Open brief aan de politiek: neem maatregelen tegen bedreigingen statelijke actoren!

In nieuws door Ewoud Butter op 26-01-2022 | 08:14

Een initiatiefgroep roept op tot het vormen van een breed front tegen ongewenste buitenlandse inmenging. In een open brief aan de Nederlandse politiek vraagt de initiatiefgroep om bescherming tegen de lange armen van autoritaire en repressieve regimes. “Wij vragen u serieuze maatregelen te treffen om de (be)dreiging en intimidatie door deze landen te stoppen. Ook wij willen en mogen rekenen op de bescherming van de Nederlandse rechtsstaat, zoals die geldt voor alle andere Nederlanders.”
Hieronder de gehele brief die gisteren is verstuurd naar aanleiding van een overleg vandaag van de Commissie Justitie en Veiligheid.

Geachte leden van de Commissie Justitie en Veiligheid, 

Geachte minister mevrouw Dilan Yeşilgöz-Zegerius,

Morgen behandelt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport ‘State of the art. Statelijke dreigingen, fase 1’. Het onderzoek, geïnitieerd door uw Kamer en uitgevoerd door het WODC, heeft als doel de onderzoeks- en kennisagenda van de overheid zoals de NCTV te versterken. 

Ondergetekende organisaties juichen dit initiatief toe. Wij vinden het belangrijk en hard nodig dat onze overheid met kennis, bewustwording en weerbaarheid de dreiging van statelijke actoren actief tegengaat om de samenleving te beschermen. 

In het verkennende rapport van het WODC wordt gesproken over statelijke dreigingen op verschillende gebieden, ook via het diasporabeleid van een aantal landen. Veelal autoritaire en repressieve regimes zoals Iran, Turkije, China en Marokko maken zich daar schuldig aan. Voor ons helaas een herkenbaar beeld. 

De ongewenste en ondermijnende activiteiten van statelijke actoren van genoemde landen hebben grote impact op de vrijheid en veiligheid van veel mensen in onze achterban. Wij maken ons daar grote zorgen over. 

Deze dreigingen vertalen zich onder andere via transnationale repressie. Er zijn voorbeelden te over waarop deze landen de diaspora, ex-onderdanen en critici in de gaten houden, bespioneren en intimideren. Veel mensen, die wij kennen en spreken, durven zich niet (meer) uit te spreken. Uit angst voor het verlies van het eigen veiligheidsgevoel en dat van hun familieleden in Nederland, in het thuisland of elders, kiezen zij vaak voor het zwijgen en zelfcensuur. In de media verschijnen deze trieste berichten met enige regelmaat. Ook in onze rondgang naar aanleiding van deze brief hebben wij verontrustende en schrijnende verhalen gehoord. 

De gevolgen zijn niet alleen voelbaar voor ons en onze achterban. Het tast ook onze democratische rechtsorde en sociale stabiliteit aan. Tot deze vaststelling komt Freedom House ook in haar recente rapport over transnationale repressie. Wij vragen u serieuze maatregelen te treffen om de (be)dreiging en intimidatie door deze landen te stoppen. Ook wij willen en mogen rekenen op de bescherming van de Nederlandse rechtsstaat, zoals die geldt voor alle andere Nederlanders. 

In het nieuwe regeerakkoord staan gelukkig goede voornemens die de ongewenste buitenlandse inmenging willen tegengaan. Er wordt onder andere voorgesteld spionage strafbaar te stellen en een nationale veiligheidsraad op te richten. 

In onze ogen dient onze overheid naast de bescherming van de samenleving in het algemeen ook scherp oog te hebben voor de veiligheid en vrijheid van ‘kwetsbare’ burgers in het bijzonder. Wij doen daarom een dringend appel op u: zie ons als volwaardige Nederlandse burgers en bescherm ons actief tegen de lange armen van Iran, Turkije, China en Marokko. 

Tot slot roepen wij andere organisaties en individuen op zich bij ons aan te sluiten voor het vormen van een front tegen de ongewenste buitenlandse inmenging. De ondertekenaars (initiatiefgroep) streeft ernaar met de oprichting van deze bredere alliantie op te komen voor de vrijheid en veiligheid van mensen die het doelwit zijn/worden van ongewenste buitenlandse inmenging en dreiging van statelijke actoren in ons land. 

Ondertekenaars/initiatiefgroep:

Abduslam Gheni en Alerk Ablikim, Vereniging Free Uyghur in Nederland
Ahmedjan Kasim, Dutch Uyghur Human Rights Foundation (DUHRF)
Habib el Kaddouri en Laila Ezzeroili, Monitor Lange Arm Rabat
Shiva Mahbobi en Parisa Pouyande, Campaign Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)
Mustafa Ayranci, Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) 

Meer artikelen over ongewenste buitenlandse beinvloeding 

Waardeer je ons vrijwilligerswerk? Het werk op Republiek Allochtonië wordt gefinancierd op basis van donaties van lezers. Daarmee blijft het mogelijk dit werk onafhankelijk te blijven doen, zonder sponsors of andere commerciële invloeden. Doneer om ons werk te ondersteunen. 
 Je kunt doneren via deze link: https://bunq.me/republiekallochtonie


Meer over lange arm.

Delen: