'Commissariaat voor de media steunt moslimomroep tegen beter weten in'

In opinie op 14-07-2010 | 10:14

Er dreigt een leegloop van de SMON door de ondersteunende organisaties. Het trackrecord van Maurice Koopman, de aanstaande interimdirecteur van SMON, is slecht. Er zijn protestbrieven naar het Commissariaat gestuurd. Toch blijft het Commissariaat voor de Media zowel Koopman als SMON steunen. Dat beweert Yahia Bouyafa op de website wereldjournalisten.

Bouyafa is ex-bestuurslid van het SVIZ en mede-aanvrager van een afgewezen zendtijdaanvraag (van de SMO). Hij noemt de perikelen rond de SMON verdrietig, beschamend en schandalig, onder andere omdat de SMON verklaart dat zij als 'moslimomroep' geen religieuze programma’s gaat maken.

Bouyafa verwijt de SMON verder gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld over het productiebedrijf waarmee de omroep in zee gaat. Hij geeft 3 oorzaken voor conflict binnen de SMON:

1. Ruzie over het verdelen van de zetels binnen het bestuur.
Hierdoor zijn de Vereniging Imams Nederland (VIN) en een aantal jongeren- en studenten- organisaties uit het samenwerkingsverband gestapt die er eerder bij gehaald waren en de basis vormden voor de toekenning van de zendtijdaanvraag.

2. Ruzie over het door World Islamistic Mission (WIM) afgevaardigde bestuurslid die eerder de functie van penningmeester binnen SVIZ (voorheen overkoepelend administratieorgaan voor de twee moslimomroepen NMO en NIO, red.) bekleedde en nu nog de functie van penningmeester van de omroep NIO heeft. Deze persoon krijgt dezelfde functie binnen SMON. En dat terwijl de afspraak binnen SMON was, en nog steeds is, dat geen van de oude bestuurders en/of werknemers van de NIO, NMO en SVIZ zouden deelnemen aan het nieuwe initiatief SMON.Bouyafa:" Zoals UMMON en WIM eerder gedaan hebben binnen SVIZ, gaan ze eerst akkoord met voorwaarden en als ze bereikt hebben wat ze willen, beginnen ze te draaien en de schuld bij de anderen te leggen. Deze tactiek wordt al vanaf het begin van de moslimzendtijd in de jaren 80 door dezelfde mensen (Boujoufi en Joeman) gehanteerd."

3. Ruzie over benoeming van Koopman als nieuw interim(?)-directeur van SMON en de benoeming van de huidige programmaleider van NIO als eindredacteur van SMON. Bouyafa:"Gedurende mijn anderhalf jarige ervaring met de heer Koopman ben ik tot dezelfde conclusie gekomen als de VARA: dat de heer Koopman (in 1,5 jaar tijd tot 3 keer toe) kans ziet het budget elke keer te overschrijden. Hij is daar uiterst deskundig in. In die 1,5 jaar heeft hij weinig financieel inzicht en kennis getoond, heeft hij laten zien dat hij amper organisatorische deskundigheid bezit, niets weet over organisatiestructuren, geen verstand heeft van conflicthantering en over het tegenovergestelde van bruggenbouwende kwaliteiten beschikt.

Wanneer ook Islamica Academica zich zou terugtrekken uit SMON, blijven binnen SMON alleen de spookorganisaties UMMON en WIM over. Bouyafa: "Wat rest er dan nog van de motivering van het CvdM, stabiliteit en jongeren, om de zendtijd aan SMON te geven? Hoe gaat het Commissariaat deze nieuwe situatie binnen SMON aan de buitenwereld verkopen? Gaan ze die weer verdraaien en de schuld wederom leggen bij de moslims, die zogenaamd niet met elkaar kunnen samenwerken? Het lijkt erop."

Bouyafa verwijst ook nog naar 2 volgens hem suggestieve artikelen die in de Volkskrant gepubliceerd werden net voor het CvdM een beslissing zou nemen over de toewijzing van de zendtijd. Bouyafa:" Wat een toeval en precisie zou men kunnen zeggen, ware het niet dat de redacteur, Janny Groen, mij heeft verteld dat ze enorm onder druk is gezet door haar eindredacteur om het artikel te publiceren."

Klik hier om het gehele artikel te lezen op Wereldjournalisten.nl

Nieuwe moslimomroep zet traditie oude omroepen voort: ruzie


Meer over media, moslimomroep, smnon.

Delen: