Oproep VluchtelingenWerk: sluit vluchtelingen-integratieakkoord

In nieuws op 10-04-2017 | 17:07

Blijvende inzet op integratie is urgenter dan ooit: Investeer in arbeidsparticipatie en versnel het integratieproces. Dat is de dringende oproep van VluchtelingenWerk Nederland aan de formateur van het nieuwe kabinet. “Het nieuwe regeerakkoord moet de ambitie bevatten om een vluchtelingenintegratieakkoord te sluiten tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties met als doel het aantal vluchtelingen met een betaalde baan minimaal te verdubbelen”, zegt Dorine Manson, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland.

Versnel integratieproces
Om echt mee te doen in de Nederlandse samenleving, is het hebben van werk cruciaal. Uit het rapport van de WWR ‘Geen tijd verliezen’ (2015) blijkt dat slechts 25% van de vluchtelingen na een verblijf van twee jaar betaald werk vindt. Daarom moeten in het regeerakkoord duurzame afspraken worden gemaakt om succesvolle integratie te bevorderen. De partijen die momenteel onderhandelen voor een nieuwe regering zijn verdeeld over hoe om te gaan met vluchtelingen. “Maar over de noodzaak van integratie van de vluchtelingen die nú in onze samenleving zijn, vinden alle partijen elkaar juist”, zegt Dorine Manson. VluchtelingenWerk adviseert dan ook om te investeren in arbeidsparticipatie, het integratieproces te versnellen en inburgering echt mogelijk te maken. Het bieden van snelle zekerheid over het verblijf in Nederland en spoedige naturalisatie spelen hierbij ook een belangrijke rol.

Verhoog het quotum van uitgenodigde vluchtelingen
Voor 2017 zijn volgens de UNHCR wereldwijd 1,2 miljoen plaatsen nodig om de meest kwetsbare vluchtelingen bescherming te bieden. Slechts 100.000 plaatsen zijn door landen aangeboden. Nederland heeft sinds 1987 een jaarlijks quotum van 500 uitgenodigde vluchtelingen. VluchtelingenWerk doet in haar brief een dringend beroep op de onderhandelende partijen dit quotum substantieel te verhogen.

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich met 13.000 vrijwilligers inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Bron: VluchtelingenWerk

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.
 

 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #formatie2017, formatie, integratie, nieuws, vluchtelingenwerk.

Delen: