Veiligheidspact tegen Discriminatie: “stop hatecrime tegen moskeeën”

In nieuws door Roemer van Oordt op 19-01-2018 | 12:08

Samenwerkende organisaties in het Veiligheidspact tegen Discriminatie roepen in een verklaring iedereen op om vandaag, vrijdag 19 januari, de moslimgemeenschap een hart onder de riem te steken, door aan te sluiten bij de solidariteitsactie die vanaf 13.30 uur bij de Emir Sultan moskee in Amsterdam-Noord zal plaatsvinden. Dit in reactie “op de walgelijke uiting van moslimhaat, waarbij een onthoofde pop aan een hek bij de moskee werd ophangen.”

Het Pact schrijft:

“Dit afschuwelijke incident staat helaas niet op zich. Agressie en geweld tegen islamitische gebedshuizen zijn internationaal wijd verspreid, maar krijgen niet overal evenveel aandacht. Ook in Nederland zijn islamitische instituties regelmatig doelwit. Deze acties - waaronder bedreiging, bekladding, brandstichting en achterlating van varkenskoppen of - poten - krijgen een steeds meer georganiseerd karakter. Nationaal-populistische en extreemrechtse bewegingen als PEGIDA, Identitair Verzet en (nu) Rechtsinverzet stellen zich keer op keer verantwoordelijk. De moslimgemeenschap voelt zich in toenemende mate bedreigd en onveilig in eigen stad of dorp.

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft als centraal uitgangspunt dat fundamentele verschillen in levenswijze en verschillen van mening in een pluriforme samenleving inzet kunnen zijn van dialoog of debat, maar nooit een motief mogen zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld. In het pact werken organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, LHBTIQ’s, Afro-Nederlanders en humanisten en velen op persoonlijke titel samen.

Laten we - in de geest van de boodschap van het moskeebestuur - voorkomen dat angst voor de ander de overhand krijgt en blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen en investeren in structureel contact. Iedereen is vandaag vanaf 13.30 uur van harte welkom om bij de Emir Sultan moskee (Spelderholt 167, Amsterdam) mee te doen aan deze breed gesteunde solidariteitsactie."


Zie voor een overzicht:

Update lijst haatmisdrijven gericht tegen moskeeen 
 

Hier ook:

Meer over moslimhaat

over de hatecrime bij de Emir Sultan moskee

en over het Veiligheidspact tegen Discriminatie 

 

 


Meer over emir sultan moskee, extreemrechts, hatecrime, moslimhaat, solidariteit, veiligheidspact tegen discriminatie.

Delen: