Abdou Menebhi: “Het is nu tijd voor een debat over haatzaaiende religieuze teksten”

In opinie door Ewoud Butter op 19-11-2015 | 17:15

“Er zou in de Nederlandse moslimgemeenschap meer gedebatteerd moeten worden over teksten in de Koran en de Hadith die als haatzaaiend geïnterpreteerd kunnen worden”. Dat stelt Abdou Menebhi, voorzitter van Emcemo en voorzitter/woordvoerder van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in een kort interview met Republiek Allochtonië naar aanleiding van de aanslagen in onder andere Parijs en Beirut. Menebhi pleit ook voor een kritische benadering van landen die direct of indirect terrorisme steunen en hij pleit voor meer aandacht voor islamofobie.

Abdou Menebhi: “De aanslagen in Parijs, Beirut en Turkije hebben nogmaals laten zien hoe groot het gevaar van het door het salafisme geïnspireerd terrorisme is. Het is een gevaar voor de mensheid.“ Menebhi , die zichzelf een seculiere moslim noemt, vindt het goed dat zo veel Nederlandse moskeeorganisaties zich tegen deze aanslagen hebben uitgesproken, maar hij vindt het niet voldoende. Hij pleit voor een kritisch debat in de Nederlandse moslimgemeenschap over de islamitische bronnen.


“We kunnen niet zeggen dat die terroristen geen moslim zijn. Dat zijn ze wel. Zij laten zich net zo goed inspireren door de islamitische bronnen als andere moslims. Wanneer je tegen extremisme bent, moet je consequent zijn en verantwoordelijkheid nemen en het debat aangaan over teksten die niet meer van deze tijd zijn. De teksten in de Koran en de Hadith zijn eeuwenoude teksten die in een heel andere tijd en andere context zijn ontstaan. In moskeeën, tijdens koranlessen en op sociale media worden deze tekst echter vaak nog letterlijk genomen zonder deze context. Die teksten zijn, wanneer ze letterlijk worden genomen, medeverantwoordelijk voor terrorisme en allerlei vormen van haatzaaien tegen bijvoorbeeld ongelovigen en joden. Wat voor boodschap geef je kinderen mee wanneer je ze van jongs af aan leert dat ongelovige landgenoten minderwaardig en onrein zijn en in de hel belanden?“

Menebhi vindt ook dat Nederlandse moslimorgansiaties nadrukkelijker stelling zouden moeten nemen tegen haatzaaiers.

“De imam van de moskee in Mekka riep afgelopen vrijdag nog op de mujahedeen van Daesh te helpen tegen de kuffar. Hij is niet de enige. Daar moet stelling tegen genomen worden, ook door Nederlandse moslims. Moskeeën zijn niet de plek waar jongeren radicaliseren, maar ze moeten wel verantwoordelijkheid nemen door geen plek te bieden aan haatzaaiers of haatzaaiende teksten.”

De voorzitter van Emcemo vindt ook dat Nederlandse moslims af moeten van bemoeienis uit de landen van herkomst.

“We wonen in Europa, in een rechtsstaat. De islam in Europa heeft alleen toekomst wanneer moslims de grote diversiteit hier accepteren, wanneer ze de vrijheden van anderen respecteren, net als de scheiding van kerk en staat. We leven hier, niet meer in de landen van herkomst, waar geen scheiding van kerk en staat is. Islamitische organisaties moeten daarom niet samenwerken met de landen van herkomst en islamitische organisaties daar.“

Vertegenwoordiging moslimgemeenschap

Menebhi wil verder een debat over de vertegenwoordiging van de moslimgemeenschap. “Maar een klein deel van de moslims gaat geregeld naar de moskee, maar toch gelden ongekozen vertegenwoordigers van moskeeorgansiaties, bijna alleen maar mannen, als ‘de’ vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. Ik spreek heel veel moslims, jongeren, vrouwen, seculiere moslims, die zich niet door deze mannen vertegenwoordigd voelen. Dat moet op den duur anders georganiseerd worden.“

Hypocrisie

Abdou Menebhi hekelt ook de hypocrisie van de Nederlandse overheid.

“Er wordt met twee maten gemeten. We strijden tegen Daesh met landen die zelf ook op grote schaal mensenrechten schenden. We moeten stelling durven nemen tegen landen waaruit direct of indirect steun voor IS komt zoals, Saoedi-Arabie, Qatar, de Emiraten, maar ook Turkije. Het is hypocriet deze landen daar niet op aan te spreken.”
 

Werkloosheid, discriminatie en moslimhaat

Tot slot pleit Menebhi voor meer aandacht voor de aanpak van werkloosheid, discriminatie en moslimhaat.

“Radicalisering ligt niet alleen aan religieuze bronnen. Die zijn er altijd al geweest. Het heeft ook te maken met de positie van moslims in Europa. Het is gevaarlijk dat zoveel jongeren werkloos zijn en het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. De hetze van extreemrechts tegen de islam, komt Daesh perfect uit. De terroristen zijn blij met Wilders. Ze zijn blij met die tegenstellingen, met die polarisatie. Al die goedwillende moslims moeten het gevoel hebben dat ze gelijkwaardige burgers zijn, dat ze erbij horen, dat de vrijheid van godsdienst ook voor hen geldt. Dat betekent dat islamofobie, moslimhaat of moslimdiscriminatie keihard moet worden aangepakt.”

Emcemo organiseerde eerder dit jaar samen met anderen debatten met de islamoloog Rachid Benzine. Binnenkort wil Emcemo debatten organiseren over teksten in de Koran die als haatzaaiend geinterpreteerd kunnen worden.

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over aanslagenparijs, abdou menebhi, emcemo, radicalisering, salafisme.

Delen:

Reacties


Fennie Stavast - 08/12/2015 15:28

Ik heb behoefte aan kritiek op nederlandse media. Zionisten worden achter-mekaar opgevoerd als "terreurdeskundigen". Ik kan geen publieke omroep vinden die systematisch het verschil maakt tusssen terrorisme en - Palestijns - verzet tegen bezetting, roof van land, water, huizen, gas, olijfbomen etc. http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=25778
http://www.radio1.nl/item/329971-OVT-29-november-2015,-11.00-12.00,-2e-uur.html

De Graeve Freddy - 01/12/2015 11:16

U hekelt het feit dat de moslim in de westerse samenleving voelt er niet bij te horen. Dat dit o.a. de reden is waarom ze radicaliseren. Dat iemand opstandig wordt omdat hij/zij geen toekomst ziet, is in alle landen rond de wereld een feit, maar zeker geen reden om oorlog te voeren en mensen af te slachten. Door de vooruitgang van de wetenschap zal deze situatie zeker niet verbeteren. De verschillende aanhoudende aanslagen en slachtpartijen maken dat de westerling niet erg geneigd is om vriendschap te sluiten met een moslim. De westerling die naar een moslimland emigreert, moet zich aan de zeden en gewoonten van zulks een land aanpassen, omgekeerd is dit niet het geval. De moslim heeft ook een slechte reputatie als het over werken gaat. Ook de moslim zelf gaat zich weinig of niet integreren in het land waar hij/zij verblijft en zoekt eigenlijk geen toenadering naar de westerling. Zolang al deze feiten niet veranderen, zal de moslim zich blijven voelen als hij/zij er niet bij hoort in de westerse wereld.

John Dubbelboer - 28/11/2015 02:48

Toch maar even reageren. Vermoedelijk heeft Derick mijn eerste reactie niet erg begrepen. Wilders noemt de Koran een verschrikkelijk boek. Wij houden van verschrikkelijke boeken behalve als ze door God geschreven zijn.

Rudi Dierick - 26/11/2015 13:51

heel terechte reactie van Menebhi op dat geweld.

John Dubbelboer zit er dan weer o zo typisch totaal naast. Is het gewoon verpletterende onweetndheid? Wie neemt de Bijbel nu nog letterlijk? Hoeveel terroristen beroepen zich op de Bijbel? Maar de Koran, die moet net, voor alle klassieke stromingen, nog wel letterlijk genomen worden. En als men daarbij iets te vrij interpreteert, dan is dat goed voor apostasie én dus de doodstraf. Dat is het hemelsbrede verschil.

Douwe de Ruyter - 20/11/2015 16:08

@Michiel, waarom zou Menebhi zich uit moeten spreken over islamkritiek?
In feite roept hij op tot islamkritiek - zonder dat dit ontspoort in moslimhaat. Dat maakt zijn oproep juist redelijk.

Michiel - 20/11/2015 12:39

Wat ik mis in het interview met Menebhi is dat hij wel zegt dat islamofobie, moslimhaat of moslimdiscriminatie keihard moet worden aangepakt maar er nergens gesproken wordt over islamkritiek. Critici van de islam worden vaak ten onrechte weggezet als islamofoob, of nog erger als moslimhaters. En islamkritiek is nu juist iets waar een moslim in de westerse samenleving op een respectvolle manier mee om moet leren gaan. Misschien kunnen (streng)gelovige moslims eens te rade gaan bij streng-protestanten of -katholieken die de soms felle kritiek van onze open westerse samenleving erg goed kennen en daar op een waardige manier mee om kunnen gaan.

John Dubbelboer - 19/11/2015 23:38

Menebhi roept op om een debat te openen over bepaalde haatdragende passages in de Koran en Hadith. Dat lijkt me niet fair ten opzichte van de Koran nu immers in de Bijbel zelfs ergens het volk aangespoord wordt om genocide te plegen. Dat was toch het ultieme kwaad? Het probleem is dan ook niet de aanstootgevendheid van de tekst maar de status van de tekst. Het moet niet zo zijn dat we een heilige tekst graag – en dan vooral naar aanleiding van slecht nieuws – zouden willen aanpassen of interpreteren naar onze tijd. Nee, de tekst moet bewezen door menselijke hand zijn vervaardigd en dus geen andere keus (!) laten dan geïnterpreteerd te worden. Dat is een cruciaal verschil.
Nu nog dat bewijs dat de tekst door mensen is opgesteld. Die wetenschappelijke zoektocht is bij de Bijbel gewoon gelukt. Nu nog de Koran.