Conferentie over Vrijwilligerswerk en Burgerschap

In opinie op 11-11-2011 | 09:32

Vandaag, op 11 november organiseert het EMCEMO in samenwerking met de stichting Aknarij een conferentie over Burgerschap en Vrijwilligerswerk in het kader van het ‘Europees jaar van het vrijwilligerswerk’. Tijdens de conferentie willen we stilstaan bij het belang van het Vrijwilligers- werk van zelf- en- levensbeschouwelijke organisaties voor Amsterdammers. Welk verband kan er gelegd worden tussen vrijwilligerswerk en sociale cohesie, binding, participatie en emancipatie van Amsterdammers?

In het kader van het voornoemde ‘Europese jaar van het Vrijwilligerswerk’ wil EMCEMO via de conferentie komen tot het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst van vrijwilligers- organisaties. De zogenaamde ‘Agenda voor de toekomst’.


Daarbij kan gedacht worden aan de betekenis van vrijwilligerswerk voor migranten zelf- en levensbeschouwelijke organisaties. Welke rol hebben deze vervuld bij de bevordering van de integratie en participatie van migranten? Op welke manier kunnen deze organisaties hun achterban stimuleren en activeren tot het doen van vrijwilligerswerk? Op welke wijze kan men de burgerschapszin en participatie van migranten vergroten, met name in de sfeer van het huidige gepolariseerde debat?

Het eerste deel van de conferentie zal bestaan uit toespraken van verschillende deskundigen op het gebied van migranten en vrijwilligerswerk. Aansluitend worden er workshops gehouden met verschillende thema’s, waarna plenair afgerond wordt met het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.
Na het officiële gedeelte is er gelegenheid om na te praten en een drankje en hapje te gebruiken.


Tijd: vrijdag 11 november van 13.00 – 18.00
Plaats: Activiteitencentrum Mansveltschool
Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam

Wilt u nog deelnemen? Dat kan via e-mail: emcemo1@gmail.com of telefonisch bij Emcemo:
020-4288825 of bij Marlene Bosman: 06-42201646


Meer over burgerschap, emcemo, vrijwiiligerswerk.

Delen: