Zes partijen spreken zich uit tegen bouw nieuwe moskeeën

In nieuws door Ewoud Butter op 25-02-2018 | 12:39

Twee landelijke partijen, de PVV en Forum voor Democratie, spreken zich uit tegen de bouw van nieuwe moskeeën in respectievelijk Rotterdam en Amsterdam. In Rotterdam zijn ook Leefbaar Rotterdam en Jezus Leeft tegen. In Amsterdam zijn de Partij van de Ouderen en de SGP tegen nieuwe moskeeën. In Rotterdam is deze partij geen tegenstander van nieuwe moskeeën.

Dat blijkt uit de kieswijzers van Rotterdam en Amsterdam

Rotterdam

In Rotterdamse kieswijzer luidt de stelling: 

Rotterdam moet de bouw van nieuwe moskeeën toestaan

Oneens

De PVV is het niet eens met de stelling. 

 "Islam hoort niet bij Nederland en dus ook niet bij Rotterdam. Daarom de-islamiseren. Er moeten dan ook geen nieuwe moskeeën bijkomen en alle moskeeën in Rotterdam moeten dicht. Te beginnen bij de grootste moskee van ons land de Essalammoskee. "

Leefbaar Rotterdam ook niet:

"Rotterdam moet niet verder islamiseren. Er zijn al tegen de vijftig moskeeën in Rotterdam en dat zijn er wat Leefbaar Rotterdam al veel te veel. "

En Jezus Leeft, waarvan de lijsttrekker vroeger actief was bij de Centrum Democraten:

"JEZUS LEEFT wil dat Nederland een christelijke cultuur heeft en dat moet zo blijven. Deze normen moeten gehandhaafd worden en daarin past niet de leer van de Islam."

Neutraal en eens

In Rotterdam zijn VVD Rotterdam, Partij voor de Dieren Rotterdam, Jong Rotterdam, de Nieuwe Rotterdamsche Partij en de Beweging Armoedebestrijding Rotterdam het niet eens, maar ook niet oneens met deze stelling. 

De overige partijen zijn het eens met de stelling. 

Amsterdam 

In de Amsterdamse stemwijzer luidt de stelling:

Er moeten in Amsterdam geen nieuwe moskeeën gebouwd worden

De Amsterdamse SGP is het hier mee eens met het argument:

"SGP pleit voor terughoudendheid bij het bouwen van nieuwe (beeldbepalende) moskeeën. "

De Partij van de Ouderen steunt de stelling ook:

"Er zijn genoeg moskeeën in Amsterdam. De Partij van de Ouderen wil er de komende tijd niet meer bij hebben. "

En Forum voor Democratie (FvD) ten slotte steunt de stelling met het volgende argument:

"Financiering van religieuze instellingen moet volledig transparant worden en financiering uit het buitenland moet verboden worden. Alle religieuze instellingen onderschrijven de Tolerantiewet en als hier in strijd mee wordt gehandeld volgen er stevige sancties."

Opmerkelijk is dat de SGP in Amsterdam een ander standpunt huldigt dan de Rotterdamse broeders die daar samen met de ChristenUnie de verkiezingen ingaan en daar niet tegen nieuwe moskeeen zijn omdat " de geloofsruimte die wij gebruiken ook voor anderen" geldt.  

Het argument van FvD is om meerdere redenen opmerkelijk. 

Ten eerste gaat het argument niet over de bouw van nieuwe moskeeen. 

Ten tweede lijkt FvD met twee maten te meten. Wanneer het gaat om de financien van de eigen partij is helemaal niet voor transparantie. FvD leider Thierry Baudet toonde zich enkele maanden geleden volgens het AD nog luidkeels verbolgen over het feit dat een door het kabinet ingestelde commissie wil dat ook lagere giften voortaan sneller openbaar moeten worden gemaakt. Nu mogen donateurs nog anoniem blijven als ze minder dan 4.500 euro geven. ,,Daar kun je net met een paar man fatsoenlijk van uit eten!,’’ riep Baudet volgens de getuigen uit. Hij wil dat de drempel juist omhoog gaat: giften tot wel 500.000 euro zouden volstrekt anoniem moeten kunnen worden overgemaakt. 

Ten derde verwijst FvD naar een niet bestaande Tolerantiewet. Logischer was geweest te verwijzen naar de grondwet waarin tolerantie al geregeld is. Net als trouwens de vrijheid van godsdienst en het principe van de scheiding van Kerk en Staat en de daaruit voortvoeiende neutraliteit van de staat. 

Neutraal en eens

De ChristenUnie en 50Plus Amsterdam zijn neutraal over deze stelling, de overige partijen, inclusief de VVD (in Rotterdam neutraal) zijn het oneens met de stelling. 

Stemwijzers agenderen PVV en Pegida punten in Amsterdam

Behalve in de stemwijzer van de Persgroep, komt de stelling ook in de stemwijzer van Pro Demos  aan de orde.

Wat de stelling in de Amsterdamse kieswijzers doet is de vraag, omdat het onderwerp in geen enkel verkiezingsprogramma van een Amsterdamse partij staat. De enige 'partijen' die het onderwerp in Amsterdam agenderen zijn organisaties als Pegida, Identitair Verzet en RechtsinVerzet (bekend van de onthoofde pop). 

Maar belangrijker, de gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over de bouw van moskeeen. Wat partijen als PVV, Leefbaar Rotterdam of Forum voor Democratie ook beweren: het bouwen van gebedshuizen is een recht dat in de grondwet gegarandeerd is. Natuurlijk moet een verzoek tot het bouwen van een gebedshuis getoetst worden aan vergunnningen, bestemmingsplannen, parkeer- of geluidsoverlast etc., maar dat geldt voor de gebedshuizen van alle geloven. Wanneer partijen de bouw van nieuwe moskeeen willen tegenhouden, zullen ze de grondwet moeten veranderen. 

Het tegenhouden van de bouw van gebedshuis van een specifiek geloof is in strijd met niet alleen artikel 6 (vrijheid van godsdienst), maar ook met artikel 1 van de Grondwet Dit artikel gaat over het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.  

Partijen die niet tegen de bouw van alle gebedshuizen zijn, maar zich specifiek keren tegen de bouw van nieuwe moskeeen, zijn partijen die discrimineren. Dit geldt dus voor Leefbaar Rotterdam, Forum voor Democratie, de Partij voor de Ouderen en Jezus Leeft die op 21 maart aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen in één gemeente en voor de PVV en de SGP die deelnemen in 30 gemeenten of meer.  

21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het is ook de internationale dag tegen racisme en discriminatie. 

 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

 

 


Meer over #gr2018, discriminatie, moskeebouw, verkiezingsprogramma's.

Delen: