Conferentie ‘Erkenning autonomie en ruimte voor diversiteit onder Marokkaanse Nederlanders’

In opinie op 22-10-2010 | 11:50

Thema’s:
Bemoeienis van de Marokkaanse overheid met Marokkaanse Nederlanders & Religieuze pluriformiteit en diversiteit onder Marokkaanse Nederlanders

Zaterdag 6 november, 19.00 uur - 22.00 uur
Bibliotheektheater Rotterdam
Hoogstraat 110
Rotterdam

Achtergrond
Naar aanleiding van het in 2008 in de Volkskrant verschenen opiniestuk ‘Wij zijn burgers van Nederland’ zijn veel reacties van Marokkaanse Nederlanders losgekomen. Deze waren aanleiding tot een aantal discussiebijeenkomsten in 2009 en 2010 waarop onderling ervaringen en ideeën werden uitgewisseld. Vastgesteld werd dat – hoewel een groeiende groep Marokkaanse Nederlanders zich in hoog tempo een maatschappelijk goede positie weet te verwerven – de ruimte voor individuele ontplooiing nog steeds op een aantal belemmeringen stuit. Deze belemmeringen dragen bovendien bij aan het ‘groepsdenken’ dat grenzen trekt tussen Marokkaanse en andere Nederlanders en daarmee negatief effect op de Nederlandse samenleving als geheel hebben. Een andere conclusie was dat de oorzaken die aan deze belemmeringen ten grondslag liggen nog te vaak als te gevoelig voor kritisch debat onbesproken blijven. Deze conclusies zijn aanleiding tot organisatie van de conferentie.

Doelstellingen van de conferentie
De conferentie heeft een drietal doelstellingen: het scherp in beeld brengen van de belemmeringen, discussie over mogelijkheden deze aan te pakken en het breder zichtbaar maken van het vrijzinnig geluid onder Marokkaanse Nederlanders.
Het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders hoopt op jullie aanwezigheid en inbreng te mogen rekenen !

Het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders is verheugd dat voor het programma bijdragen zijn toegezegd door twee inleiders en vijf panelleden. Naar aanleiding van presentaties door Froukje Santing en Said Bouddouft zal gelegenheid worden geboden tot kritische paneldiscussie. Deelnemers aan het paneldiscussie zijn: Abderrahman Aissati, Ikram Chidi , Fouad Haji, en Imad el Kaka. Hierbij is ook gelegenheid tot de inbreng van andere aanwezigen. De discussie staat onder leiding van Herman Meijer voormalige wethouder gemeente Rotterdam. Het definitieve programma en een notitie met achtergrondinformatie en stof tot debat zullen enkele weken voor de conferentie plaatsvindt worden toegezonden.

Voor opgave of vragen om meer informatie: Abdelghafour Ahalli, vrijzinniggeluid@gmail.com

Programma conferentie

19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

19.30 uur: Opening door dhr. Herman Meijer

19.35 uur: Inleiding door mw. Froukje Santing : “Onder Marokkaanse Nederlanders onderling dient meer ruimte en erkenning te komen voor diversiteit, pluriformiteit, het recht op individuele keuzevrijheid en verantwoordelijkheid “

19.50 uur: Inleiding door dhr. Said Bouddouft: Marokkaanse Nederlanders dienen te worden gevrijwaard van bemoeienissen van Marokkaanse en andere buitenlandse invloeden.

20.10 uur: Paneldiscussie met toelichting deelnemers:

Abderrahman Aissati: Een historische blik op de bijdrage van Amazigh beweging aan de emancipatie van Riffijnen in Nederland

Ikram Chiddi: Implicaties van Marokkaanse familierecht ten aanzien van de emancipatie van Marokkaanse- Nederlandse vrouwen in Nederland

Imad El Kaka: Verboden liefde: een kritische blik op homoseksualiteit onder
Marokkaanse/moslimjongeren

Fouad El Haji: Trends en aanwijzingen, bemoeienis van de Marokkaans overheid met Marokkaanse Nederlanders
.
22.00 uur: Samenvatting en vervolgafspraken

22.30 uur: Afsluiting en informeel samenzijn


Meer over ahalli, Aissati, bouddouft, Chiddi, El Haji, El Kaka, identiteit, marokko, santing, vrijzinnige marokkanen.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 25/10/2010 15:28

Zijn de Marokkanen nou nóg bezig met dit thema? Heren toch, ga nou toch eens een keer over tot daden in plaats van in dat eeuwige gezever en gedraal. Nou weten we het wel. De Marokkaanse overheid zit met haar tengels aan jullie leven hier en dat is ongewenst.

Gooi dat Marokkaanse paspoort toch in de vuilnisbak, noem je dochter Marian of Irene en je zoon Rob of Karel ofzo. Of een mooie niet-islamitische Berbernaam. Dan heeft M6 het nakijken.

En lap vooral die wurgende allégeance perpétuelle aan je laars. Openlijk! Dat is pas vrijdenken.

Hier, toen het nog Allochtonenweblog heette, is al eens uitgelegd hoe men van zijn Marokkaanse nationaliteit kan afkomen:

http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2008/10/marokkanen-kunn.html

De Marokkaanse vrijdenkers zouden enorm veel respect kunnen verdienen als ze dit als actie zouden organiseren. Ik plak hier de laatste alinea van genoemd stuk over het gebruik maken van de mogelijkheden die de Code de la nationalité Marocaine biedt:

"Als Aboutaleb een vent is, bevrijdt hij zich van de sultan en geeft hij het goede, emancipatoire voorbeeld aan zijn landgenoten. Dan bezorgt hij een brief met zijn groene paspoort erin op het Marokkaanse consulaat, Calandstraat no. 11 te Rotterdam."