Asscher onderzoekt mogelijkheid taal- en maatschappijcursussen voor buitenlandse imams

In opinie op 03-06-2015 | 10:21

Minister Asscher gaat onderzoeken of hij buitenlandse imams die hier structureel in een moskee aan de slag gaan, Nederlandse taal- en maatschappijcursussen gaat aanbieden voordat ze naar ons land komen. De minister wil hiermee mogelijk het voorbeeld volgen van Duitsland, dat zulke cursussen al aanbiedt aan Turkse imams die daar komen preken.

Dat schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In zijn brief komt Asscher ook terug op de gesprekken die hij de afgelopen periode voerde met vertegenwoordigers van Turkse Religieuze Stromingen en Organisaties (TRSO’s) in ons land. Met hen is gesproken over de positie van Turks-Nederlandse jongeren, over transparantie van de organisaties en over de invloed van de Turkse overheid.

Meer openheid en dialoog
Asscher heeft met de organisaties afgesproken gezamenlijk op te trekken om te voorkomen dat Turks-Nederlandse jongeren zich afsluiten van de Nederlandse samenleving. Hij riep de organisaties ook op om meer naar buiten te treden en zo het beeld van ondoorzichtigheid bij te stellen. De minister schrijft dat hij blijft investeren in de relatie met de TRSO’s om zo goede samenwerking en een kritische dialoog mogelijk te maken.

Reactie op Turkse verwijten
Tot slot gaat Asscher in de Kamerbrief in op de kritiek van de Turkse overheid op Nederland in november vorig jaar. Een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak toen naar aanleiding van een rapport in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken over de TRSO’s over ‘agressieve taal en racistische beschuldigingen tegen Turken die deel uitmaken van de Nederlandse samenleving’.

Asscher schrijft dat er inmiddels op verschillende diplomatieke niveaus gesproken is over de kwestie. Daarbij is aangegeven dat Nederland een integratiebeleid voert dat er op gericht is Turkse Nederlanders volledig in de samenleving te laten meedoen. Het staat daarbij iedereen vrij om zich te organiseren in eigen organisaties. De Nederlandse regering dringt er wel op aan dat deze organisaties transparant zijn, ook als het gaat om de invloed van buitenlandse overheden.

Lees hier de Kamerbrief

Bron

Reactie CMO

Yassin Elforkani van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laat tegenover nu.nl weten dat hij het  een ''uitmuntend plan'' van Asscher vindt. Toch heeft hij ook een kritiekpunt. ''Wat we een beetje zijn vergeten, is dat het tijd wordt voor een serieuze opleiding voor imams in Nederland. Dat is veel dringender. We moeten niet altijd blijven importeren'', zegt hij. Hier opgeleide imams begrijpen immers beter in welke wereld Nederlandse moslimjongeren leven. 

Eerder werd bekend dat het CMO de imams die ieder jaar voor de ramadan uit Marokko naar Nederland komen dit jaar vooral tegen radicalisering wil laten prediken. 

 

Links

Artikelen over de TRSO's

Artikelen over imamopleidingen 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over asscher, imam, lodewijk asscher, polderimam, TRSO, TRSO's, Turkse organisaties.

Delen: