“We zijn opgehitst. We hebben elkaar gek gemaakt. Het was kuddegedrag”

In nieuws door redactie op 02-02-2018 | 08:05

...dat vertelde Els Visser uit Beverwaard gisteren aan de Volkskrant over de woede in 2015 vanwege de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Het AZC kwam en het bleek weinig effect te hebben op de veiligheid in de buurt.

Opgehitst door sommige media en politici, zoals het #kominverzet van de PVV, werden veel Nederlanders bang en liep het protest in diverse gemeenten uit de hand, zoals in Geldermalsen. Thierry Baudet, tegenwoordig partijleider van FvD, vergoeilijkte het geweld zelfs door het 'noodweer' te noemen 'tegen een injectie van criminaliteit'. 

Het ACZ in Geldermalsen kwam er niet. Op andere plekken zoals in de Beverwaard kwam er wel een AZC. Els Visser uit de Beverwaard in de Volkskrant:

“Ik heb me vergist. Ik heb totaal geen last van die mensen. We hebben ons gek laten maken door verhalen die rondgingen. Vrouwen konden niet meer alleen over straat omdat ze verkracht zouden worden. Ik was ook bang dat ze hier de boel kort en klein zouden komen slaan als ze geen verblijfsvergunning kregen. Nu denk ik: ik heb me laten meeslepen terwijl ik eigenlijk helemaal niet wist wat we konden verwachten.”

De Volkskrant schreef gisteren over een 'robuust' onderzoek van het WODC waaruit bleek dat de veiligheid in een buurt niet achteruit na de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers. Conclusie is dat de kans om slachtoffer te worden van een strafbaar feit met de komst van een opvangcentrum voor asielzoekers niet aantoonbaar groter is geworden. Het WODC schrijft:

In geen van de analyses is gebleken dat de aanwezigheid van een AZC een aantoonbaar statistisch significant effect heeft op de omvang van de buurtcriminaliteit en de individuele kans op slachtofferschap. Ook als onderscheid werd gemaakt naar type opvanglocatie, bezetting en samenstelling van de bewoners werden er geen significante effecten gevonden.

Het is niet zo dat asielzoekers helemaal geen strafbare feiten plegen. Uit eerder onderzoek bleek dat het vooral gaat om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Het WODC:

Wel is het zo dat het percentage asielmigranten in opvang dat verdacht wordt van criminaliteit in alle onderzochte jaren hoger is dan gemiddeld onder de reguliere bevolking. Het percentage criminaliteitsverdachten onder de asielmigranten was in 2015 naar schatting tussen de 2,5% en 3,7%. Bij de reguliere bevolking was dat 1,1%. Die oververtegenwoordiging blijkt grotendeels te verklaren door de afwijkende samenstelling van de groep asielzoekers naar leeftijd en geslacht: het betreft veelal jonge mannen. Daarnaast speelt de zwakke sociaaleconomische positie van asielzoekers en het feit dat zij relatief vaak buiten gezinsverband wonen mee. De oververtegenwoordiging is geconcentreerd onder groepen met een kleine kans op een verblijfsvergunning die veelal afkomstig zijn uit relatief veilige landen.

Asielzoekers zijn verantwoordelijk voor een beperkt deel van de criminaliteit in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat zij ongeveer 0.5% van de criminaliteitsverdachten vertegenwoordigen.

 

Lees het gehele onderzoek hier

 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren

Delen:

Reacties


Frank - 03/02/2018 12:45

Het gaat hier over de mening/indruk van 1 enkele vrouw die kennelijk makkelijk te beinvloeden is. Het gaat over de directe omgeving van 1 AZC en dan nog mbt een bepaals jaar, terwijl iedereen weet dat bij tal van AZC's wel grote problemen zijn geweest. Bovendien houd de politie mbt asielzoekers enorm veel onder de pet en berichten van het WODC zijn al helemaal onbetrouwbaar gebleken want worden op bestelling van de politiek gemaakt en aangepast. Ik kan hier niet zo veel mee.

tibi - 02/02/2018 20:39

Fijn dat wat ik vermoede nu ook in cijfers is gevangen. Mensen over de hele wereld lijken meer op elkaar dan sommige ons doen geloven. Zelfs als mensen in slechte omstandigheden verkeren gedragen ze zich gemiddeld nog steeds het zelfde.