Franse revolutie, maar Lef is ook het Hebreeuws voor ‘hart’. We hebben hart voor de samenleving. Ik heb deze nieuwe politieke beweging samen met Leonie Sazias opgericht. Leonie is oud tv-presentator en leider van de grootste oppositiepartij in Hilversum. Wij gaan beiden de lijst trekken. Ik kom op nummer één en zij op nummer twee.

Je bent niet erg honkvast. LEF is je zesde landelijke partij. Je overtreft Pim Fortuyn die actief was bij 5 partijen.

Het grote verschil met Fortuyn is dat hij zelfs communist is geweest. Ik heb altijd meer in de hoek van de paarse partijen gezeten. (Lachend) Maar ik ken de politieke partijcultuur in dit land nu als geen andere.

Waarom ging het dan toch steeds mis?

Ik was eerst actief in Groningen bij de PvdA. Daar zat ik in de werkgroep onderwijs. Toen Wallage met het voorstel kwam om de gymnasia af te schaffen, was ik daartegen. Ik vond dat mensen de ruimte moesten krijgen om hun eigen keuzes te maken. Daarop zei Wallage: je lijkt wel een liberaal.

Vervolgens dacht ik: dan meld ik me wel aan bij D66. Ik kwam in de landelijke verkiezingscommissie en zou in de raad van Groningen komen. Maar gaandeweg merkte ik dat D66 toch dichterbij de Pvda zat dan ik dacht. Het was mij te betuttelend.

In juni 1988 waarschuwde ik in een artikel in de Volkskrant voor het doodknuffelen van migranten. Daarop werd ik uitgenodigd door Dijkstal en Bolkestein en ging ik hen adviseren over minderhedenbeleid. Op een gegeven ogenblik werd ik gevraagd voor het Kamerlidmaatschap. Dat kon ik combineren met het in deeltijd voortzetten van mijn bureau ICI. Dat ging toch mis omdat ik bij de VVD niet de portefeuille minderheden zou kunnen krijgen. Die wilden ze namelijk niet aan een allochtoon geven.

Bij de LPF had ik vervolgens minister van integratie kunnen worden, maar dat heb ik geweigerd, omdat ik de integratieparagraaf van Balkenende I niet goed genoeg vond.

Wanneer je zo vaak van partij wisselt, moet je je dan niet afvragen of je wel geschikt bent voor de politiek?

Ik heb de politiek niet nodig. Ik hoef het niet te doen voor een carrière of het geld. Ik wil het kunnen doen uit consistentie en kan alleen staan voor een beleid waar ik echt in geloof. Anders kan ik het niet. Als ik iets verkondig wat ik niet geloof, hebben de mensen dat zo in de gaten.

Ik heb het er moeilijk mee wanneer één enkel persoon in een partij alles bepaalt. Dan word ik dwars. Er valt in de meeste partijen intern nog heel wat te democratiseren. Het is toch raar dat in veel partijen de vertrekkende lijsttrekkers hun opvolger aanwijzen?
Als lijsttrekker van LEF wil ik daarom ook niet bepalen wie de nummer 3 of 4 op de lijst wordt. Dat moet de kiezer doen. Wij bepalen wie geschikt zijn om op de lijst komen, maar de verdeling van de overige zetels zal gaan op grond van het aantal behaalde stemmen.

Dan komt u als partijleider al snel in een situatie dat u compromissen moet sluiten.

Dat klopt, dat vind ik niet erg. Ik vind dat een politiek leider geen ja-knikkers om zich heen moet hebben, maar juist tegenspraak moet organiseren. Ik heb bijvoorbeeld van Lodewijk Asscher de indruk dat hij dat doet. Ik waardeer dat.

Kunt u tegen kritiek?

Jawel. Ik heb altijd behoefte aan kritiek.

Heeft u weleens ongelijk?

(Lachend) Zelden. Maar ik kan wel een voorbeeld noemen. Dankzij kritiek van bijvoorbeeld mijn collega Shadid heb ik mijn model over F- en G-structuren kunnen verfijnen en verbeteren.

Waarop gaan jullie je als LEF profileren?

Wij willen aan twee thema’s veel prioriteit geven: migratie en asielbeleid enerzijds en de publieke sector anderzijds. Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg: die hebben we vreselijk gebureaucratiseerd. De procedures zijn daar centraal komen te staan in plaats van de mensen.

En hoe willen jullie het migratie- en asielbeleid dan aanpakken?

We voeren dit debat nu op de verkeerde manier. De problematiek van asielzoekers en migratie zou eigenlijk gedepolitiseerd moeten worden. Het gaat erom dat we problemen op grond van controleerbare cijfers en gegevens aan de bevolking melden. Ook als dat pijnlijk is.
Toen de voormalige politiecommissaris Nordholt een rapport wilde publiceren over de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteit, mocht dat niet van oud-burgemeester Van Thijn. Ik vind dat schadelijk. En het gebeurt nog steeds. Als je een probleem niet erkent, kun je het ook niet oplossen. Problemen los je niet op door ze weg te nuanceren of door te wegkijken.

Het andere uiterste is groepen te stigmatiseren.

Daar kies ik ook niet voor. Ik vind het goed dat Wilders problemen benoemt, maar zijn aanpak is ook niet effectief: de hekel aan een specifieke religie is een heel slecht uitgangspunt voor politiek.

Dus minder aandacht voor de islam?

Sterker, we moeten ophouden met discussiëren over de islam. Dat is een volstrekt onzinnige discussie, die niet leidt tot een discussie over problemen, maar tot eindeloze tekstexeges. Dat is prima voor theologen, maar niet voor het oplossen van concrete maatschappelijke problemen. Wanneer er geen islam was hadden we grotendeels dezelfde problemen. Er zou een taboe moeten rusten op de discussie over de islam. Wanneer je krampachtig de islam basht of verdedigt, kom je geen klap verder. Religie is helemaal niet zo relevant.

De islam is ook niet relevant?

Religie is belangrijk voor religieuze wetten, maar omgang wordt bepaald door de omgeving waar iemand opgroeit. Een religie is als een rivier en neemt de kleur aan van de grond waarover zij stroomt.
Voor mij zijn mijn Marokkaanse roots bepalender voor mijn gedrag dan mijn joodse roots. Ik ben opgegroeid in Marokko en herken veel gedrag van Marokkaanse Nederlanders. Job Cohen en Hedy d Ancona zijn net als ik joods, maar hun gedrag is voornamelijk Nederlands. Laten we dus kappen met dat geouwehoer over religie.

In je columns, bijvoorbeeld op GeenStijl, maakte je van de islam wel een belangrijk probleem.

Deed ik dat?

Ja.

Dan was het misschien een stijlvorm. Zoals je in een speech ergens de aandacht voor vraagt. Toch ben ik consistent. In mijn boeken en andere publicaties beweer ik al jaren hetzelfde over religie. Lees het maar na. De islam is niet het probleem, de premoderne waarden die mensen meenemen, kunnen dat wel zijn.

De mix van islam met premoderne waarden, dat is een giftige cocktail. In de religieuze geschriften staan vreselijke dingen. Maar het zijn teksten die zijn ontstaan en geschreven in totaal andere samenlevingen van vele honderden jaren geleden.
Het gaat erom hoe je die teksten combineert met westerse waarden in een moderne samenleving. Ik ken gelovige moslims en joden die dat heel goed kunnen.

Het is allemaal de schuld van links heeft u weleens geschreven. Toch kwam het immigratie en integratiebeleid meestal van rechts.

Het klopt dat links aanvankelijk helemaal niet zo’n voorstander was van grootschalige immigratie. Drees en zijn zoon hebben ervoor gewaarschuwd. Zij vonden het niet goed voor de ontvangende samenleving, maar ook niet voor de vertrekkende landen. Zij waren voor remigratiebeleid. Net als Boersma trouwens, minister in het kabinet Den Uijl: hij was nog voor wat we later een ‘oprotpremie’ zouden noemen.

Ik wijt de problemen met integratie vooral aan clubs als vroeger het NCB en Forum. Dat waren organisaties die met geld van de overheid zijn opgericht en die een belang hadden bij het in stand houden van problemen. Zij, en de politiek correcten om hun heen die geen problemen durfden te benoemen, vaak links, soms rechts, hebben het debat veel kwaad gedaan.

Ik ben overigens wel een voorstander van migrantenorganisaties. Die organisaties kunnen helpen bij de emancipatie van hun achterban. Maar wanneer clubs die louter geleid worden door mannen gaan pleiten voor de emancipatie van de vrouw, dan word ik argwanend.

Wat is het standpunt van LEF in de discussie over vluchtelingen?

Het roepen van ‘grenzen dicht’ vind ik te simpel. Ik snap die wens wel, maar het is niet realistisch. We kunnen ook niet terug naar het Nederland van mei 68. De realiteit is anders. Er zijn veel mensen van buiten gekomen en er komen meer. Het welvaartsverschil op de wereld is zo groot en de communicatiemiddelen maken dit nog zichtbaarder.

Dus geen grenzen dicht. Wat dan wel?

Grenzen bewaken. Ik geloof wel in veel betere grenscontrole. Op Schiphol kijken we kritisch wie er binnenkomen, dat kunnen we aan de grenzen ook beter doen. Kijk, we zijn een klein landje, maar geen eiland. We vormen een onderdeel van Europa en hebben internationale verplichtingen, maar wel naar rato. De aantallen vluchtelingen moet je dan ook op Europees niveau regelen. Daar moet je quota afspreken.

De opvang in Nederland moeten we ook anders organiseren. Nu worden asielzoekers als biljartballen kriskras door het land gestuurd en overal roepen die centra weerstand op. Het is niet goed voor de asielzoekers en niet goed voor de dorpen waar ze terecht komen.
Ik zou liever 5 grote AZC’s in het land plannen – daar hebben we nog genoeg ruimte voor. Daar zorgen we voor voorzieningen die een fatsoenlijk leven mogelijk maken en starten we direct inburgeringsprogramma’s voor degenen die het recht hebben om hier te blijven.

We maken wat mij betreft dan aparte centra voor soennieten, shiieten en christenen etc. Ik begrijp dat het controversieel is, maar waarom zou je mensen die vaak traumatische ervaringen achter de rug hebben geen rust gunnen? Zet ze dan niet in een omgeving waar ze weer snel stress krijgen. In die zin ben ik ook voor een centrum waar vrouwen zich vrijwillig kunnen terugtrekken.

En een kamp alleen voor mannen?

Nee, ik ben niet, zoals Wilders wil, voorstander van het bij voorbaat opsluiten van mannen, zonder dat ze iets gedaan hebben.

Volgens Frits Wester gaat uw partij 0 zetels halen. Hoeveel zetels worden het volgens u?

Ik denk dat wij goede kansen maken. Zeker als het ons lukt om goed over te brengen dat wij een goed alternatief zijn tussen de wegkijkers, de extreem relativerenden van de migratie- en asielproblemen enerzijds en de PVV-benadering anderzijds. Ook onze adviseur, opiniemaker prof. Paul Cliteur, is optimistisch.


Ewoud Butter. Een ingekorte versie van dit interview verscheen eerder in Zaman Vandaag.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over david pinto, ewoud butter, integratie, LEF, politiek.

Delen:

Reacties


Laurents - 15/02/2016 00:29

Dit klinkt misschien wel als een partij die ik zoek: Wilders is te extreem en een beetje xenofoob en de rest relativeert te veel en ziet niet de problemen van immigratie. Ernest Renan sprak in 1882 al dat in de vorming van een natie het essentieel is dat mensen samen willen leven, een belangrijk uitgangspunt zeker in connectie met culturen die (simpelweg) verder van je afstaan. In het debat over de Islam kan deze partij een aanvulling zijn mits het niet op veilig gaat proberen te spelen. De Islam mag gezien worden als een religie met deels extreemrechtse opvattingen die kunnen leiden tot negatieve gevolgen, het is tevens een boek die oproept tot liefde en vrede, dit is iets dat tegelijkertijd en op een duidelijk manier benadrukt kan worden. Doe je dit niet dan mis je een groot deel van de electoraat want vooral die ontkennende aanpak zijn mensen een beetje klaar mee. Samenvattend, religie is een aanjager van een cultuur dat kan conflicteren maar daarbij kunnen andere aspecten ook benoemd worden zoals culturele, sociale en economische verschillen.

Joep Hermans - 14/02/2016 17:25

Ik vind niet dat Pinto's visie bijdraagt aan een zinvolle discussie over de relatie tussen vrijdenkende mensen en religieus en politiek geprogrammeerden.

David Pinto - 13/02/2016 23:49

Moie, interessate reacties. Dank daarvoor. Kijk 'De Graeve Freddy' schrijft: "Het feit alleen al dat hij commentaar geeft op Mr Cohen en Ancona, met Joodse roots maar Nederlands gedrag, maakt dat hij zich nog geen Nederlander voelt en dit is een gemis aan integratie.". En daar schuilt de essentie. Ik leef hier, ik heb een NL paspoort, maar ik ben geen Nederlander puur sang en word dan nooit. Maar ik participeer. DAT is hoe het moet, snap je?

Susanne - 06/02/2016 01:59

6 dagen na dit interview laat dhr Pino zich wel heel akelig uit in een ander interview op AT5: hij vindt dat Pegida alle ruimte tot spreken moet krijgen. Tegendemonstraties daarentegen zouden verboden moeten worden. Hij blijft vreemd genoeg voorstander van vrijheid van meningsuiting - zolang het maar tegen moslims is. Tja, in dit interview beweerd hij weer iets anders. Waarom krijgen dit soort rechts-extremisten ruimte op jullie website?

Faatje - 01/02/2016 22:30

Beste meneer Pinto, u kan op een grappige manier soms vreselijke dingen zeg. Misschien omdat u ook wel charmant bent dat ik daarom nooit echt boos op u kan worden.
Ewoud heeft gelijk: op geenstijl schreef u geregeld ongenucaneerd over de islam. Wat u nu beweert is weer meer in lijn met uw oudere werk. Uw kritiek op het integratiebeleid, ook in dit interview, snijdt best vaak hout, maar ik hoor u zelden over wat er dan wel zou moeten gebeuren. Ook in dit interview lees ik daar niet veel over.

De Graeve Freddy - 01/02/2016 12:13

Ik ben het niet eens met de uitspraak dat men moet zwijgen over de Islam. Als men zijn ideeën niet laat horen, worden er nog meer beslissingen genomen, die ingaan tegen de wil van de lokale bevolking. Door al deze commentaren, begint beetje bij beetje het idee vorm te krijgen over een mogelijke Europese Islam. Of dit uiteindelijk een goed idee is, is een andere discussie. Maar er komt toch iets op gang, in tegenstelling tot wat Mr Pinto zegt. Het feit alleen al dat hij commentaar geeft op Mr Cohen en Ancona, met Joodse roots maar Nederlands gedrag, maakt dat hij zich nog geen Nederlander voelt en dit is een gemis aan integratie. Het zijn zulke mensen die mogelijks een probleem kunnen zijn voor de toekomst van Nederland.

marcel hulspas - 01/02/2016 10:34

Pinto is BAAS. Iemand die op de vraag hoe zijn migratie- en asielbeleid eruit gaat zien, met een dergelijk nietszeggend antwoord komt, en dat wordt blijkbaar geaccepteerd, moet wel een begaafd politicus zijn