Nederlandse Hirak-activisten: Marokko is voor ons onveiliger geworden

In nieuws door Ewoud Butter op 11-07-2019 | 16:53

60% van de Marokkaans-Nederlandse Hirak-activisten denkt dat Marokko voor hen het afgelopen jaar onveiliger is geworden. Dat blijkt uit een peiling die Republiek Allochtonië, net als vorig, hield onder deze activisten. Een vergelijkbare groep (58%) zal dit jaar niet naar Marokko gaan. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen 46% aangaf Marokko zeker te mijden. De belangrijkste reden om niet naar Marokko is net als vorig jaar dat de activisten bang zijn om opgepakt te worden.

De protestbeweging Hirak strijdt sinds het najaar van 2016 voor de verbetering van de leefomstandigheden en mensenrechten in de Rif-regio, in het noorden van Marokko. De protesten ontstonden na de dood van visverkoper Mohsin Fikri.  In Nederland zijn er veel activisten, soms verenigd in een steun- of solidariteitscomité, die de strijd in Noord-Marokko steunen. Onder deze activisten is een peiling uitgezet die door 70 personen is ingevuld. Dat waren er iets minder dan vorig jaar, toen er 81 activisten deelnamen aan een vergelijkbare peiling.  

Actief betrokken

Driekwart van de deelnemers aan de peiling heeft deelgenomen aan protestacties tegen de Marokkaanse overheid en twee derde geeft aan over de Hirak te schrijven op sociale media (facebook, twitter of LinkedIn). Een kwart van de respondenten schrijft, blogt of vlogt over de Hirak. Dat is iets meer dan vorig jaar. Tien respondenten geven aan zelf protestacties te organiseren. 

Van de 70 respondenten weten er nu 41 (59%) zeker dat ze deze zomer niet naar Marokko zullen gaan, 19% twijfelt nog. Dat zijn er aanmerkelijk meer dan vorig jaar. Toen liet 46% weten niet te gaan en twijfelde 18%. Van de 22 respondenten die deze zomer wel naar Marokko gaan, geven slechts 5 aan dat ze daar vakantie gaan vieren. De overige 17 respondenten gaan alleen voor familiebezoek of om zakelijke redenen. 

De belangrijkste reden om niet naar Marokko te gaan is voor twee derde (66%) van de respondenten de angst om opgepakt te worden.  Andere redenen die (mede) worden opgegeven zijn het politieke klimaat in Marokko (40%) en de angst van Hirak-activisten dat familieleden door een bezoek aan Marokko in de problemen kunnen komen (29%). Veertien procent van de respondenten geeft andere redenen op om niet naar Marokko te gaan (geen zin, geen geld of andere verplichtingen). 

Voorzorgsmaatregelen

Van de respondenten die wel naar Marokko gaan, neemt iets meer dan de helft (51%) voorzorgsmaatregelen die ze normaal niet nemen. Twintig procent van hen twijfelt daar nog over. 

Bij voorzorgsmaatregelen wordt gedacht aan het inlichten van vrienden en familie (69%), maar ook aan het leggen van contact met de Nederlandse ambassade (48%), het lezen van reisinformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (28%) en het waarschuwen van een advocaat (25%). Ook zijn er activisten die hun werkgever waarschuwen, hun mobiel niet zullen meenemen, hun facebookaccount afsluiten of een hulptekst hebben voorbereid die ze direct kunnen versturen wanneer ze worden opgepakt. 

Nederlandse betrokkenheid

Alle respondenten vinden dat de Nederlandse regering zich moet inzetten voor Nederlandse activisten wanneer zij in Marokko in de problemen zullen komen. Van de respondenten heeft 89% zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit, 7% heeft alleen de Nederlandse nationaliteit en 4% alleen de Marokkaanse. 

Van de respondenten met een dubbele nationaliteit denkt 84% dat ze in Marokko minder veilig zijn dan activisten met alleen de Nederlandse nationaliteit. 

Alle respondenten vinden dat Nederland zich moet bemoeien met de situatie in Noord-Marokko. Daarbij wordt gedacht aan het stopzetten van economische hulp (83%), het uitoefenen van politieke druk (79%), het op het matje roepen van de Marokkaanse ambassadeur (63%) en het stopzetten van de samenwerking met Marokko (56%).  

Andere mogelijkheden die genoemd worden zijn het benadrukken dat het om Nederlandse staatsburgers gaat, het beëindigen van de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit, niet samenwerken met Nederlandse Marokkanen die een verlengstuk van de Marokkaanse overheid zijn, het onder druk zetten van Marokko in Europees verband, Marokko aanklagen bij het internationaal strafhof en het verbreken van diplomatieke betrekkingen.

Zie ook:

De peiling van vorig jaar

Meer artikelen over de Hirak

 

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

 


Meer over hirak, marokko.

Delen: