Asscher: vier mensen kregen in bezet gebied een te hoge AOW

In opinie op 22-06-2016 | 08:34

Slechts vier mensen in door Israel bezette gebieden hebben een te hoge AOW gekregen. Dat bleek uit antwoorden die minister Lodewijk Asscher in de Tweede Kamer gaf aan Selçuk Öztürk van DENK.

Asscher verklaarde in de Tweede Kamer dat hij begin 2014 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het eerst hoorde dat er fouten waren gemaakt bij de uitvoering van de AOW en de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). Deze laatste wet regelt dat AOW'ers een lagere uitkering krijgen wanneer zij niet in een land of een gebied wonen waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor de door Israel bezette gebieden en de Westelijke Sahara.

Volgens Asscher bleek begin 2014 dat er elf mensen in door Israel bezette gebieden waren, die ten onrechte een volledige uitkering kregen. Asscher besloot voor deze groep een overgangsregeling in te stellen.
Zeven van deze elf mensen waren overlevenden van de Holocaust. Asscher vond het gezien de geschiedenis met Nederland niet rechtvaardig om hen te confronteren met een inkomensdaling. Dit is in december 2015 ook wettelijk, met brede steun van de Tweede Kamer, geregeld. Oorlogsslachtoffers, inclusief holocaustoverlevenden, krijgen de volledige AOW, waar ter wereld zij ook wonen.
Dit betekent dat volgens de cijfers van Asscher uiteindelijk vier mensen een te hoge AOW hebben ontvangen.

Met AOW'ers die na 1 januari van dit jaar naar bezet gebied zijn verhuisd, zal geen overgangsregeling worden getroffen. Zij krijgen, uitgezonderd oorlogsslachtoffers, een korting op hun AOW. 

Westelijke Sahara

Kamerlid Öztürk vroeg de minister of AOW'ers in de door Marokko bezette Westelijke Sahara een vergelijkbare behandeling hebben gekregen. Hierop liet de minister weten dat hem geen vergelijkbare gevallen in andere bezette gebieden bekend zijn. "In Marokko zijn er twee AOW'ers die oorlogsgetroffenen zijn, maar die wonen niet in Westelijke Sahara. Er wonen zeven AOW'ers in Westelijke Sahara, maar die zijn niet gekort omdat ze oude rechten hadden of gehuwd zijn." In totaal zouden er volgens de minister 12.000 AOW'ers in Marokko wonen.

Debat
Uit een artikel in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag kwam naar voren dat al sinds het eerste kabinet Balkenende wordt geworsteld met de uitkering aan AOW'ers in door Israel bezette gebieden. Diverse ministers en staatssecretarissen zouden volgens de NRC geprobeerd hebben om, onder druk van lobby-organisaties, de kwestie buiten de publiciteit om te regelen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer verklaarde zich gisteren tegen een debat over de kwestie tot verbijstering van GroenLinks kamerlid Linda Voortman:

Aan de minister zullen over de kwestie nu schriftelijke vervolgvragen worden gesteld.  Misschien dat deze optermijn alsnog tot een debat leiden.
Hieronder korte interviews die ZoominTV met Ozturk en Asscher had.

Zie ook:

Marokkaanse organsiaties woedend op Asscher vanwege het 'meten met twee maten'


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over aow, ibrahim ozturk, israel, lodewijk asscher, marokko, woonlandbeginsel.

Delen: