Onderzoek naar Turkijedeal: mensenrechten geschonden in Turkse vluchtelingenkampen

In nieuws door Ewoud Butter op 03-10-2017 | 12:54

In Turkse vluchtelingenkampen worden volgens onderzoek van de Vrije Universiteit mensenrechten geschonden. VluchtelingenWerk maakt zich ernstige zorgen over het lot van de vluchtelingen die onder de EU Turkije-deal vanuit Griekenland naar Turkije worden teruggestuurd.

Volgens de onderzoekers van de VU mogen vluchtelingen de kampen vaak niet verlaten, worden ze opgesloten in cellen en krijgen ze nauwelijks mogelijkheden om contact met de buitenwereld te hebben. Sommige vluchtelingenkampen lijken op gevangenissen, stellen de onderzoekers in hun rapport (pdf). Ze concluderen onder andere:

Readmitted Non-Syrian nationals were transferred to the Kırıkkale city Pehlivanköy Removal Centre until May 2017. Since May 2017, Kayseri Removal Centre is used to accommodate the readmitted migrants. In these centres, readmitted non-Syrian nationals were kept in cells and were not allowed to communicate with their families, lawyers and often denied access to UNHCR representatives5 . They were locked in their cells with only 5 to 10 minutes of outdoor time before meals; a total of 20 to 30 minutes of outdoor time per day. Furthermore, unaccompanied minors are housed with adults or families in these cells. While there are facilities such as an internet room, library, hairdresser and a sports hall, the detainees were not allowed to use these facilities. Migrants are kept in these Removal Centres for one to two months until they are deported back to third countries or their countries of origin.

Ook krijgen de Syrische vluchtelingen geen verblijfstatus, waardoor ze geen kans krijgen om volwaardig mee te doen aan de Turkse samenleving.

Het onderzoek van de Vrije Universiteit heeft vooral de situatie onderzocht van de vluchtelingen die vanuit Griekenland terug zijn gestuurd naar Turkije.

Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland laat op de website van Vluchtelingenwerk weten:

”Ik vind het schokkend te lezen dat vluchtelingen in Turkije amper toegang tot een asielprocedure krijgen en in gevangenissen terechtkomen. Vluchtelingen worden zelfs gedwongen documenten te ondertekenen in een taal die ze niet machtig zijn, waarbij ze verklaren zogenaamd vrijwillig terug te willen keren naar hun land van herkomst, blijkt uit het rapport. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de EU-Turkijedeal door de EU en haar lidstaten als groot succes wordt bestempeld en zelfs als blauwdruk wordt gezien voor toekomstige deals met andere landen.”

Vluchtelingenwerk Nederland schrijft verder: 

Bij samenwerking op het gebied van migratie en asiel moet bescherming en solidariteit centraal staan en mensenrechten moeten worden gewaarborgd. Je kunt de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van asielverzoeken pas overlaten aan een derde land als dat land ook daadwerkelijk veilig is en bescherming biedt aan vluchtelingen op grond van het VN-Vluchtelingenverdrag. Dat is in het geval van Turkije absoluut niet aan de orde.

De EU hoopte met de Turkije- deal te bereiken dat vluchtelingen in Turkije asiel konden aanvragen en bescherming zouden krijgen. 

De partijen die nu een kabinet aan het vormen zijn, maken waarschijnlijk ook afspraken over deals met Noord-Afrika die vergelijkbaar zijn met de Turkijedeal. Eerder mislukte de poging van VVD, CDA en D66 om daarover met GroenLinks afspraken te maken. 

Foto: Pixabay

Lees ook:

Factcheck: Werkt de Turkijedeal?


Meer over dorine manson, turkijedeal, vluchtelingen, vluchtelingenwerk.

Delen: