Bolkestein: jihadisme heeft alles met islam te maken

In opinie op 27-08-2015 | 08:21

De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meent ten onrechte dat er 'een enorm verschil is tussen islam en jihadisme' wanneer hij stelt dat 'jihadisme de aanduiding is van politiek-extreme en gewelddadige stromingen die zich beroepen op de islam'.

Dat schrijft voormalig VVD-leider Frits Bolkestein in een artikel in de Volkskrant. Hij baseert zijn artikel grotendeels op een artikel in Liberaal Reveil van David Suurland die promoveerde op 'Secular Totalitarian and Radical Islamic Ideologies'.

Suurland stelt in zijn artikel dat het onwenselijk is het jihadisme een politieke ideologie te noemen en los te zien van de religieuze bron uit welke het jihadisme is ontsprongen. Jihad, ook de offensieve variant, is, zo stelt Suurland, een centraal onderdeel van het islamitisch publiek recht. Hij onderbouwt zijn stelling met citaten van geleerden uit de vier verschillende islamitische rechtsscholen. Suurland schreef zijn artikel ter nagedachtenis van de dit jaar overleden Arabist Hans Jansen.

Bolkestein geeft in zijn artikel vooral een samenvatting van het betoog van Suurland en vult dat aan met losse opmerkingen, namelijk dat:

  • volgens de socioloog Ruud Koopmans fundamentalisme alles behalve een marginaal probleem onder Europese moslims is,
  • de belangrijkste soennitische geleerde van deze tijd (volgens Bolkestein), Yusuf al-Qaradawi, bekend is vanwege zijn Holocaust-ontkenning en antisemitisme en dat Interpol op verzoek van Egypte een arrestatiebevel tegen hem uitgeschreven
  • Yasmina Haifi voor de NCTV werkte (op de afdeling personeelszaken)
  • de term islamofoob tot doel heeft het debat over de islam te smoren. 
  • De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld.

Bolkestein
Frits Bolkestein (1933) vervult sinds 6 september 1991 een prominente rol in het Nederlandse debat over de islam. Op die dag hield hij een toespraak in het Zwitserse Luzern  waarin hij sprak over de val van de Sovjet-Unie en het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid in Nederland. Volgens Bolkestein moesten de waarden van de Europese beschaving, waaronder liberalisme, rationalisme, humanisme en christendom leidend zijn. Een beschaving die deze waarden in ere houdt, staat volgens Bolkestein hoger dan een beschaving, zoals de islamitische, die dat niet doet. Zo worden‘in de wereld van de islam’ deze universele waarden geregeld veronachtzaamd. Hij hekelde in dit verband de fatwa tegen Rushdie, de discriminatie van homoseksuelen en de positie van vrouwen in de wereld van de islam. Bolkestein kreeg een storm van kritiek en een aanklacht vanwege discriminatie.

Later steunde hij het initiatief voor de oprichting van een Bijzondere Leerstoel Islam aan de Universiteit van Amsterdam die werd bekleed door professor Mohammed Arkoun. Het was een initiatief van het toenmalige Amsterdams Centrum Buitenlanders, waar in die jaren onder andere de latere parlementariers Oussama Cherribi (VVD) en Coskun Cörüz (CDA) werkten. Dit leidde tot twee publicaties: samen met Arkoun schreef Bolkestein Islam en de democratie; een ontmoeting (1994). Ook portreteerde Bolkestein in Moslim in de Polder (1997) zeven Nederlandse moslims (Jan Beerenhout, Driss el Boujoufi, Üzeyir Kabaktepe, Ali Lazrak, Frank Niamut, Berna Yilmaz en Fadime Örgü. Deze laatste zou later net als Cherribi lid worden van de Tweede Kamerfractie van de VVD ).
Ook in de 21e eeuw liet Bolkestein zich met regelmaat horen in het debat over de islam in Nederland. Zo voorspelde hij in 2005 dat Amsterdam in 2015 een islamitische meerderheid zou hebben.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over david suurland, frits bolkestein, islamdebat.

Delen:

Reacties


Wim Heitinga - 27/08/2015 12:32

Wat Bolkestein schrijft over Yusuf al-Qaradawi komt direct uit het stuk van Suurland. Deze schrijft in een voetnoot:

"Yusuf al-Qaradawi (1926-) heeft meer dan 120 boeken over fiqh en de islam geschreven en heeft op al-Jazeera een programma over pragmatische aspecten van de shari’ah waar wekelijks 60 miljoen mensen naar kijken. Hij is de geestelijke leider van het Moslim Broederschap, voorzitter van de
International Union of Muslim Scholars
en het hoofd van de
European Council for Fatwa and Research
. Hij is mede be-rucht vanwege zijn Holocaustontkenning, antisemitisme en zijn invloed binnen het islamistische Moslim Broederschap. Sinds december 2014 heeft Interpol op verzoek van Egypte een arrestatiebevel tegen hem uitgeschreven voor onder andere het aanzetten tot moord."

al-Qaradawi stelt:
"If you believe that Muhammad is the messenger of Allah, then you must obey him – for he does not command except that which is good. So, even if he tells you to kill, you must."

Het uitgebreide en zeer goed gedocumenteerde stuk van Suurland rekent definitief af met de mythe dat jihadisme niets met islam te maken heeft.