Amsterdamse moskeeen willen problematiek Marokkaanse jongeren aanpakken

In opinie door Ewoud Butter op 15-12-2011 | 16:48

De moskeeën Al Kabir, Al Karama en Fath uit Amsterdam Oost willen gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en debatten organiseren om wat te doen aan "de oorzaken van de problematiek waarmee jongeren van Marokkaanse komaf kampen als de problemen die zij veroorzaken". Dat schrijven zij in een gezamenlijke brief die namens de moskeeorganisaties aan de achterban en organisaties in Amsterdam-Oost is verstuurd. Samen met vaders, moeders en alle mogelijke andere partners willen de moskeeen zoeken naar oplossingen. "Doelen zijn onder meer om jongeren die met de rug naar de samenleving staan weer bij de les te krijgen, en te voorkomen dat anderen hun weg volgen, door het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van ouders te versterken" schrijven zij in de brief.

De moskeeen maken zich zorgen om jongeren die om uiteenlopende redenen de aansluiting met de samenleving niet hebben of dreigen te gaan missen. "Zij dragen fors bij aan het negatieve imago van de Marokkaanse gemeenschap, omdat zij - vaak terecht - geassocieerd worden met zaken als spijbel- en hanggedrag, schooluitval, overlast, ernstige vormen van pesterijen en kleine criminaliteit. Die gedragingen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen en hebben meestal te maken met problemen thuis, op school, op straat of op de werkvloer."

In hun brief benadrukken de organisaties dat ze niet op nul beginnen. Moskee- en migrantenorganisaties in Amsterdam-Oost hebben de afgelopen decennia met wisselend succes initiatieven ondernomen om de probleemjongeren  te bereiken en te ondersteunen. Zo hebben ze verschillende activiteiten voor jongeren aangeboden, waaronder huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, excursies, lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en debatten. Daarnaast schrijven de moskeeën dat ze actief zijn binnen projecten voor jongeren die dreigen af te glijden of te isoleren. Ook is geprobeerd ouders via voorlichting en discussie meer bij het maatschappelijk wel en wee van hun kinderen te betrekken. Maar, schrijven ze: "Ook dat is slechts gedeeltelijk gelukt. Er is dus nog een hoop werk aan de winkel." Om hieraan een nieuwe impuls te geven en de krachten te bundelen, gaan de moskeeen een samenwerkingsverband aan.

Fatima Elatik
Een maand geleden verklaarde Fatima Elatik, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam- Oost dat Marokkaanse jongeren de Indische Buurt onveilig maken. Zij legde de verantwoordelijkheid bij de ouders. Het wordt wat haar betreft opvoeden, of een korting op uitkeringen en toeslagen.

Uit de jeugdcriminaliteitsindex van de gemeente Amsterdam blijkt dat 8,6 procent van de jongeren van 12 tot 24 jaar in het stadsdeel verdacht is geweest van een delict. Jonge Marokkanen vormen het "leeuwedeel" van deze groep. De overlast reikt van het naroepen van vrouwen tot brutale inbraken, intimidatie, dealen en fysiek geweld. Op sommige plaatsen is het zo hevig en hardnekkig dat woningbouwverenigingen bewoners een andere woning hebben moeten toewijzen.

Subsidie voor nog meer buurtprojecten, straatcoaches en sollicitatiecursussen is er in ieder geval niet meer. Fatima Elatik in Spits: „Er zijn miljoenen naartoe gegaan, maar we moeten accepteren dat al dat geld niet geholpen heeft.”

Startbijeenkomst

Op zondag 18 december organiseren de moskeeorganisaties in de Al Kabir moskee aan de weesperzijde een startbijeenkomst om de plannen eerst met de jongeren en ouders zelf te bespreken.

Ewoud Butter

Naschrift:

Lees hier het verslag in het Parool

Lees ook:

Moskeeen vervullen niet alleen religieuze, maar ook maatschappelijke functiesMeer over al kabir, al karama, amsterdam-oost, ewoud butter, fath, fatima elatik, moskeeen.

Delen:

Reacties


Edgar van Lokven - 16/12/2011 12:00

Het is zonder meer een goede zaak dat de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam Oost verantwoordelijkheid neemt voor de aanpak van overlast en criminaliteit die door jongeren uit hun gemeenschap worden veroorzaakt. Stadsdeelvoorzitter Fatima El Atik mag trots zijn op zoveel burgerinitiatief!

Ik heb afgelopen week zelf met de initiatiefnemers gesproken. Een tipje van de sluier kan ik wel alvast oplichten. Er worden zeker drie commissies ingesteld; misschien nog wel meer. Echt waar. En in die commissies komen niet zomaar mensen, maar mannen met gezag. Zoals de imam. Dat zal de jongeren leren. En de commissies gaan heel veel vergaderen. Reken maar! En ze gaan bemiddelen! Maar ook debatten organiseren. En workshops. Nee, het is duidelijk. Met Amsterdam Oost komt het helemaal goed!