Aandeel migratie in bevolkingsgroei is in Nederland laagste van Europa

In opinie op 07-07-2011 | 10:26

In het eerste decennium van de 21e eeuw is de Nederlandse bevolking naar verhouding sneller gegroeid dan die van de Europese Unie als geheel. Alle verhalen over 'massa-immigratie' ten spijt is het aandeel van immigranten in de Nederlandse bevolkingstoename naar verhouding echter bijzonder laag. In geen enkel ander land van de Europese Unie was de bijdrage van migratie zo klein als in Nederland. Gemiddeld genomen kwam 81 procent van de bevolkingsgroei in de EU-27 voor rekening van migratie. In Nederland was dit slechts 22 procent. In bijvoorbeeld België (74 procent) en het Verenigd Koninkrijk (57 procent) was de bijdrage van migratie veel groter.

Dat schrijven Joop Garssen en Elma Wobmat in webmagazine van het CBS.

Het patroon van het Nederlandse migratiesaldo week volgens hen het afgelopen decennium sterk af van dat in andere Europese landen. Van 2003 tot en met 2007 was het saldo negatief: er vertrokken meer mensen dan er arriveerden. In onze buurlanden was het migratiepatroon veel gelijkmatiger. In België was sprake van een stijgende trend, in het Verenigd Koninkrijk was het saldo min of meer constant en in Duitsland daalde het vanaf 2008 tot negatieve waarden.

Anders dan in onze buurlanden is de bevolkingsgroei in Nederland (van 15,9 naar 16,6 miljoen in 10 jaar) vooral het gevolg van natuurlijke aanwas: in tien jaar tijd werden ruim een half miljoen meer mensen geboren dan er overleden.

Bron:

Webmagazine CBS
StatLine, bevolking

Meer harde cijfers en artikelen over immigratie vindt u hier

 

 


Meer over cbs, emigratie, europa, immigratie, migratiesaldo.

Delen:

Reacties


Vandyke - 07/07/2011 19:11

Een belangrijke oorzaak is de verscherping van de immigratievoorwaarden zoals die tien jaar geleden is begonnen. Alleen Denemarken komt in de buurt van de strengheid van de Nederlandse regels. Die strenge regels hebben hun grootste effect halverwegen het eerste decenium gehad.