Amerikaanse moslims bepleiten een (bescheiden) rol voor de sharia

In opinie op 07-03-2012 | 13:29

Trouw bericht vandaag over een Amerikaanse moslimkoepel die een mediacampagne startte om meer begrip voor de sharia te kweken.

Reclamespotjes en -biljetten verwijzen naar een website waar informatie over sharia – ‘het rechte pad’ – wordt gegeven, misverstanden worden rechtgezet (waaronder het idee dat de sharia vooral strafrecht is) en wordt uitgelegd welke rol Amerikaanse moslims voor de sharia weggelegd zien.
De aanleiding tot deze campagne lijkt een wetsvoorstel van de Senaatscommissie voor straf- en burgerlijk recht dat elke verwijzing naar religieuze voorschriften in juridische uitspraken of overeenkomsten verbiedt. De wet lijkt vooral ingegeven door weerstand tegen de sharia, maar treft bijvoorbeeld ook (orthodoxe) joden.

Zie Trouw


Meer over islam, sharia.

Delen: