Veiligheidspact tegen Discriminatie 'bewaakt' morgen de deur bij de Blauwe Moskee

In nieuws door Roemer van Oordt op 02-02-2017 | 22:22

Samenwerkende organisaties in het Veiligheidspact tegen Discriminatie nodigen alle bewoners van Amsterdam uit morgen, 3 februari, hun solidariteit te uiten met de moslimgemeenschap door voor en tijdens het middaggebed toezicht te houden op de deuren van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Dit in reactie op de aanslag op een moskee door een rechts-extremistische student tijdens het avondgebed in de Canadese stad Quebec die zes mensenlevens kostte en acht anderen verwondde.

Dit tragische incident staat niet op zich; vorig jaar werd daar al een varkenskop voor de deur gevonden. Agressie en geweld tegen islamitische gebedshuizen zijn internationaal wijd verspreid, maar krijgen niet overal evenveel aandacht. Ook in Nederland zijn islamitische instituties regelmatig doelwit. Vier grote moskeeën, waaronder de Blauwe Moskee in Amsterdam, kondigden als reactie op de terreurdaad in Canada eigen maatregelen aan om hun veiligheid op te schroeven.

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft als centraal uitgangspunt dat fundamentele verschillen in levenswijze en verschillen van mening in een pluriforme samenleving inzet kunnen zijn van dialoog of debat, maar nooit een motief mogen zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld. In het pact werken organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, LHBT’s, Afro-Nederlanders en humanisten en velen op persoonlijke titel samen.

Laten we voorkomen dat angst voor de ander de overhand krijgt en blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen en investeren in structureel contact. Iedereen is morgen van harte welkom vanaf 12.00 uur bij de Blauwe Moskee, Henri Dunantstraat 14 om mee te doen aan deze solidariteitsactie. Julia van Rijn van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), zal kort het woord voeren.


Lees ook: Grote impact van aanslag op moskee in Quebec door Roemer van Oordt


Mwer over het Veiligheidspact tegen Discriminatie: hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


Meer over blauwe moskee, moslimhaat, nieuws, roemer van oordt, veiligheidspact, veiligheidspact tegen discriminatie.

Delen: