Achter Religieuze Grenzen – Hoe kunnen religieuze verschillen het verschil maken?

In opinie op 11-09-2011 | 16:02

Datum en tijdstip: donderdag 22 september van 15.00 tot 17.00 uur
Lokatie: Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam

De vrijheid van godsdienst is een in de Grondwet verankerd principe in Nederland, maar meer dan eens blijkt dat het in de praktijk brengen van deze vrijheid tot controverses leidt. Wanneer religies aanspraak willen maken op bepaalde rechten wordt hen te verstaan gegeven dat dit botst met andere grondwettelijke principes. Bovendien beschouwen veel mensen de religieuze diversiteit in de publieke ruimte als problematisch omdat het de Nederlandse identiteit en cohesie zou aantasten. Waar staan moderne religies voor? Hoe kunnen de verschillen tussen religies worden georganiseerd in de samenleving?

Donderdag 22 september praten rabbijn Raphael Evers, islamoloog Umar Ryad van de Universiteit Leiden en gereformeerd predikant Marten de Vries daarover aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gesprek wordt geleid door VU-filosoof Ad Verbrugge.

Veel christenen zijn bang voor de gevreesde islamisering van Nederland. Schijnbaar triviale zaken als handen schudden, eigen feestdagen of ritueel slachten worden principiële breekpunten. Moslims hebben op hun beurt vaak het gevoel dat zij door het negatieve klimaat over de islam steeds verder in de marge worden gedrukt. Joden maken zich niet alleen zorgen om het groeiend antisemitisme in de samenleving, maar zijn van mening dat ook aan hun religieuze praktijken wordt getornd.

Wat maakt elk van deze religies bijzonder en waarin verschillen ze van elkaar? En hoe kunnen die verschillen worden georganiseerd in de samenleving? Die vragen staan centraal tijdens het debat. Het debat is een ‘socratische’ discussie. Daarbij gaat het niet om de vraag wie er ‘gelijk’ heeft, maar is het de bedoeling elkaar uit te dagen en uit te spreken waar een ieder nu eigenlijk voor staat. Omdat de openbare ruimte niet neutraal is, zullen in het debat juist de geclaimde verschillen door religies zelf uitgangspunt zijn, in plaats van het aanpassen en wegstrijken van diversiteit. Het streven is om op die manier meer ruimte te creëren voor ‘samen leven’.

Het debat Achter religieuze grenzen. Hoe kunnen religieuze verschillen in Nederland het verschil maken? vindt plaats op donderdag 22 september van 15.00 tot 17.00 uur in het Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is de eerste van een drietal debatten waarin de spanning tussen godsdienstvrijheid als principe en als praktijk centraal staat. Het tweede debat vindt plaats op 3 november op zelfde tijd in de STOA zaal en zal gaan over het offer als belangrijk religieus principe. Het derde debat is op 22 december. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van VISOR.

Inloop vrij. U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomsten

VISOR
T 020 598 2965
E P.G.A.Versteeg@vu.nl


Meer over bijeenkomst, religie, vrijheid van godsdienst, vu.

Delen: