Dankzij een tolk zijn anderstaligen gezonder

In opinie op 28-05-2012 | 22:17

Steeds meer dokters en hulpverleners werken met professionele tolken. Hun werk garandeert anderstaligen de juiste zorg en spaart de sector jaarlijks honderdduizenden euro’s uit. Toch draait bijvoorbeeld Nederland de subsidiekraan dicht. Absurd?

Een terminaal zieke vrouw kon haar wens niet uiten om snel te sterven. Omdat haar familie aandrong op alle levensverlengende maatregelen, deden artsen alles om haar leven te rekken. Een echtpaar wilde zwanger worden en nam een dertienjarige zus mee om te tolken. Omdat die het woord ‘sperma’ niet kende, zei het meisje tegen hen dat ze de volgende keer urine in een potje moesten meenemen. Een zwangere vrouw onderging tegen haar eigen wil een abortus, omdat haar zus, die voor haar vertaalde, van het kind af wilde.

Nee, dit zijn geen fabeltjes. Het zijn slechts enkele voorbeelden van slechte zorg die een rechtstreeks gevolg zijn van een taalprobleem. En er is maar één manier om dat te voorkomen: een professionele tolk of vertaler inschakelen die het Arabisch, Swahili of Perzisch accuraat omzet in Nederlands.

Lees verder hier.


Meer over anderstaligen, gezondheid, tolken, vertalen, zorg.

Delen: