Twaalf moskeeën in verklaring: Aboutaleb plaatst begrippen salafisme en jihadisme in juiste perspectief

In nieuws door redactie op 10-01-2018 | 14:49

Twaalf moskeeën, waaronder zeven uit Rotterdam, hebben een verklaring uitgegeven naar aanleiding van uitspraken van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Deze zei onder andere dat elke moslim een beetje salafist is. De moskeeën pleiten voor zorgvuldig taalgebruik in het debat en niet tot het gebruik van definities (zoals van salafisme en jihad) die door grote groepen moslims heel anders geïnterpreteerd worden.
Hieronder de volledige verklaring:

"‘Elke moslim is een beetje salafist,’ zei burgemeester Ahmed Aboutaleb in een interview met het programma ‘Dit is de Dag’ op NPO Radio. Tijdens dit interview heeft Aboutaleb aandacht besteed aan termen die in het maatschappelijk debat ten onrechte negatief worden benaderd. Het betreft salafisme en jihadisme. De burgemeester heeft volgens ons een goede stap gezet door deze termen in het juiste perspectief te plaatsen.

Hij verwoordt de gevoelens van veel moslims in ons land, die zich dagelijks inzetten voor een betere samenleving. Deze termen worden vaak ten onrechte vanuit angst, onwetendheid en negativiteit benaderd, waardoor ze bij voorbaat geassocieerd worden met radicalisme, extremisme en geweld. Wij zijn daarom zeer verbaasd dat verschillende actoren in het politiek en maatschappelijk spectrum Aboutaleb deze taalkundige benadering kwalijk hebben genomen.

De moslimgemeenschap zet zich dagelijks in voor de ontwikkeling van een krachtig weerwoord tegen de groeiende negatieve beeldvorming. Een onderdeel daarvan is dat de door Aboutaleb aangehaalde discussie, ook in de eigen achterban actief behandeld dient te worden.

Hierbij helpt het als óók overheidsinstanties deze termen zorgvuldig definiëren. Het publieke debat is niet gebaat bij verkeerd overgenomen definities die daarin leidend worden en tot foute conclusies resulteren. Bepaalde definities kunnen door grote groepen moslims heel anders beleefd worden en leiden tot onbegrip, vervreemding en uitsluiting. Dit kan vervolgens negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aanpak van radicalisering en extremisme.

Het begrijpen van elkaar begint bij het begrijpen van de inhoud en de gebruikte termen in het maatschappelijk debat. Wij doen daarom een oproep aan onze overheid om zorgvuldig haar termen te kiezen en verantwoordelijkheid te dragen om het polariserende karakter van het islamdebat niet te versterken. Wij roepen onze overheid op zich toe te leggen op een zuivere aanpak van radicalisering en geweld in alle verschijningsvormen en daarbij vooral te concentreren op strafrechtelijke handelingen.

Wij blijven ons actief inzetten tegen alle vormen en oproepen van radicalisme, extremisme en geweld. Ten allen tijden, werken we met overheidsinstanties om deze uitwassen tegen te gaan. Wij maken ons hard voor een vreedzame en veilige samenleving waar een ieder kan genieten van haar of zijn grondrechten en vrijheden.

OP 8 JANUARI 2018 ONDERGETEKEND DOOR:
G4:
Essalam moskee te Rotterdam
As-Soennah moskee te Den Haag
Blauwe moskee te Amsterdam
Omar alFarouq moskee te Utrecht

Al Ummah Moskee te Amsterdam
Centrum de Middenweg te Rotterdam

Moskee Al Mohsinin te Rotterdam
Birlik moskee te Rotterdam
Iskender Pasa moskee te Rotterdam
Ravza moskee te Rotterdam
Ayasofya moskee te Rotterdam
Moskee Almouwahidin Naaldwijk"


Morgen zal de Rotterdamse gemeenteraad over de uitspraken van Aboutaleb discussieren. 

Foto: Flickr

Zie ook:

Iedere moslim een beetje salafist?


Meer over salafisme.

Delen: