Cartoonist Abttoy: ‘Wilders heeft gelijk maar ook weer niet’

In opinie door Floris Meijer op 02-01-2011 | 13:21

Voor een special rond Marokkaanse Nederlanders in dagblad De Pers van afgelopen vrijdag tekende de Marokkaans-Nederlandse cartoonist Abttoy de prenten bij de zeven meest opmerkelijke fatwa’s die het afgelopen jaar de revue passeerden. Voor hem zijn cartoons meer dan expressie alleen. Hij ziet het als zijn plicht om met zijn karikaturen de islamitische jongeren in Nederland te waarschuwen voor het gevaar van een kleine maar intolerante groep radicale moslims.

Tekst: Floris Meijer

Abttoy (Al Hoceima) is van Berberse afkomst, studeerde af als kunstschilder in Frankrijk en woont sinds 1991 in Nederland. De Berbercultuur is in zijn werk nooit ver weg. Naast schilder is Abttoy (47) ook schrijver, dichter en zanger. Na de aanslagen in Madrid in 2004 begon hij daarnaast met het tekenen van islamcartoons. Abttoy was op het moment van de gewelddaden in de Spaanse hoofdstad en was furieus over de terreur van deze, voornamelijk Marokkaanse, moslimradicalen. Sindsdien wordt hij vaak aangeduid als moslimcartoonist.
In tegenstelling tot zijn Deense en Zweedse collega’s maakt Abttoy geen controversiële spotprenten over gevoelige thema’s in de islam, zoals Allah of de profeet Mohammed. Toch kan zijn werk gevoelig liggen bij bepaalde groepen moslims. Om die reden publiceert M’hammed uit voorzorg onder zijn Berberse pseudoniem Abttoy.

Salafisme
De radicale islam vormt een van de belangrijkste thema’s in het werk van Abttoy. Salafisten, wahabisten en jihadisten worden door hem steevast ‘baardmannen’ genoemd, radicalen die vrouwen onderdrukken en de democratie willen ondermijnen. Hij heeft salafisme wel eens een van de ergste ziekten van deze eeuw genoemd.
De verantwoordelijkheid voor de in zijn ogen te ruime bewegingsvrijheid van salafistische moslims legt Abbtoy zowel bij de staten in het Midden-Oosten als bij Europese landen. Ook Nederland zou veel kritischer moeten kijken naar de aanpak van de radicale islam. Volgens Abttoy is humor echter een van de beste middelen om de radicale islam te bestrijden. Daarom koos hij ervoor om cartoons te tekenen.

Arabisering
In zijn debuutbundel ‘Cartoons van een Berber’ (2007) bekritiseert hij naast de salafistische islam ook de onderdrukking van de Berberse taal en cultuur in Noord-Afrika. Vanwege het beleid van Arabisering door de Marokkaanse overheid hebben burgers met een Berberse achtergrond het daar niet altijd makkelijk. In Marokko worden Berbers nog steeds stelselmatig achtergesteld op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt, hoewel de situatie onder het bewind van de huidige koning enigszins verbeterd is.

Op 15 januari wordt Abttoy’s tweede cartoonbundel ‘De s van het kwaad’ gepresenteerd in de café Het DikT, naast de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Dat Geert Wilders als Vrijheidsbeeld de cover van de bundel siert zegt al iets over de inhoud. De PVV-leider als vaandeldrager van een intolerante partij die een deel van de samenleving de grondwettelijke rechten wil ontzeggen. ‘Wilders heeft gelijk maar ook weer niet’, zijn kruistocht zou gericht moeten zijn op de radicalen in plaats van op ‘de islam’. 

Dit artikel verscheen afgelopen vrijdag (31-12) in dagblad De Pers.


Meer over Abttoy, Arabisering, cartoonist, Floris Meijer, salafisme.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 03/01/2011 11:38

Hier hebben we het probleem met de islam in een notedop:

"Abttoy [maakt] geen controversiële spotprenten over gevoelige thema’s in de islam, zoals Allah of de profeet Mohammed.""

Vrij vertaald: Abbtoy censureert zichzelf uit angst voor de sharia. Volgens de arabist Urbain Vermeulen bestaat de islam voor 90% uit sharia en slechts 10% is echt religieus. De islam is een totalitair systeem dat het hele leven - en denken! - van de gelovigen onder dwang reguleert. Tekenaar en schrijver Abbtoy is hier de dupe van.
Hij heeft minder artistieke vrijheid dan zijn niet-moslimse collega's. Alleen omdat hij als moslim geboren is, waar hij geen enkele inspraak in heeft gehad. Hoe treurig.

"Toch kan zijn werk gevoelig liggen bij bepaalde groepen moslims. Om die reden publiceert M’hammed uit voorzorg onder zijn Berberse pseudoniem"

Daar gaan we weer. Abbtoy knipmest voor de geweldsdreiging van zijn radicale medemoslims.
Op deze manier moet Abbtoy werken met allerlei ingebouwde remmen. Ik bewonder zijn veekracht en ik sympathiseer zijn streven om op te kiomen vor de Berberse cultuur en taaol.
De Berbers zijn in de eeuw na de dood van de islamitische profeet met geweld geislamiseerd en gearabiseerd.

Het onderscheid dat Abbtoy maakt tussen 'de islam' en de radicalen vind ik problematisch. De nieuwsberichten en opiniepeilingen geven aan dat dit onderscheid niet zo scherp bestaat omdat alle moslims moeten buigen voor de sharia. Liberale of gematigde moslims of zij die hervormingen wensen, zijn afvalligen en dat is strafbaar.
Daarom is het niet erg sterk om de boodschapper (i.c. Geert Wilders) aan te vallen.
De PVV zie ik, gezien hun opkomen voor de vrijheid van meningsuiting (inclusief de artistieke vrijheid) eerder als een bondgenoot van Abbtoy dan als een tegenstander.