Asielzoekers en vluchtelingen in Nederland

In opinie op 22-12-2014 | 12:40

Het debat over vluchtelingen en asielzoekers wordt steeds meer gepolariseerd. Wellicht is het tijd voor een wat neutralere kijk. Vluchtelingenwerk Nederland heeft een rapport uitgebracht over asielzoekers en vluchtelingen in Nederland van het afgelopen jaar.

Gerard Joling vertelt in de Telegraaf dat hij helemaal klaar is met de uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens hem zijn er genoeg ouderen in Nederland die het geld harder nodig hebben. In Friesland komen de mensen in opstand omdat ze geen grote aantallen asielzoekers in hun woonplaats willen. Dat is niet goed voor de rust in het dorp.

Aan de andere kant geeft de Jumbo supermarkt met de actie ‘Samen vieren wij kerst’ gratis kerstpakketten weg aan o.a. asielzoekers en zet burgemeester van der Laan zich in om hen toch Bed, Bad en Brood te kunnen aanbieden, ondanks het tegenstribbelen van minister Teeven.

Vluchtelingen hebben zelf ook een stem. De actiegroep ‘We are here’ zwerft al een aantal jaren door Amsterdam. Met kleine protesten en media aandacht proberen zij hun kant van het verhaal te vertellen. Want uitgeprocedeerd of niet, velen van hen kunnen niet terug.

Kortom, vluchtelingen en asielzoekers houden ons kleine landje erg bezig de afgelopen tijd.

Gepolariseerd debat
Het debat wordt steeds meer gepolariseerd. Iedereen heeft er wel een mening over: “Natuurlijk mogen ze blijven, wij hebben het zo goed en zij hebben vreselijk dingen meegemaakt”, “We kunnen wel een aantal mensen opvangen maar de rest van Europa moet ook meedoen”, “Nederlanders hebben al zoveel te lijden onder de crisis, het geld moet naar ons eigen land gaan”, et cetera.

Wellicht is het tijd voor een wat neutralere kijk. Vluchtelingenwerk Nederland heeft een rapport Vluchtelingen in getallen 2014 uitgebracht over asielzoekers en vluchtelingen in Nederland van het afgelopen jaar.

Wie is wie? Vluchtelingen en asielzoekers
Een asielzoeker is iemand die de bescherming aanvraagt bij een ander land. In Nederland beslist de IND over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling. Iemand krijgt een vluchtelingenstatus als er in het land van herkomst redenen kunnen zijn voor vervolging, bijvoorbeeld godsdienst, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. (Bron: Vluchtelingenwerk Nederland).

Het rapport: Vluchtelingen in Getallen 2014
Volgens de UNHCR zijn er ruim 74.000 vluchtelingen in Nederland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn dit er tussen de 200.000 en 250.000. Het verschil komt o.a. omdat het SCP de tweede generatie en gezinsherenigingen meerekent.

In de afgelopen decennia is het aantal asielaanvragen per jaar sterk veranderd. In 1994 werden ruim 50.000 asielaanvragen gedaan en tot 2001 lag het aantal asielaanvragen altijd boven de 20.000. In de jaren daarna schommelt het aantal tussen de 10.000 en 15.000 per jaar. In 2014 zal het aantal asielaanvragen, vooral door de oorlog in Syrie, weer stijgen. Onderstaande grafiek is, net als de andere grafieken, afkomstig uit Vluchtelingen in Getallen 2014. 

Elke gemeente in Nederland is verplicht om asielzoekers te huisvestingen. Het aantal hangt af van de het aantal inwoners in die gemeente. Noord Holland en Zuid Holland vangen de meeste asielzoekers op. Wanneer asielzoekers horen dat ze in Nederland mogen blijven, wonen ze meestal in een asielzoekerscentrum. Van daaruit verhuizen ze naar een gemeente die hen een huis aanbiedt.

In vergelijking met de rest van Europa krijgt Nederland weinig asielaanvragen. In 2013 was dit 3,9% van het totaal aantal aanvragen in Europa, terwijl Duitsland 29,2% van de aanvragen ontvangt en Frankrijk 15,2%. Alleen Polen kreeg minder aanvragen, namelijk 3,5%. 

De meeste aanvragen kwamen in 2012 uit Afghanistan en in 2013 en 2014 uit Syrië. Nederland wijst in verhouding met andere Europese landen wel weer iets minder asielaanvragen af. 30% van de aanvragers krijgt asiel. In Europa ligt dit gemiddelde op 29%.

In verhouding met de rest van de wereld hebben wij weinig asielzoekers. Eind vorig jaar waren er wereldwijd 51,2 miljoen vluchtelingen waarvan 80% in hun eigen regio wordt opgevangen. Dit is meestal een buurland en vaak ook een ontwikkelingsland.

U beslist
De gemoederen lopen steeds vaker hoog op. Wie weet hoe wij als Nederland over een paar jaar met vluchtelingen en asielzoekers omgaan? U kunt het beste zelf beslissen wat u van de aantallen vindt. Het hele rapport kunt u op de website van Vluchtelingenwerk Nederland lezen.

Bronnen
We are here
Vluchtelingenwerk Nederland

Suzan van Otterdijk is redactrice van Republiek Allochtonië

Meer over vluchtelingen op dit blog hier. 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over asielaanvragen Nederland, Asielzoekers, Teeven, vluchtelingen.

Delen:

Reacties


Rene - 10/09/2015 15:12

Beste...
Ik sta achter de opvang van gedupeerde vluchtelingen alleen mijn grote vraag is waarom zijn het bijna allemaal jonge mannen en bijna geen ouderen
Ook vind ik raar dat het geen gezinnen zijn meeste laten ouders vrouw en kinderen achter
Dat is toch niet normaal?....normaal man zou nooit zn gezin in de steek laten of je moet iets uitgevreten hebben of gezocht worden
Afwachtend op uw reactie

John Dubbelboer - 28/12/2014 21:26

In het stuk van Vluchtelingenwerk kunnen we ergens lezen dat een asielzoeker geen vluchteling is en dat is correct maar in datzelfde stuk worden de uitgeprocedeerde asielzoekers “We are here” inderdaad tamelijk slordig vluchtelingen genoemd. Vluchtelingenwerk richt zich op vluchtelingen en zou zich veel scherper bewust moeten zijn van de schade die uitgeprocedeerde asielzoekers aanrichten aan de Nederlandse samenleving inclusief de vele vluchtelingen die zich daarin bevinden. Overigens vormen niet alleen asielzoekers maar ook vluchtelingen een bedreiging voor Europa.
Weinigen beseffen dat er aan de zuidflank van Europa een gigantisch drama gaande is. Dat komt omdat Europeanen geen enkel historisch besef meer hebben.
Europa werd enkele eeuwen geleden verscheurd door etnische en religieuze tegenstellingen. Wie niet gelooft dat er etnische tegenstellingen woedden in dit oude continent, moet beslist “War of the Worlds” van Ferguson lezen. Over de religieuze tegenstellingen volstaat slechts de opmerking dat het Christendom een agressief en wreed geloof was. Dat alles is gelukkig uitgedoofd na twee grote oorlogen. De EU die zo ten onrechte wordt bekritiseerd is een gedurfd project.
Des te wranger is het dat Europa aan de zuidflank wordt omringd door streken waar etnische en religieuze tegenstellingen nog volop het leven bepalen. Hier is het niet het Christendom maar die andere verlate loot van het Jodendom, de Islam die altijd al met geweld te werk ging. Er komen dus enorme stromen met name jonge mannen deze kant op. Het is enerzijds niet fair om deze mensen aan hun lot over te laten maar het is anderzijds ook niet fair dat juist Europa de verliezers bij etnische en religieuze twisten zou moeten opvangen. Dat speelt de winnaars van deze conflicten daar slechts in de kaart.
Gelukkig vindt vrijwel iedereen dat vluchtelingen vooral in de eigen regio moeten worden opgevangen en dat gebeurt ook. Negen van de tien vluchtelingen blijft in de regio. Spijtig is alleen dat de rijken onder hen een mensensmokkelaar kunnen inhuren. We ontvangen dus hier een selectie uit de vluchtelingenpopulatie die gemiddeld rijk, jong, krachtig en mannelijk is en het is de vraag of dat rechtvaardig is.
Het Vluchtelingenverdrag uit 1951 is een volkomen geperverteerd migratiekanaal richting Europa geworden.
Het zou beter zijn als de opvang en de eventuele toekenning van de vluchtelingenstatus zou geschieden in de landen van herkomst. Daar is niet slechts wat meer geld voor nodig, daar moeten miljarden aan worden besteed. Die miljarden moet Europa opbrengen. Er worden miljarden verspild aan bestrijding van IS die hoogstwaarschijnlijk toch nooit een staat zal kunnen vormen en vanzelf in elkaar stort.
En ander ernstig probleem in deze volkomen dolgedraaide tombola vormen de asielzoekers die geen vluchtelingenstatus hebben gekregen. Zij keren immers nauwelijks terug. Het CITT luidt de noodklok. Soms vragen asielzoekers op de trap van het vliegtuig dat hen terug zal brengen naar het land van herkomst weer met succes asiel aan. Vermoedelijk heeft Vluchtelingenwerk gelijk als het zegt dat afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers te weinig tijd wordt gegund maar het zou deze organisatie sieren meer te benadrukken dat de betreurde polarisatie over het vreemdelingenbeleid grotendeels wordt veroorzaakt door deze jonge mannen die zich maar al te graag in de Nederlandse samenleving lijken te willen draaien.
Maar liefst 600 mensen staan bij Vluchtelingenwerk op de loonlijst. Het werk wordt gefinancierd met belastinggeld en met donaties. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het uitbrengen van een rapport met een “neutrale” visie dient om aandacht te vragen voor vluchtelingen maar evengoed voor Vluchtelingenwerk zelf. Ter info: Stichting Vluchteling is met 14 betaalde krachten geen baantjesmachine en richt zich met name op de zwakste vluchtelingen, namelijk de kinderen en de vrouwen ginds.

mrsVenderleek - 22/12/2014 13:42

Asielzoekers zijn GEEN vluchtelingen! ...