Succes geboekt in strijd tegen online haatzaaien

In nieuws door Claire Schut op 22-01-2018 | 21:52

Twitter, Facebook, YouTube en Microsoft halen haatzaaiende boodschappen steeds sneller van hun platforms. Binnen 24 uur wordt gemiddeld ruim 70 procent van de gemelde berichten verwijderd. Medio 2017 was dat nog geen 60 procent. Ook Google+ en Instagram zijn voornemens zich bij de Gedragscode aan te sluiten. Dit meldde de Europese Commissie afgelopen vrijdag 19 januari jl. in Brussel.

In mei 2016 ondertekenden de vier internetbedrijven – Twitter, Facebook, YouTube en Microsoft uit de V.S. – een Gedragscode met de Europese Commissie. Het doel van deze ‘Code of Conduct on countering illegal hate speech online’ is om haatzaaiende berichten zo snel mogelijk van internet te verwijderen. Daaronder verstaat de Gedragscode: berichten die aanzetten tot haat of geweld tegen een persoon of groep van personen op grond van ras, kleur, religie, nationaliteit of etnische afkomst.
De vier bedrijven beloofden minstens de helft van de meldingen met een racistische, extremistische of discriminerende inhoud binnen een etmaal te beoordelen en – als daartoe naar hun oordeel aanleiding was – te verwijderen.

Het aantal gemelde en verwijderde berichten is sinds 2016 gestaag toegenomen. Inmiddels wordt ruim 70 procent van de gemelde berichten verwijderd. Bijna de helft van de aangemelde berichten stond op Facebook, terwijl 24 procent was afkomstig van YouTube en 26 procent op Twitter. Veelal waren etnische minderheden, moslims, en buitenlanders het mikpunt. Ruim 500 zaken werden doorgespeeld aan justitie.

Er zijn ook zaken die nog voor verbetering vatbaar zijn, zoals de terugkoppeling aan gebruikers wat er met de gemelde berichten is gebeurd. Vĕra Jourová  van het Directoraat-generaal van justitie, consumentenzaken en gender-gelijkheid (JUST) was echter tevreden met de behaalde resultaten: “Internet moet een veilige plek zijn, vrij van haatzaaien, vrij van xenofobe en racistische inhoud. De Gedragscode bewijst een waardevol instrument om illegale inhoud snel en efficiënt te bestrijden.”

Google+ liet op 19 januari jl. weten zich bij de Gedragscode te zullen aansluiten, terwijl Facebook bevestigde dat Instagram dat ook zou doen.

Meer info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_en.htm

Foto: pixabay

Zie ook:

Discriminatie op internet; aanpakken of negeren?

Waardeert u ons werk? U kunt ons steunen en een klein (of groot) bedrag doneren


Meer over discriminatie, hatespeech, online.

Delen: