Amsterdam organiseert Integrating Cities conferentie 2012

In opinie op 06-03-2012 | 17:08

Op 8 en 9 maart 2012 organiseert de gemeente Amsterdam samen met EUROCITIES de vijfde editie van de Integrating Cities conferentie onder het motto ‘Making Integration Work'. EUROCITIES, het netwerk van Europese steden, heeft tot doel de dialoog tussen steden en de Europese Commissie te bevorderen. De Integrating Cities conferentie dient als platform voor de dialoog over integratie en diversiteit. EUROCITIES telt 135 steden met meer dan 250.000 inwoners.

Integrating Cities heeft als doel om de samenwerking en kennisoverdracht op het gebied van diversiteit en integratie tussen de lokale, nationale en Europese niveaus te versterken. Het belang van het betrekken van steden bij het ontwikkelen van een Europese agenda op het gebied van integratie is groot. Immers: in grote steden speelt het integratieproces zich onder vaak hoge druk af. In de steden is diversiteit een gegeven, met mensen met een verschillende afkomst, nationaliteit en leefstijl. Daarom zijn de steden cruciaal in het integratiebeleid.

De Amsterdamse wethouder Andrée van Es (Burgerschap en Diversiteit): "Ik ben blij dat de gemeente Amsterdam de Integrating Cities conferentie mag organiseren. Amsterdam kent 180 nationaliteiten. Elke dag moeten wij tolerantie, respect en vrijheid opnieuw bevechten en onderhouden. Alleen op deze manier kunnen we een tolerante samenleving waarborgen. Ik hoop dat, mede door de Integrating Cities conferentie, deze onderwerpen hoog op de agenda blijven in onze stad, bij de Europese instituties en in de andere Europese steden."

Burgemeesters en wethouders uit verschillende steden zullen aanwezig zijn tijdens de Integrating Cities conferentie in Amsterdam. Daarnaast wordt de conferentie bijgewoond door beleidsmakers en professionals op het gebied van diversiteit en integratie op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Tijdens de laatste Integrating Cities conferentie in Londen in 2010 is het ‘Charter on Integrating Cities' door zeventien steden van EUROCITIES getekend. Dit verdrag heeft tot doel dat steden zelf een zo goed mogelijke rol vervullen in het integratieproces. Nog acht steden hebben het verdrag inmiddels ook getekend. In Amsterdam zullen weer twee nieuwe steden uit het netwerk tekenen (Riga en Rennes Metropole). Ook zal worden besproken in hoeverre de deelnemende steden er in geslaagd zijn de doelstellingen van het verdrag te realiseren.

Tijdens de conferentie zal onder anderen worden gesproken door Stefano Manservisi, directeur-generaal binnenlandse zaken van de Europese Commissie, Ricard Zapata-Barrero, professor politieke wetenschappen aan de Spaanse Universitat Pompeu Fabra, Saskia Sassen, professor sociologie aan de Columbia University, USA, Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, en Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Daarnaast worden verschillende masterclasses gegeven op verschillende plekken in de stad door verschillende ‘Dutch Masters'. Zij hebben allemaal een specialisatie op het gebied van diversiteit en integratie. Een overzicht van sprekers, locaties en masterclasses staat in de bijlage. Tijdens een van de masterclasses presenteren de Nederlandse wetenschappers Han Entzinger en Paul Scheffer een vergelijkende studie naar het diversiteitbeleid van Rotterdam - waar de eerste Integrating Cities conferentie was in 2006 - en Amsterdam.

Voor meer informatie: Robert Wichink, Bestuursvoorlichting, 020 5522345

Bekijk hier het programma van de conferentie.


Meer over conferentie 2012, diversiteit, integratie, Integrating Cities.

Delen: