Rif Alert vraagt Nederland stelling te nemen tegen lange arm van Rabat

In nieuws door Ewoud Butter op 09-06-2017 | 08:22

Rif Alert, de beweging van Marokkaanse Nederlanders die solidair zijn met de protesten in De Rif, vraagt de Nederlandse overheid stelling te nemen tegen de schending van mensenrechten in Marokko. Ook vraagt Rif Alert het kabinet om stelling te nemen tegen de intimidatie van Marokkaanse Nederlanders door de Marokkaanse overheid en prioriteit te geven aan de bescherming van Marokkaanse Nederlanders die deze zomer in Marokko op vakantie gaan.

Tijdens de vakantieperiode zal Rif Alert een alarmlijn openstellen voor bezorgde Marokkaanse Nederlanders voor het melden van dreigementen, intimidaties en dergelijke door de Marokkaanse overheid.

Dat is te lezen in het actieplan dat gisteren door Rif Alert in Nieuwspoort werd gepresenteerd. Hieronder de tekst van het Actieplan.

Ons actieplan voor de korte termijn bestaat eruit dat we druk gaan uitoefenen op de Marokkaanse overheid om de politieke gevangenen vrij te laten, met de dagelijkse arrestaties te stoppen en de vrijheid van demonstratie en respect voor de mensenrechten te respecteren. Om dit te realiseren roepen we de Nederlandse overheid en de Europese Unie op om duidelijk stelling te nemen deze praktijken. Nederland heeft diverse over- eenkomsten met Marokko en kan ook daardoor druk uitoefenen op dat land. Vanuit ons comité worden juridische mogelijkheden verkend om vanuit Nederland, maar ook Europa de Marokkaanse overheid te herinneren aan de eerbieding van de mensenrechten- verdragen. Concrete stappen zullen binnenkort bekend worden gemaakt,
Wij vragen niet alleen de vrijlating van de politieke gevangenen, maar eisen ook dat de Marokkaanse overheid gaat onderhandelen met de protestbeweging in de Rif, de Hirak.

Een tweede en belangrijk spoor van Rif Alert! is waakzaamheid voor de vrijheid en veiligheid van Marokkaanse Nederlanders, in het bijzonder activisten van en sympathisanten met de Hirak in de Rif.

De Marokkaanse overheid beschuldigt de Riffjnen van separatisme en de ontvangst van nanciële steun uit het buitenland. Dit is een oude truc die al door het regime van Hassan II werd gebruikt om vrijheid van burgers te onderdrukken.

In het licht hiervan misbruikt de Marokkaanse overheid moskeeën in het buitenland om burgers de mond te snoeren en te intimideren. Ook voert zij een actieve campagne op sociale media en bedreigt degenen die steun geven aan de protestbeweging. Ook in Nederland zien wij de lange arm van Rabat. Wij constateren in toenemende mate een anti-campagne en een anti-klimaat tegen degenen die solidair zijn met de Rif. Veel Marokkaanse Nederlanders maken zich grote zorgen over hun lot wanneer zij naar Marokko gaan deze zomervakantie.

Wij vragen Nederland:
a. Stevig stelling te nemen tegen de intimidatie van de Marokkaanse Nederlanders en op te komen voor hun vrijheid en veiligheid.
b. Speciale aandacht en prioriteit te geven aan de bescherming van Marokkaanse Nederlanders die op vakantie gaan in Marokko, nu de vakantietijd aanbreekt.

Om onze solidariteit met de Rif te tonen, gaan wij vanuit het actiecomité een delegatie samenstellen om naar dat gebied te gaan. De delegatie zal bestaan uit advocaten, politici, journalisten en mensenrechtenactivisten.

Ook zullen wij in de vakantieperiode een alarmlijn openstellen voor bezorgde Marokkaanse Nederlanders voor het melden van dreigementen, intimidaties en dergelijke door de Marokkaanse overheid.

Tot slot roepen wij politieke partijen, maatschappelijke organisaties, Amnesty Internatio- nal voorop, op om solidariteit te tonen met de inwoners vande Rif en en in actie te komen voor de vrijlating van de gevangenen.
Wij staan achter de protestbeweging in de Rif. Wij eisen de vrijlating van alle gevangenen. Daarom organiseren wij op zaterdag 17 juni om 15.30 uur op de Dam in Amsterdam een landelijke demonstratie.

 

Zie ook:

Factsheet over de situatie in De rif, inclusief de eisen van de volksbeweging Hirak

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over de rif, marokko, nieuws, rif, rif alert.

Delen: