Amsterdamse VVD: Adviesraad Diversiteit opheffen

In opinie op 10-09-2010 | 13:45

De Amsterdamse VVD wil dat de Adviesraad Diversiteit en Integratie wordt opgeheven. De liberalen steunen daarmee het voornemen van het Amsterdamse College om deze adviesraad, samen met de Raad voor de Stadsontwikkeling te schrappen. De VVD wil dat het College de komende maanden ook alle andere Amsterdamse adviesraden en adviescommissies tegen het licht houdt. Fractievoorzitter Robert Flos: “Vanwege de forse bezuinigingen is het extra noodzakelijk om zeer kritisch te kijken naar alles wat de overheid nu doet. De adviesraden zijn bij uitstek organen die geschrapt kunnen worden, omdat het neerkomt op ambtenaren die elkaar bezighouden. Het kost veel ambtelijke capaciteit, maar levert betrekkelijk weinig op.”

De liberalen hebben het College gevraagd spoedig in kaart te brengen welke adviesraden geschrapt kunnen worden en waarop valt te bezuinigen.Ook vraagt de VVD per adviesraad/adviescommissie aan te geven hoeveel adviezen er in de huidige en afgelopen Collegeperiode zijn verstrekt en wat daarmee vervolgens is gebeurd.

Bron: VVD


Meer over adviesraad diversiteit, amsterdam, vvd.

Delen: