Comité 21 Maart: Wilders' verkiezingsprogramma is een gevaarlijk racistisch dieptepunt

In opinie op 08-09-2016 | 11:44

De reacties op het verkiezingsprogramma van de PVV laten zien in hoeverre moslimhaat en het racisme van Wilders zijn genormaliseerd. Dat stelt het antiracisme Comité 21 maart in een verklaring.

Het Comité doet in de verklaring verder een oproep bij te dragen aan de rechtszaak tegen Wilders die over een maand start. Het Comité 21 maart hoopt dat het proces tegen Wilders hem 'besmet' kan maken. Hieronder de gehele verklaring die als titel heeft: "Wilders' verkiezingsprogramma is een gevaarlijk racistisch dieptepunt"

Vorige week maakte Wilders zijn verkiezingsprogramma bekend. Hierin roept hij op tot 'totale de-islamisering´. Hij wil nieuwe vluchtelingen en recente statushouders deporteren, islamitische scholen en moskeeën sluiten, de koran verbieden en 'radicale moslims' preventief opsluiten. De manier waarop hij dit wil realiseren, blijft vooralsnog in het midden. Maar verklaarde Wilders niet in 2009 tegenover de Deense media dat hij 'miljoenen, misschien wel tientallen miljoenen mensen' uit Europa wilde deporteren? En verkondigde hij in januari van dit jaar niet dat er een opstand zou komen als hij niet kon regeren?

Een inhoudelijke reactie op de herhaalde oproepen tot etnische zuivering vanuit de gevestigde politiek en media is er niet. Er is bijna uitsluitend aandacht voor de lengte van het programma - 'net een bierviltje' - of over de 'onrealistische eisen'. Dit laat zien in hoeverre de moslimhaat en het racisme van Wilders zijn genormaliseerd.

Het is helemaal niet zo ondenkbaar dat de PVV gaat regeren. Fractievoorzitter - van de in peilingen op de PVV na de grootste partij - VVD'er Zijlstra zei eerder dat vluchtelingen 'per kerende post´ teruggestuurd moeten worden. Ook andere partijen flirten met racisme en moslimhaat om stemmen binnen te halen. Hiernaast geeft Wilders programma zelfvertrouwen aan extreemrechtse groeperingen zoals Pegida of groepen zoals die in Geldermalsen een AZC met geweld wisten te verhinderen.

De afgelopen weken was er veel discussie over het verbod van 'boerkini's' aan de Franse kust. Deze inperking van de vrijheid van vrouwen te dragen wat ze willen, moet gezien worden in het licht van een serie Franse anti-moslimwetten. Zo zijn hoofddoeken verboden op scholen en voor ambtenaren en is de niqaab ook uit de publieke ruimte gebannen. Het geweld dat nu in Frankrijk gebruikt wordt om moslima's uit te kleden, moet voor ons een waarschuwing zijn - ook in het licht van het niqaab-verbod dat in september in de Tweede Kamer wordt besproken. Het is belangrijk dat we ons te verzetten tegen door racisme gedreven wetsvoorstellen en programma’s zoals die van Wilders.

Volgende maand start de rechtszaak tegen Wilders' berekende oproep tot 'minder Marokkanen'. Mensen kunnen nog geld overmaken voor extra bijstand door een mensenrechtenadvocaat. Een veroordeling kan hem ‘besmet’ maken, maar de enige oplossing op lange termijn is het bouwen van een brede en militante antiracismebeweging.

De taak die we ons als Comité 21 Maart stellen, is het verbinden van antiracisme groeperingen zodat we op termijn snel acties kunnen opzetten als het moet. De komende maanden zullen we dit doen door bijeenkomsten en discussies te organiseren en voorbereidingen te treffen voor de demonstratie in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme.
 

Zie ook: Comité 21 maart geeft Tweede Kamer 65 aanbevelingen om discrimimatie aan te pakken


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over 21 maart, anti racisme.

Delen:

Reacties


Mary - 08/09/2016 19:55

@Abdel, hoewel ik me je reactie kan voorstellen, zou ik toch op de link klikken met de 65 aanbevelingen. Daaruit blijkt meer hoopgevende visie dan uit dit stuk.

Abdel - 08/09/2016 19:46

Tegen racisme? Ja.
Tegen Wilders? Ja.

Gaat dit helpen?
Nee.

Het comité 21 maart wil steun voor een proces dat ertoe moet leiden dat Wilders 'besmet' raakt. Serious, is dat jullie doel? Wilders is al besmet, daar is geen proces voor nodig, integendeel. Door een proces kan Wilders in zijn slachtofferrol gaan groeien. Een perfecte verkiezingscampagne voor hem. Het zal hem niet besmetten, alleen maar groter maken.
En dan: "de enige oplossing op lange termijn is het bouwen van een brede en militante antiracismebeweging." Dat is werkelijk jullie visie?
Hoezo gaat dit helpen? Waarom is het tot nu toe niet gelukt? Waarom zou het dan nu wel lukken?
Waarom opnieuw zo'n treurige - hallo jaren 70 - demonstratie waarbij jullie steevast de verkeerde sprekers of rappers uitnodigen? Bijeenkomsten, discussies en als hoogtepunt een demonstratie? Hoe oud zijn jullie? 50 plus?
Goede resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, slechte resultaten al helemaal niet.
Jullie willen 'verbinden' en militant zijn. Staat dat niet enigszins op gespannen voet met elkaar?
Het hele verhaal ademt de sfeer van wij-goeden tegen de slechten. Dat biedt geen verbinding, maar tegenstelling, het biedt chagrijn, geen hoop en wekt de indruk van 40 plus witte goedbedoelende edoch zure linksemensen. Dan heb ik liever het hoop biedende en veel meer inclusievere verhaal van #ieder1