Dank voor de vrijheid

In opinie door Alain op 26-09-2010 | 08:36

Tekst: Alain

Omdat ik vandaag vrij mag liefhebben, genieten, kwetsbaar kan zijn, en niet meer op de brandstapels der middeleeuwen moet sterven als ik naar vrijheid snak. Geen maagd moet zijn. Niet mijn haren, gezicht, of lichaam, moet verbergen. Geen 'hoer' ben als ik me leuk kleed. Niet racistisch alleen dezelfde etnische identiteit moet huwen. Niet gedwongen gehuwd ben. Niet thuis moet blijven. Niet moet lijden aan een ”aangeboren” geloof, maar vrij het mijne mag zoeken. Niet moet leven voor een of ander hiernamaals, maar om vrij te zijn in het heden. Niet de mensheid moet splijten in gelovigen en ongelovigen, broeders of niet-broeders, noch de aarde moet verdelen in heilige en niet-heilige stukjes. Dat mijn clitoris niet is afgesneden. Niet als foetus moet sterven wanneer vrouwelijk.
Niet Onaanraakbaar of Onrein ben. Niet in gevaar ben als ik homo, lesbisch, of gewoon “anders” ben. Als man, met mannen vrij omdat ik homo ben, en niet omdat seks met mijn verloofde vóór het huwelijk verboden is. Niet aan eerwraak moet doen. Niet gedomineerd word door mannelijke trots, mijn broertjes bij de hoofdingang of in de wijk, familie-eer, geloof, traditie, of welke verstikkend collectieve civilisatie dan ook. Niet De Verleiding moet vermijden maar haar kan zijn, en de bron er van, mij zelf, mag ontdekken. Dat ik alleen mag zijn. Anders. Ondefinieerbaar.

Alle boeken en kranten mag lezen en schrijven. Mag redeneren. Kiezen. Stemmen. Bekritiseren. Cartoons tekenen. Ongecensureerde kunst genieten. Verleid maar niet verplicht tot overconsumptie, en vrij om te kiezen voor eenvoud en stilte... Dank aan allen die namens de vrijheid schreven. En aan de ontelbaren die er in Europa voor vielen, inclusief Amerikanen. Vrijheid waarvoor ik niets hoefde te doen. Die ik zó maar erfde.......

Deze tekst werd geschreven en ingezonden door Alain. Hij mailde ook de vertalingen in Engels en Frans, die hieronder worden weergegeven.

Thanks for freedom
For no longer having to die at the stakes of Middle Ages when I yearn for freedom. Today being able to love freely, to have pleasure, and to be vulnerable. Not having to be a virgin. Not having to hide my hair, my face, or my body. Not being called “a whore” when I‟m dressed my way. Not being married by force. Not having to stay at home. Not being forced to a racist marriage requiring the same ethnic origin only. Not having to suffer from a “congenital” religion but being free to search for mine. Not having to split humanity into believers and non believers, brothers or no brothers. Not having to live for a hereafter, but to be free in the present. Not having to divide earth into tiny holy and unholy places. Not having to commit crimes of honour. Not having my clitoris cut off. Not having to die as a foetus when female. Not being untouchable or impure. Not being at risk when I‟m gay, lesbian, or just „different‟. Free to love to a man because I‟m gay, and not because sex with my girl-friend is prohibited before marriage. Not being dominated by male pride, family honour, religion, tradition, my brothers or “The Brotherhood” at the main entrance or in the neighbourhood, or whatever choking collective civilisation. Not having to avoid temptation but free to be it, and discover its source: my self. Free to be alone. Different. Indefinable. Free to read and write all books and papers. Free to reason. Choose. Criticise. Draw cartoons. Enjoy uncensored art. And having the freedom of choice between noisy “western” overconsumption, or silent restraint....... Thanks to all who wrote for freedom. And to the countless that fell for her in Europe, including the Americans. Freedom for which I didn‟t have to do anything. That I inherited, just like that....

Au nom de la liberté, merci
Aspirant à la liberté, n‟ayant plus à mourir sur les bûchers comme au Moyen Âge. Aujourd‟hui pouvant aimer et jouir librement, tout en restant vulnérable. N‟ayant pas à être vierge. N‟ayant pas à cacher mes cheveux, ma figure, ou mon corps. N‟étant pas 'une pute' quand je m'habille comme je veux. N‟ayant pas à me marier de force. N‟ayant pas à subir le mariage raciste, exigeant que les partenaires soient de la même ethnie. N‟ayant pas à rester à la maison. N‟ayant pas à subir une religion “congénitale” mais étant libre de rechercher la mienne. N‟ayant pas à diviser l‟humanité entre fidèles ou infidèles, voir frères ou non frères. N‟ayant pas à vivre pour un quelconque Au Delà, mais pour être libre à présent. N‟ayant pas à diviser la terre en endroits saints ou non saints. N‟ayant pas à commettre des crimes d‟honneur. N‟ayant pas à subir l‟excision. N‟ayant pas à être supprimée si je suis un fétus de sexe féminin. N‟étant ni Impur, ni Intouchable. N‟étant pas menacé si je suis gay, lesbienne, ou simplement différent. Pouvant faire l‟amour avec un homme parce que je suis gay, et non pas parce que faire l‟amour avec ma fiancée est interdit avant le mariage. N‟étant pas dominé par la fierté masculine, l‟honneur, la religion, la tradition, la loi familiale, mes frères ou “Les Frères” aux entrées centrales ou dans le quartier, ou par n‟importe quelle civilisation de communauté étouffante. N‟ayant pas à éviter la tentation, mais libre de l‟être et d‟en découvrir la source: moi-même.
Pouvant être seul. Différent. Indéfini. Étant libre de lire ou écrire tous les livres, tous les journaux. Libre de raisonner. Choisir. Voter. Critiquer. Caricaturer. Admirer l‟art non censuré. Ayant le libre choix entre la surconsommation „‟occidentale‟‟ bruyante ou la modestie silencieuse........ Cette liberté, je la dédie à tous ceux qui l‟ont écrite et à tous ceux tombés pour elle en Europe, y compris les Américains. La liberté, dont j‟ai hérité gratuitement, comme ca....

 


Meer over alain, freedom, liberté, vrijheid.

Delen:

Reacties


esperanza pura - 26/09/2010 16:53

klinkt heel mooi de vrijheid. Zijn we dan echt zo vrij ? de vrijheid is een woord dat wij zelf gedefinieerd hebben zoals alle woorden en termen. De vrijheid is aan verandering onderhevig. Niet altijd kunnen doen wat we graag willen doen beschermt de vrijheid tegen vervallen. we blijven hunkeren naar de vrijheid als er iets ons wordt ontnomen. De vrijheid is en blijft een licht aan de horizon.